کارافرینی - صفحه 6

ایجاد شغل

24 مرداد 1397

شرکت ها در محیط های به سرعت در حال تغییر که به خاطر استراتژی هایشان قادر به توسعه هستند به موفقیت می رسند.

عوامل موفقیت کسب و کار

دیگر عوامل تعیین کننده ی موفقیت شرکت شامل: توانایی سرعت عمل، رغبت به تغییر، تشکیل روشن اهداف، و توانایی عمل در روشی چشمگیر در مقایسه با رقبا است. امکانات شرکت در انتخابهای استراتژیک فراوانند. مهمترین تنگناهایی که شرکت ها با آنها روبرو اند مربوط به انتخاب بین بقا، رشد، خطرپذیری و ابتکارات می شود.

19 مرداد 1397

تعدیل هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار مدیریت دانش می تواند مزیت های رقابتی را برای مشاوره مالی ایجاد نماید.

هوش تجاری و مدیریت دانش در بخش مالی

جهانی شدن، تلفیق شرکت ها ، خصوصی سازی و اعطای مالکیت، رقابت موسسات غیر مالی و نوآوری های فناوری باعث می شود که کمپانی همواره در مورد راهبرد تجاری خود تجدید نظر نماید. در این مورد، خدمات مالی باید جریان های درامدی جدیدی را ایجاد کرده، وارد بازار های جدید گشته....

16 مرداد 1397

11 مرداد 1397

پوستر باید بازگو کننده این باشد که چرا این موضوع مهم است، اهداف این مطالعه  و شما از چه روش‌هایی استفاده کرده اید

طراحی پوستر

برای حفظ و برانگیختن علاقه بیشتر، پوستر شما به یک پیام روشن و واضح نیاز دارد، بنابراین ناظران می‌توانند به سرعت مهمترین نکات را درک کنند. پس از آن، ناظران می‌توانند به جزئیات بیشتر توجه کنند و احتمالاً با شما در مورد موضوع بحث کنند.

1 مرداد 1397

مطالعات بسیاری نشان داده اند که بازاریابی اجتماعی می تواند یک رویکرد تأثیرگذار بر رفتار در زمینه سلامت عمومی باشد.

بازاریابی اجتماعی چیست؟

بازاریابی اجتماعی مجموعه ای از مفاهیم ، شواهد تجربه محور و اصول استخراج شده از زمینه بازاریابی است که یک رویکرد نظام مند را برای تأثیرگذاری بر رفتارهایی که برای زندگی اجتماعی بهتر افراد و جوامع سودمند هستند، فراهم می آورد.

30 تیر 1397

شواهد تجربی وجود دارد که ابتکار عمل شخصی تأثیری مثبت بر روی کارآفرینی می‌گذارد

نقش ابتکار عمل در کارآفرینی

اشتیاق کار آفرینی به عنوان احساس مثبتی قوی نسبت به وظایف و اقدامات کارآفرینی وابسته به خودسانی کارآفرین تعریف می‌شود . دیگر دانشمندان اشتیاق کار آفرینی را به عنوان علاقه به کار کارآفرینی متصور شده‌اند .

29 تیر 1397

 بعد از ۱۰ سال کار با صنعت طراحی، دیدگاه من به این که چگونه مواد بخشی از فرآیند طراحی هستند از مواد و مادیت به امتحان و داستان‌گویی تغییر پیدا کرده است.

نقش مواد در برند و استراتژی کاری

در چند سال نخست، من بر این تمرکز داشتم که چگونه می‌توان به طراحان استفاده‌ از مواد جدید و استفاده‌ی از مواد قدیمی به روش‌های جدید را الهام کرد. برای محصولاتی که در حال طراحی‌شان بودیم، ما الهام و سپس انتخاب را از آغاز حرکت تا پایان فرآیند طراحی مد نظر داشتیم.