تراپی آنلاین برای درمان بیخوابی

در

 (سیارک: پژوهشگران استرالیایی می گویند برای مشکل بیخوابی، می توان از یک درمان آنلاین اینترنتی استفاده کرد.در این تحقیق، پژوهشگران ۱۱۴۹ نفر را مورد بررسی قرار دادند. پژوهشگران این افراد را به طور تصادفی به یک برنامه رفتار درمانی آنلاین برای بیخوابی، و یا برنامه دیگر تعاملی (اینتراکتیو) سلامت که برای درمان اختلال خواب طراحی نشده بود، فراخواندند.

افرادی که در برنامه طراحی شده آنلاین برای درمان بیخوابی شرکت کرده بودند، گزارش دادند که پس از پایان دوره شش هفته ای، و همچنین شش ماه پس از آن پایان دوره، به طور قابل توجهی در مقایسه با افرادی که در تراپی آنلاین درمان بیخوابی نبودند، عوارض افسردگی کمتری داشتند.هلن کریستنسن، پژوهشگر اصلی این تحقیق گفته است که بیشتر افرادی که در تراپی آنلاین بیخوابی شرکت کردند، گفتند که این نوع درمان برای سلامت روان آنها خوب بوده است.

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک

نظرات

در ادامه بخوانید...