ادبیات - صفحه 12

ادبیات، کتاب و ...

21 تیر 1397

ادبیات
در راهرویى به سوى اتاقم قدم ‏برمی‌داشتم که بوى نادر دلاویزى درجا میخکوبم کرد.

داستان کوتاه "خاطره " نوشته مارسل پروست

من هیچگاه مقاومت ظریف آن عطر اصیل را از یاد نخواهم برد که با جان مایه خود بربوى آن باد گسترده فائق آمد. وزش باد، در اتاق را بسته بود و به ناگزیر به طبقه پائین رفتم. اما حاصل بخت و اقبال بد و آشفته این بود

27 اسفند 1396

ادبیات
شروع کار: این قسمت سخت ترین قسمت کار است.

اصول داستان نویسی

شروع خوب همواره در امر نوشتن بسیار مهم بوده است. آغاز یک نوشته باید به گونه ای باشد که فرد را مشتاق ادامه ی ماجرا کند. او را ترغیب کند که شخصیت ها را دنبال کند. این مهارت تنها با خواندن متون و داستان های متنوع و دقت به آغاز آن ها و تجربه ی نوشتن به دست می آید.

15 اسفند 1396

ادبیات
آیا شکسپیر نمایش نامه هایش را نوشته است؟ یا خیر؟

معمای شکسپیر

این مقاله به بیان دو دیدگاه در مورد این موضوع می پردازد که آیا خود ویلیام شکسپیر خالق نمایش نامه هایش است و یا خیر.