اهمیت تبلیغات و بازاریابی خلاقانه


تبلیغات دارای نقشی بحرانی در دنیای رقابتی بازاریابی میباشد. این پژوهش دو پروسه متقاعدکننده مهم که اغلب در مدیریت تجارتها بکارگرفته میشوند را مطالعه میکند: تبلیغات خلاقانه و مدیریت بازاریابی. تبلیغات خلاقانه و مدیریت بازاریابی برای داشتن یک درک کامل از اینکه تولیدکنندگان و شرکتهای فروش چگونه بطور مؤثر کارمیکنند ضروری میباشد. درحالیکه تبلیغات، کارکرد ارتباطاتی اطلاع‌رسانی به مصرف کنندگان درباره محصول یا خدمات یک شرکت را انجام میدهد، تبلیغات خلاقانه همچنین افراد را به بازار جذب میکند. مدیریت بازاریابی یک پروسه مدیریتی کمی پیچیده تر است و فعالیتهایی نظیر پژوهش بازاریابی، ادراک و طراحی محصول، قیمت‌گذاری، توزیع و حتی تبلیغات را دربرمیگیرد. امروزه در دنیای هوشمند تجاری جهانی‌‌شده و بسرعت درحال گسترش، تبلیغات خلاقانه و مدیریت بازاریابی بطورفزاینده ای بیشتر به تجارتها وابسته میشوند. شرکتها نیازدارند تا استراتژیهای خلاقانه و نوآوریهایی را در عملیاتهایشان بپذیرند تا از چالشهای بازار جهانی درحال گسترش جان سالم به در ببرند. در این مطالعه، تبلیغات خلاقانه و اهمیت اش در مدیریت بازاریابی توسط گروه ساده‌ای از دانشجویان دانشگاه بررسی و ارزیابی میشود.(سیارک)
قرن 21 یک عصر افزایش جهانی شدن و گسترش یافتن بوده است. پیشرفتها در علم، تکنولوژی، حمل و نقل و ارتباطات، نیروهای محرکه اصلی جهانی شدن بوده اند. این پیشرفتها منجر به گسترش ایده های تجاری، آگاهی و اطلاعات دربین افراد غیریکنواخت و پراکنده ساکن در نقاط مختلف جهان شده است. تکنولوژیهای رسانه ای جدید شاید قوی ترین ابزار در ایجاد پیوند بین افراد بوده اند. گوشی موبایل، اینترنت، شبکه های اجتماعی، تبلتها و سایر دستگاه های رسانه ای جدید بطور قابل توجهی در ایجاد یک جامعه جهانی شده یکپارچه غیرمحدود به فاصله های فیزیکی تأثیرگذاشته اند، و بطور قابل توجهی مفاهیم فضا، زمان و مکان را تغییرداده‌اند . این دستگاه ها آنقدر فراگیر شده اند که زندگی های روزمره افراد، بیشتر و بیشتر درحول آنها متمرکز شده است.
عصر جاری جهانی سازی نیز توسط یک تغییر برجسته در عملیاتها و همچنین گسترش تجارتها فراتر از مرزهای سنتی توصیف شده است. تکنولوژیهای جدید رسانه ای منجر به ایجاد سرعت در عملیاتها شده اند، درحالیکه تجارت باید با سرعت تفکر انجام شود. محصولات نیز باید بطورجهانی رقابتی شوند درحالیکه شرکتهای بیشتر و بیشتری با محصولات جدید به بازار وارد میشوند. عملیاتهای تجاری نیز خلاقانه تر و انعطاف پذیرتر شده اند زیرا رسانه های جدید چندین کانال جایگزین دسترسی به مصرف کننده را ایجاد کرده اند. E-bay، Amazon.com دربین سایر کانالهای فروش آنلاین ظاهرشده، بطورفزاینده ای توسط شرکتها و مصرف کنندگان حتی در کشورهای درحال توسعه استفاده میشوند.
یکی از مهمترین اثرات جهانی سازی برروی دنیای تجارت عبارتست از قدرت‌دهی بی‌اندازه به مصرف‌کننده یا مشتری بعنوان یک شهروند جهانی. مصرف کننده در قرن 21 نسبت به سالهای قبل قدرتمندتر و مهمتر شده است. با ازدیاد رسانه ها و محصولات موجود، وفاداری مشتری دیگر وجودندارد. مشتریان دیگر بوسیله قوانین به هر برند خاصی محدود نیستند. با چندین موتور جستجو و یک محدوده عظیمی از محصولات، مصرف کنندگان درحال حاضر در کنترل آنچه که آنها میخواهند تا ببینند، بشنوند و بخرند هستند، آنها دیگر در اینترنت، غیرفعال و خنثی نیستند . درحال‌حاضر مصرف کنندگان باید آرام باشند و منتظر باشند تا توسط شرکتها مورد توجه شان جلب شود. شرکتها باید در تولیدشان خلاق و فعال باشند تا تقاضای مصرف کنندگان از هر گوشه جهان را رفع نمایند. رقابت در یک مقیاس جهانی مشاهده میشود. در دنیای امروزی، شرکتها با چالش بدست‌آوردن و نگهداری ICT و مشتریان متمایل جهانی مواجه هستند. این وظیفه بدست‌آوردن و حفظ مشتریان، نیاز به مدیریت مؤثر پروسه های تبلیغات و بازاریابی برای رفع چالش های دنیای بطورفزاینده درحال جهانی شدن را اطلاع میدهد.(سیارک)

 تبلیغات

تبلیغات یک شکل از فعال‌سازی ارتباطاتی است. آن میتواند دارای طبیعتی اطلاع‌رسان یا متقاعدکننده باشد و از رسانه جمعی یا رسانه جدید برای متقاعدسازی مصرف کنندگان برای خرید کالاها و خدمات بهره ببرد. تبلیغات ممکن است دارای هدف ترویج دادن یک محصول جدید باشد یا برای ترویج محصولات موجود طراحی شده باشند. تبلیغات باتوجه به مؤسسه بریتانیایی متخصصین در تبلیغات (IPA)، متقاعدکننده ترین پیام برای چشم اندازهای درست محصول یا خدمات را در پایین ترین قیمت ممکن ارائه میکند . آن هر شکلی از ارائه و ترویج غیرشخصی ایده ها، کالاها و خدمات میباشد که معمولاً برای آن، بوسیله یک اسپانسر شناسایی‌شده پرداخت صورت میگیرد . باتوجه به بنسون-الووا، متخصصین تبلیغات نیجریه (APCON) تبلیغات را بعنوان یک اطلاعات که درباره کالاها و خدمات، اطلاع‌رسان و متقاعدکننده میباشد و برای آن پرداخت صورت میگیرد تعریف میکنند، یا تبلیغات را بعنوان مجموعه ای از ایده ها که توسط تبلیغ‌کنندگان بااستفاده از رسانه تعریف میشود بیان میکنند . از سوی دیگر، تبلیغات یک عمل تبلیغ‌کردن میباشد که برای دادن تذکر عمومی یا اعلام بصورت عمومی (بعنوان یک معنای دیکشنری) بکارمیرود . هنگامیکه در زمینه تجارت و بازاریابی تمرکز میشود، تبلیغات یک ترویج خوب از کالاها و خدمات برای عموم میباشد، با قصد جلب توجه افراد و افزایش مقدار خریدها برای این کالاها و خدمات .
تبلیغات در دنیای امروزی بطورقابل توجهی محبوب حتی رایج شده است. باتوجه به ترهان و ترهان 2011، بازار بوسیله مصرف کنندگان کنترل میشود، لذا شرکتها باید مصرف کنندگان را برای فروش محصولات و خدمات شان متقاعد سازند. لذا تبلیغات دارای نقشی بحرانی برای ارتباطات میباشد. بنظرمیرسد تبلیغات در هر چیزی برای افراد و در هرجایی که افراد میروند وجود داشته باشد، از سیرکردن در اینترنت گرفته تا انتخاب یک سفر با اتوبوس. تبلیغات روی بصورت پاپ‌آپ (منوی بازشونده) روی وبسایتهای مختلف باز میشوند و میتوانند در تمام انواع جاهای غیرمعمول از قوطی های نوشیدنیها تا بلیطهای کنسرت یافت شوند. تبلیغات بطورفزاینده ای محبوب و بیشتر و بیشتر انفرادی میشود و شرکتها به آن بعنوان یک ابزار برای شناساندن محصولات و خدماتشان به مصرف کنندگان ارجاع میکنند. تبلیغ کردن دارای مشخصه های اصلی میباشد، تبلیغ‌کردن یک آگاهی برای مصرف کنندگان ایجادمیکند، یک اطلاعات میدهد و همچنین مصرف کنندگان را متقاعدمیسازد. تبلیغ‌کردن دارای هزینه‌هایی میباشد. یک هزینه تبلیغات شامل کل پیامی میباشد که فضا و زمان روی رسانه اشغال میکند. تبلیغات بطورمستقیم با یک شخص ارتباط برقرارنمیکند. آن برای عموم باز میباشد. تبلیغات همانطور که پیش‌تر بیان شد، یک اطلاعات ارائه میدهد و گفته میشود که تبلیغات، مصرف کنندگان را درباره یک محصول یا خدمات آموزش میدهد. آن شامل استراتژیها و تاکتیکهای خلاقانه مختلفی میشود ولی همچنین در طبیعت تبلیغات سعی میشود تا مشتریان را متقاعدساخت تا یک خرید انجام دهند.
باتوجه به تجارتها، تبلیغات کمک میکند تا کالاها و خدمات را فروخت. آن یک ابزار مهم برای بازاریابی تجاری است. مصرف کنندگان میتوانند هر اطلاعات جزئی را بوسیله تبلیغات بدست آورند. تبلیغات برای رقابت درمیان تجارتها مهم میباشد. آن برروی قیمت محصول و همچنین کیفیت اش تأثیر میگذارد. بعلاوه تبلیغات کمک میکند تا ارائه نوآوریهای جدید، پروسه صنعتی‌سازی و گسترش تجارتها را سرعت داد. آن همچنین کمک میکند تا بهره وری شرکتها را افزایش داد و بطورکلی استاندارد زندگی در جامعه را ارتقا داد.
از سوی دیگر، مصرف کنندگان، محصولات و خدمات را در ذهن شان باتوجه به تبلیغات محصولات و خدمات تعریف میکنند. کیفیت نباید در تبلیغات مورد اجتناب قراربگیرد. مصرف کنندگان، کیفیت را با مهارتهای تولید و مهارتهای تبلیغات بصورت معادل ارزیابی میکنند. واضح میباشد که نگرشها و رفتار مصرف کنندگان بطورشدیدی از تبلیغات اثر میپذیرد و تبلیغات برروی رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیرمیگذارد. بعلاوه، تبلیغات خلاقانه کار تجارتها برای بهبوددادن سهم بازارشان را تسهیل می‌نماید. این مقاله ادامه دارد. ....... ترجمه  itrans.ir

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.