سلامت روان - صفحه 5

سلامت روان، روان پزشکی، روان درمانی

20 مرداد 1397

Bullying" اصطلاحی ست که چندین قرن عمر دارددوستی خوب، دزد یا جنایتکار اجیر شده، یا فردی خشن و زورگو که به تهدید دیگران میپردازد

قلدری یا رفتار پرخاشگرانه چیست

قلدری نوعی رفتار پرخاشگرانه و یا "صدمه زدن" عمدی ست که به صورت مکرر و در طی مدت زمانی طولانی، و در رابطه ای بین فردی روی میدهد که از ویژگیهای آن میتوان به عدم تعادل قدرت اشاره کرد"

9 مرداد 1397