خاله، عمو بذار شیرجه بزنیم عکس بگیر

به میدان راه آهن نزدیک  می شدیم که صدای خنده بچه ها توجه مرا جلب کرد. آهسته دستم را داخل کیفم بردم تا آن صحنه دیدنی جلو چشمانم را شکار کنم که بچه ها با هم شروع کردند ، خاله یه عکس از ما بگیر  عمو یه عکس از ما بگیر 7 تا 8 بچه داخل آبنمای میدان راه آهن در حال آبتنی کردن بودن و بدن های آفتابخوردشان حکایت ازاین داشت که گویا آبنمای این میدان در طول تابستان میزبان آنها بوده است عمق آبنما تا مج پا و در خردسالترین کودک درون آبنما به سختی تا زانوانش می رسید صدایشان هنوز در گوشم زنگ می زند خاله، عمو بذار شیرجه بزنیم عکس بگیر (سیارک

بازی بچه ها در آبنمای میدان راه آهن

بازی بچه ها در آبنمای میدان راه آهن

بازی بچه ها در آبنمای میدان راه آهن

بازی بچه ها در آبنمای میدان راه آهن

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام