ESP چیست؟

کنترل پایداری الکترونیکی یا Electronic stability program فناوری کامپیوتری که از لغرش خودرو جلوگیری میکند. این تکنولوژی از سال 1987 توسط مرسدس بنز و BMW درحال استفاده است. این سامانه انحراف خودرو را تشخیص داده و با گرفتن ترمز در چرخ ها به صورت مستقل از لغزش جلوگیری کرده و خودرو را به مسیر اصلی باز میگرداند. 

ESP، ESC، DSC و ... اسامی مختلف این سامانه هوشمند کنترل لغزش هستند. در پاییز 2004 آماری توسط اداره ایمنی ترافیک بزرگراه ملی امریکا منتشر شد که نشان میداد استفاده از سیستم ESP باعث کاهش 35% تصادفات شده است. طبق همین آمار خودروهای SUV یا شاسی بلند مجهز به سامانه کنترل پایداری الکترونیکی 67% کمتر تصادف داشتند.

طبق آمار دیگری در سال 2006 مشخص شد با استفاده از ESP می توان از 10.000 تصادف شدید جلوگیری کرد.

 

روش کار ESP یا سیستم پایداری الکترونیکی

درهنگام رانندگی، شتابگیری یا ترمز، سنسورها وضعیت خودرو را پایش می کنند و اطلاعات را به کامپیوتر مرکزی ارسال می کنند. کامپیوتر حرکات شما و نحوه پاسخ خودرو را بررسی می کند. اگر پاسخ خودرو مطابق دستورات شما نباشد با ترمز گرفتن در چرخ ها وضعیت را اصلاح می کند.

برای مثال اگر شما با شدت بپیچید و خودرو تمایل به مسیر مستقیم داشته باشد (وقتی زمین خیس یا برفی است) کامپیوتر سریعا دخالت کرده و با گرفتن ترمز در چرخ موافق پیچ مسیر را اصلاح می کند. 

 

 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.