تاثیرات تکنولوژی و در دسترس بودن اطلاعات


در شروع دوره صنعتی، کارخانجات اساسا برای تولید محصولات از ماشینها استفاده میکردند و نیروی کار برای تولید جزیی و نگهداری از ماشین آلات استفاده میشد. تحت این سیستم، هدف سازمانها مشغول نگه داشتن ماشین آلات و کنترل هزینه ها بود. از آنجاییکه کارگران بر مراکز تولید منطقه ای متمرکز بودند که درآنجا گروهی از افراد با استعداد بی درنگ آماده و در دسترس بودند این امر دستاوردی آسان بود. این افراد اساسا در محیط بسته ای زندگی میکردند و دانش کمی درباره دنیای بیرون از منطقه خود داشتند. زمانی که تقسیم نیروی کار، مدیریت علمی و مکانیزه کردن رایج تر شد، به طور سیستماتیک فرآیندهای اتوماتیک تری جای نیروی کار را گرفتند. در نتیجه، کارگران باید مهارتهای مختلفی را یاد میگرفتند و و در آن زمینه ها متبحر میشدند تا به مزایایی دست یابند که سازمانها به نیروی کار کمتری نیاز داشته باشند. همچنین، همانطور که دوره صنعتی جاافتاده تر شد، مردم پر تحرک تر شدند و دلشان میخواست به مناطق جغرافیایی مختلف یا حتی کشورهای مختلف نقل مکان کنند و اینگونه نیز شد، و درحالیکه ویژگیهای فرهنگی منحصر به فرد خود را گسترش میدادند به آگاهی بیشتری از جهان نائل شدند.
همزمان با رشد پیچیدگی کارخانجات مدیریت و کارگشتگی مهندسی بر مبنای ایده های خلاقانه افرادی همچون آدام اسمیت، فردریک تایلور و هنری فایول بیشتر شد. با اینحال، ایده های آنها باید به طور علنی اشاعه می یافتند تا در مقیاس بزرگتری اجرا میشدند و این امر به خاطر افزایش در تکنولوژی اطلاعات مقدور بود. علاوه بر این پدیده، افزایش میزان سواد به مردم اجازه میداد تا درباره حوادث و ایده های جدید همچون ایده هایی که آدام اسمیت در کتاب تحول آمیز خود یعنی دارایی ملتها از آنها جانبداری میکند آگاهتر شوند.
در نیمه قرن 20 ام انقلاب اطلاعاتی جدیدی با معرفی کامپیوترهای الکترونیکی شروع شد و با نزدیک شدن این قرن به دوره فرانوین ( پست مدرن)، کامپیوترها سبب شدند که اطلاعات به طور جهانی پخش شده و فورا در دسترس باشد. نتیجه آن این بود که مردم قادر هستند ایده های نوین و اختلافهای فرهنگی زیادی را تجربه هستند و سازمانها میتوانند به طور موثر و کارآمد عملیات خود را جهانی کنند. هاتچ در 1997 نشان داد که در برخی موارد در دسترس بودن اطلاعات موجب کاهش عدم قطعیت میشود ولی اضافه بار اطلاعاتی نیز ممکن است در واقع این عدم قطعیت را افزایش دهد. وی اظهار داشت که مدیران و کارکنان وقتی محیط را غیر قابل پیش بینی احساس کنند مردد و سرگشته میشوند و این امر زمانی اتفاق می افتد که آنها با کمبود اطلاعاتی روبرو باشند که احساس میکنند به آنها نیاز دارند تا تصمیمات معقول و منطقی بگیرند . هاتچ  همچنین خاطر نشان نمود ه پیچیدگی فنی عدم قطعیت را معرفی میکند و متعاقبا، مقادیر زیادی اطلاعات و ارتباطات برای مدیریت آن نیاز است.

پیچیدگی فنی و زیر ساخت اطلاعاتی جهان در برداشت و اندیشه کلی کارگر دانشی بوجود آمده است که لزوما برای زندگی وابسته و متعهد به یک شرکت نیست همانطور که نیاکان وی که کار دستی و یدی انجام میدادند در دوره صنعتی اینگونه بودند. همانطور که کانتر پیش از این ذکر کرده است، این نوع کارمند " احساس ارزشمندی خود را از حرفه خود بدست می آورد نه از تعهد و وابستگی به شرکتی خاص. بنابراین، مدیران باید یاد بگیرند که چگونه به طور موثر این استعداد انسانی فراصنعتی را مدیریت کنند تا از مبنای دانش سازمان خود حفاظت نموده و یکپارچگی شرکت را تضمین نمایند.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.