گراندد تئوری چیست؟


گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) روشی است که برای اولین بار در سال 1967 توسط دو محقق به نام گلیزر و اشتراوس مطرح شده است. این روش منجر به ایجاد شکل معروفی از تحقیق و بررسی در حوزه های آموزش و پژوهش سلامت شده است. در این روش تاکید بر روی نسلی از نظریه مبتنی بر داده است . به بیان دیگر، این روش برخاسته از داده ها است. این روش، متفاوت از سایر روش هائی است که در صدد تست یک فرضیه فرموله شده توسط محقق هستند.

در گراندد تئوری، روش هایی از قبیل گروه های تمرکز و مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر به کار گرفته می شوند و به همراه آن، بررسی جامعی از ادبیات و پیشینه در تمام فرآیند جمع آوری داده صورت می گیرد. این بررسی و مرور بر ادبیات و پیشینه، به توضیح و تبئین نتایج در حال ظهور کمک می کند. در مطالعات گراندد تئوری، تعداد افرادی مورد مصاحبه در ابتدای پژوهش مشخص نمی باشند. دلیل آن این است که محقق، در همان ابتدا، از پایان و انتهای مسیری که تحقیق طی خواهد کرد، مطمئن نیست.

در عوض، او مسیر جمع آوری داده ها را تا رسیدن به نقطه اشباع طی می کند، به این معنا که او به تمام اطلاعات مورد نظر دست یافته است. بر این اساس، گراندد روشی با تئوری انعطاف پذیر است و امکان می دهد مسائل و موضوعات جدیدی برای محقق بروز کند که قبل از آن محقق تصوری از آنها در ذهن خود نداشته است. بنابراین، چگونه می توانید بهترین روش تحقیقاتی خود را انتخاب کنید؟ شاید ساده ترین راه برای انجام این کار این است که در وهله نخست، درباره انتخاب تحقیقات کیفی یا کمّی تصمیم گیری کنید. بعد از این تصمیم، بتدریج نشانه های بهترین روش تحقیق و بررسی مشخص می شوند. نخست، نگاهی به کلمات مورد استفاده بیاندازید. کلمات خاص شما را به سمت تحقیقات کیفی و تحقیقات کمّی سوق می دهند. برای مثال، اگر کلماتی مانند به چه ’تعداد‘،’آزمایش ‘،’اثبات‘،’چند وقت به چند وقت‘، یا ’اندازه رضایت مندی‘ را نوشته اید، این نشان دهنده تمایل به تحقیق کمّی و اگر کلماتی مانند ’کشف ‘،’انگیزه‘ ، ’تجربه‘ ، ’فکر کردن / افکار‘ ، ’مشکلات‘ ، یا ’رفتارکردن / رفتار‘ را نوشته اید، تمایل به تحقیق کیفی وجود دارد. با این حال، ممکن است از هر دو این ترکیبات واژه ای استفاده کرده باشید که این می تواند دلالت بر دو معنا داشته باشد.

نخست اینکه، ممکن است به فکر ترکیب تحقیقات کمّی و کیفی بیافتید که به آن مثلث بندی گفته می شود. بسیاری از محققان بر این باورند که این روش خوبی برای انجام پژوهش باشد، زیرا امکان مقابله با نقاط ضعف تحقیقات کمّی و کیفی فراهم می آورد. ثانیا، می تواند به این معنی باشد که ایده های شما هنوز نامشخص است و نیاز به تمرکز بیشتری دارید.(سیارک)

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.