چگونه ترمز خودرو را چک کنیم؟

چگونه ترمز خودرو را چک کنیم؟

هرچند ترمز خودرو های جدید روز بروز کاملتر می شوند، با این وجود، اکنون هم اغلب پیش می آید، که به علت اشکال در ترمز، تصادف خطرناکی بوقوع می پیوندد . لوله های ترمز ممکن است بترکد. سیلندر ترمز ممکن است نشتی پیدا کند.
این اتفاقات ممکن است برای همه نوع خودرو پیش بیاید. ولی در هنگام عبور از یک سراشیبی زیاد در نواحی کوهستانی، ممکن است همین پیشامدها منجر به وقایع ناگواری بشود روغن ترمز کهنه و زیاد کارکرده، ممکن است ، بعلت حرارت زیاد در اثر سایش، بجوش بیاید، در اثر مرور ایام و گذشت سالها، روغن ترمز، آب بخودش می گیرد، در نتیجه آن، درجه جوش آمدن آنوقت بینهایت پایین می آید.بهتر است حتما هر دو سال یکبار روغن ترمز را تجدید کنید. لوله های ترمز واشر پمپ روغن ترمز را بدهید بازدید کنند.

چگونه ترمز خودرو را چک کنیم؟

برای آزمایش چند بار در حال ایستاده، یک فشار خیلی قوی به پدال ترمز بدهیدو اگر کم کم پایین رفت ، حتما در مدار ترمز یک جایی نشت دارد.
اگر بعد از این عمل زیر خودرو روغن چکه کرده باشد دیگر به این ترمز اعتماد نکنید.و با این خودرو رانندگی نکنید. باید این نقیصه را برطرف کنید. زیرا در هنگام رانندگی این عیب زیاد محسوس نیست چون ممکن است با دو بار به ترمز فشار آوردن خودرو کاملا متوقف شود.
ولی در فشار بعدی به ترمز مثل بادکنکی که خالی شود، پدال ترمز پایین برود و بماند.لوله ترمز را هیچ وقت خودتان وصله نکنید، ولی مواردی پیش می آید که در ایام مرخصی در نواحی که تعمیرگاه مجهز و متخصص نیست و چاره جز رفع عیب بوسیله خود شخص نیست.

ابتدا می بایستی محل نشتی و خروج روغن ترمز را پیدا کرد، سپس باید آن قسمت را مسدود کرد. به این صورت یک ساچمه در داخل انشعاب لوله آن قسمت فرو کنید. در نتیجه چرخی که مربوط به این قیمت است دیگر در مدار ترمز قرار نمی گیرد و ترمز نمی کند ولی روغنی هم دیگر از آن قسمت خارج نخواهد شد. تا در اولین فرصت به تعمیر گاه مراجعه کنید.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید