افسردگی و حمایت اجتماعی

افراد بزرگسال در سنین مختلف، همزمان با حرکت به سمت پذیرش نقش طبیعی خود و گذر عمر، با مجموعه ای متفاوت از تغییرات مواجه می شوند. اما در هر سن و سال خاص، میزان قابل توجهی از تغییرات به شدت بیماری های فیزیکی و اختلالات عاطفی از جمله افسردگی مرتبط است. با این حال، منابع شخصی و یا اجتماعی وجود دارند که می توانند مانع اثرپذیری فرد در برابر اثرات بالقوه استرس و افسردگی شوند. این منابع در مجموع منابع پایداری نامیده می شوند. میزان حمایت اجتماعی، کانون و مرکز اصلی این منابع به شمار می رود.
حمایت اجتماعی به صورت دریافت تأیید و کمک از دیگران تعریف می شود.

حمایت اجتماعی و تاریخچه آن

پاییز می‌تواند به اضطراب و افسردگی دامن بزند

علائم و عوامل به وجود آوردنده افسردگی ، روش های درمان

افسردگی پس از زایمان

یازده هشدار جدی برای عود افسردگی

در بسیاری از مطالعات اولیه، میزان حمایت اجتماعی با استفاده از معیارهایی عینی از جمله میزان تعدد ارتباط با دوستان و آشنایان و یا وضعیت جسمی فرد مورد سنجش و ارزیابی قرار می گرفت. مطالعات اخیر نشان می دهد، در مقایسه با معیارهای عینی (مشاهداتی)، درک درونی از کفایت حمایت اجتماعی، ارتباط بسیار قوی با رفاه فرد دارد.

تعدد ومیزان ارتباط با دیگران هدف نیست، بلکه تفسیر نوع و نحوه ی ارتباط حائز اهمیت است.

واضح و روشن است که در مقایسه با افراد با حمایت های اجتماعی ضعیف، افراد دارای حمایت اجتماعی مناسب و کافی، کمتر در معرض خطر بیماری، مرگ و افسردگی قرار می گیرند. هنگامی که فرد تحت فشار و استرس بالا قرار می گیرد، حمایت های اجتماعی تأثیر مثبت خود را به وضوح نشان می دهند. اینگونه است که اثرات منفی استرس بر روی سلامتی و شادی در افرادی که دارای حمایت اجتماعی کافی هستند، بسیار کم است.

ترجمه  itrans.ir 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.