هوش عملی کارآفرینان بخش دوم

بدین ترتیب، تحقیقات نشان می دهند که انتظارات غیرواقعی به شکل اعتماد به نفس کاذب/خوش بینی بیش از حد می تواند پیش نیاز مهمی برای ورود به کارافرینی باشد زمانی که محصول یا خدمت کاملا جدید و پیشگام است.با این حال، شواهد تجربی هم وجود دارد که نشان میدهد اعتماد به نفس کاذب/خوش بینی بیش از حد دارای اثرات منفی است.تحقیقات نشان می دهد که کارافرینانی که اعتماد به نفس بالاتری دارند احتمال کمتری دارد که باقی بمانند.و همچنبن

محققان نشان دادند که خوش بینی کاذب کارافرینان اثر منفی بر رشد سرمایه گذاری آنها در طول یک دوره ی دو ساله دارد. محققان در مطالعه نشان دادند که اعتماد به نفس بیش از حد رابطه ی منحنی وار با عملکرد ذهنی موسسات دارد، نشان می داد که اعتماد به نفس کاذب یک اثر منفی بر عملکرد شرکت پس از نقطه ی عطف دارد.در نهایت، شواهدی ارائه دادند که کارافرینان بیش از حد خوشبین، احتمالا به سرمایه گذاری های ناموفق در طول زمان برای مدت طولانی تری ادامه می دهند در نتیجه منابع ارزشمند را به هدر می دهند.

هوش عملی کارآفرینان بخش اول

هوش تجاری

در نتیجه، تئوریهاو تحقیقات نشان می دهند که اعتماد به نفس کاذب/خوشبینی بیش از حد می تواند هم اثرات مثبت و هم منفی بر کارافرینی داشته باشد.به ویژه در اغاز فرایند کارافرینی، حد معینی از اعتماد به نفس کاذب/خوشبنی بیش از حد ممکن است برای تصمیم گیری برای ادامه ی یک فرصت کسب و کاری ضروری باشد.با این وجود در مراحل بعد، اعتماد به نفس کاذب/خوشبینی بیش از حد می تواند مخل عملکرد باشد، کاهش دهنده ی احتمال بقا و همچنین نرخ رشد سرمایه گذاری و منجر شود به تعهدات ناموجه به سرمایه گذاری های ناموفق.بنابراین در سراسر مراحل مختلف کارافرینی اعتماد به نفس کاذب/خوش بینی بیش از حد می تواند اثرات متفاوتی داشته باشد.

عوامل مؤثر / انگیزشی

عوامل مؤثر / انگیزشی اخیراً پژوهش زیادی را در . چهارچوب‌های نظری گوناگون در این حوزه پیشنهاد می کنند که عوامل مؤثر / انگیزشی مقدمات مهم عمل کارآفرینی هستند . در این نگاه، ما یک تمرکز ویژه روی دیدگاه‌ها/اهداف رشد، ابتکار شخصی، اشتیاق کارآفرینانه، و اثر مثبت و منفی قرار می دهیم.

دیدگاه ها / اهداف رشد

گرچه اهداف و دیدگاه ها به طور مفهومی متفاوت هستند، ما مشترکاً اهداف رشد و دیدگاه های رشد را بحث می کنیم چون هر دو به یک وضعیت آینده اشاره می کنند (یک پایان مطلوب) که مردم به دنبال به دست آوردن هستند. اهداف مقاصد یا نشان‌های یک اقدام هستند، یعنی، منظورهایی برای به دست آوردن یک استاندارد مشخص درون یک چهارچوب زمانی مشخص . نظریه ی تنظیمات هدف اثبات کرد  که اهداف عملکردهای مهم اقدام-تنظیم دارند. اهداف مشخص و چالش انگیز به تلاش و پافشاری بزرگ تر و نهایتاً به عملکرد بالاتر منجر می شوند نسبت به مجموعه‌ی اهداف غیرچالش انگیز یا نامشخص.(سیارک

در حقیقت، کارآفرینانی که اهداف مشخص و چالش انگیز برای سرمایه گذاری هایشان تنظیم می کنند (مثلاً توجه به فروش ها و اشتغال برای دو سال بعد) به نرخ های رشد بالاتر در دوره های دو و شش ساله می رسند.

دیدگاه یک کارکرد هدف دارهستند اما همچنین فراتر از اهداف می روند، همچنان که آن ها ایده آل و تصورات روانی بازتاب داده شده ی منحصر به فرد از آینده هستند که به ارزش های قدرتمند یا یک ایده ی مملو با احساس اشاره می کنند .

دیدگاه ها عملکرد را بهبود می دهند چون آن ها نیازها و ارزش های مردم را برآورده می کنند، مردم را برای دست یافتن به آینده ی مشروح به چالش می کشند، و توجه مردم را به سمت خروجی های مطلوب هدایت می کنند و از آن رو تلاش های مردم را متمرکز می کنند . محققان دریافتند که دیدگاه های کوتاه و به طور احساسی برانگیخته ی کارآفرینان که شامل الهامات رشد برای شرکت هایشان است رشد سرمایه گذاری را در یک دوره ی دو ساله متأثر می کنند. مؤلفان به علاوه نشان دادند که اتصال کارآفرینان از دیدگاه هایشان یک واسط مهم در ارتباط است.این نتایج پیشنهاد می کنند که دیدگاه های کارآفرینان یک اثر مثبت روی رشد سرمایه گذاری از طریق کارمندان اعمال می کنند.  ترجمه  itrans.ir

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.