انواع تئوری بخش دوم

در

این مقاله بخش دوم ادامه آموزش انواع تئوری می باشد : با این وجود، درک آکادمیک از تئوری باید فراتر از این دیدگاه همگانی برود تا بتواند توصیف سیتماتیک تری از آن چه را که تئوری پردازی در بر می گیرد، به دست دهد. اولا، ایده های تئوریک باید به صورت منطقی یکدیگر را دنبال کنند، عموما نباید با یکدیگر تناقض داشته باشند، یا حداقل باید برخی روابط روشن تعریف شده بین آن ها وجود داشته باشد، و هنگامی که تناقض هایی پیش می آیند به آن ها به چشم مشکلات بالقوه برای تئوری نگاه می شود.

 

ثانیا، هنگامی که شروع به تفکر سیستماتیک روی تئوری هایمان می کنیم، مسائل "مرتبه دوم" پیش می آیند؛ این مسائل عموما به بهترین راه برای سیستماتیک بودن و بحث هایی بر سر این که منظور از "توضیح" و "علیت" و غیره چیست، مربوط می شود.

ثالثا، فرآیند آکادمیک تئوری پردازی، اغلب، می تواند توضیحاتی را ارائه دهد که شاید بر خلاف چیزی باشد که تجربه می گوید. دید غالبی که اکثر مردم بدون تحصیلات انسانی دارند، احتمالا چیزی است که ما به آن "تئوری توضیحی" می گوییم.

 

همانطور که از اسم آن پیداست، تئوری توضیحی تلاش می کند تا اتفاقات را با ارائه گزارشی از دلایل در یک ترتیب زمانی، توضیح دهد. تئوری های توضیحی معمولا در پاسخ به سؤال "چرا" پیش می آیند. بنابر این، این سؤال که "چرا بحران مالی جهانی به وقوع پیوست؟" با پاسخی مواجه خواهد شد که به یک سری عوامل علّی مراجعه می کند تا بحران مالی را توضیح دهد.

با این وجود، اگر الزامی وجود داشته باشد که قابلیت تعمیم تحقیق شود، این تئوری توضیحی کافی نخواهد بود. از آن جایی که گزارشی از عواملی که منجر به بحران مالی جهانی شده اند، به ما کمک می کند تا آن بحران مالی را توصیف کنیم، ارتباط الزامی ای بین این توصیف و مجموعه ای از قوانین که از آن مشتق می شوند، وجود ندارد که بتوان برای موارد مشابه آن را تعمیم داد. در حقیقت، گزارشی علّی از اتفاقاتی که منجر به بحران مالی شده اند را می توان در چنان بستری از مجموعه ای از اتفاقات قرار داد که به گونه ای یکتا باشد که چیزی از این توضیح قابل تعمیم نباشد.

 

که در این حالت، توضیح در تست روزنو مردود می شود، چرا که به ما نمی گوید که "این نمونه ای از چیست؟". بدین ترتیب، این فرض که ارتباط بسیار نزدیک و محکمی بین قابلیت تعمیم و تئوری وجود دارد، در واقعیت، اشتباه است. اتفاقات بسیاری در روابط بین الملل می توانند چنان یکتا در نظر گرفته شوند که فکر این که بتوانیم از آن ها برای پدیده های ظاهرا مشابه تعمیم دهی کنیم، گمراه کننده است.

 

با این حال، این ایده که تئوری ها باید قابل تعمیم باشند به نظر استوار می آید. والتز مثال خوبی می زند، که چنین بحث می کند " قوانین بین متغیرها ارتباط ایجاد می کنند. ... اگر a آن گاه b، که در آن a نشان دهنده ی یک یا چند متغیر مستقل بوده و b نشان-دهنده ی متغیر وابسته است. از لحاظ فرم این بیان یک قانون است. " (والتز،1979:1).

دقت کنید که از نظر والتز، این بیان رابطه بین متغیرها، بیان یک قانون است، نه بیان یک تئوری. از نظر والتز، تئوری ها قوانین را توضیح می دهند. ما نظام بین اتفاقات نوع A و اتفاقات نوع B را متوجه می شویم، ولی برای توضیح این که چرا این اتفاق می افتد نیاز به تئوری داریم.

 

بنابر این تئوری، بر اساس گفته والتز، می تواند به عنوان وسیله ی ساده کننده ای در نظر گرفته شود که از جهان جوهره می گیرد تا عوامل کلیدی مد نظر را مشخص و مکان یابی کند: یک تئوری، تصویری است که به صورت ذهنی از یک حوزه و دامنه فعالیت محدود ، شکل دهی می شود. یک تئوری، تصویری گرفته شده از نظام یک دامنه و روابط بین بخش های مختلف آن است. ... مواد بی پایان یک حوزه را می توان به بی نهایت روش ممکن چید.

یک تئوری مشخص می کند که برخی عوامل مهمتر از بقیه بوده و روابط بین آن ها را تعیین می کند. در واقعیت، هر چیزی به چیز دیگری مرتبط است و یک دامنه نمی تواند از بقیه جدا باشد. تئوری یک حوزه را از همه ی حوزه های دیگر جدا می کند تا بتواند به صورت فکری با آن برخورد کند. ایزوله کردن یک حوزه، پیش شرطی برای ایجاد یک تئوری است که توضیح دهد داخل آن حوزه چه می گذرد. اگر پیش شرط برآورده نشود، که این یک احتمال است، در این صورت ساختن یک تئوری برای مواد در دسترس غیرممکن خواهد بود.

 

 

سؤالی که همیشه به همراه تئوری مطرح است، این نیست که آیا این ایزوله کردن واقع گرایانه است یا خیر، بلکه این است که آیا ایزوله کردن مفید است یا نه.

و مفید بودن با قدرت توضیح و پیش بینی تئوری ساخته شده، سنجیده می شود(والتز،1979:8). بدین وسیله می-توانیم برخی شیوه های مهمی که والتز در مورد تئوری می اندیشیده را ببینیم. اولا، رابطه بین تئوری و واقعیت اثر بسیار کمی در مشخص کردن درستی یک تئوری دارد. آزمون واقعی یک تئوری، به حدودی نیست که تئوری به صورت واقع گرایانه یک حوزه را در بر می گیرد، بلکه به حدودی است که گفته می شود تئوری در آن مفید است؛ که مفید-بودن، در این محتوا، در قالب قابلیت توضیح و پیش بینی تئوری، تعریف می شود.

 

 

ثانیا، تئوری پیش از واقعیت است، چرا که واقعیت از موادی ظهار می شود که ما آن ها را گردآوری و مرتب می کنیم. ثالثا، از آنجایی که حوزه تجربی به طور بالقوه بی نهایت است، نقش تئوری در این است که ابزاری سازمانی در اختیار ما قرار دهد، که به ما این امکان را می دهد تا مشخص کنیم چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست، و نیز روابط بین عواملی که مهم دانسته ایم را معین کنیم. چهارم این که، همه ذات تئوری جوهره-گیری است، چرا که عملی است که در ذهن انجام می گیرد و تلاش می کند حوزه فعالیت را به همراه روابطش با حوزه های دیگر، ایزوله و مشخص کند.

 

 

دید دیگری از تئوری، زیربنای قابلیت انتقادی بودن آن را تشکیل می دهد. منظور از تئوری انتقادی، تئوری است که با هدف مشخص نقد کردن چینش های خاص اجتماعی و/یا نتایج آن، شروع می شود. بنابر این، یک تئوری از این لحاظ می تواند انتقادی شناخته شود، اگر شروع به مشخص کردن و انتقاد از یک مجموعه شرایط اجتماعی کند و نیز نشان دهد که چگونه چنین شرایطی به وجود آمده است.

 

 

واضح است که، تئوری انتقادی با این اوصاف نمی تواند با تئوری توضیحی قیاس شود، چرا که تئوری توضیحی چنینی، تحلیل خود را بر آزمایشی در مورد عوامل علّی که حالت خاصی از امور را پیش می آورند، بنا می نهد. پس ممکن است که یک تئوری هم انتقادی باشد و هم توضیحی، و بسیاری از تئوری ها می توانند در این قالب جای داده شوند. این دیگاه از تئوری، نصیحت مارکس را به خاطر می آورد که، هدف تئوری معنی کردن خالی جهان نیست، بلکه عوض کردن آن است.

 

 

اگر تئوری توضیحی و تئوری انتقادی هر دو ، حداقل به طور بالقوه، از جوانبی با هم سازگار باشند، در این صورت، نوع سومی از تئوری که بیشتر علاقمندیم مورد بحث قرار دهیم، جنبه ای تجمیعی از همه انواع تئوری پردازی در جهان اجتماعی است. همان طور که کریس براون بیان می کند، "تئوری اصولی، پیکره ی کاری است که متوجه به ابعاد اخلاقی روابط بین الملل باشد"(براون، 1992:3). اظهارات هنجاری، معمولا اشاره می کنند که چیزها چگونه باید باشند، یا بهتر است باشند، آیا باید برای آن ها اهمیت قائل شویم یا خیر، کدام چیزها خوبند و کدام بد، و چه کارهایی صحیح هستند و چه کارهایی نادرست. تئوری هنجاری، اغلب هنگام توصیف انواع تئوری، عقاید و باورها، با تئوری مثبت مقایسه می شود- که توصیفی، توضیحی یا واقعیت گراست.

 

 

با این وجود، باید واضح باشد که، حتی تئوری که ادعا می کند به واقعیت ها می پردازد، می تواند نشان داده شود که شامل قیود هنجاری است. بنابر این، هنگامی که واقعیت گراها ادعا می کنند که حالات، خودجوش هستند، این یک ادعای توصیفی نیست، بلکه از نوع هنجاری است، چرا که اگر این گونه باشد، همه ی حالات در قالب علاقه ای در قالب قدرت عمل می کنند (مورگنتو،1978:5). به دنبال آن این حالت پیش می آید که این نیز یک ادعای هنجاری است درباره این که حالات چگونه باید رفتار کنند.

نظرات

در ادامه بخوانید...

سئو مقدماتی: آموزش سئو برای مبتدیان، بهینه سازی نتایج در موتور جستجو

در

در این مقاله با موارد زیر آشنا خواهید شد

  1. سئو چیست؟ چرا سئو مهم است؟
  2. هدف گذاری کلمات کلیدی
  3. بهینه سازی صفحات
  4. معماری اطلاعات
  5. نحوه بازاریابی محتوی
  6. مشکلات متداول سئو
  7. روش بررسی نتایج

 

سئو چیست؟ چرا سئو مهم است؟

اگر تابحال در مورد سئو چیزی نشنیده اید و یا در مورد سئو آموزش ندیده اید، حتما مقاله ویکیپدیا یا ترجمه آن (سئو چیست؟) را مطالعه فرمایید. البته دانستن تعریف سئو seo کمک زیادی به پیاده سازی روش های بهینه سازی سایت ها برای بهتر دیده شدن در نتایج موتورهای جستجو نمی کند. برای شروع به پرسش های زیر توجه فرمایید.

  • چگونه وب سایت شخصی یا وب سایت شرکت را بهینه سازی کنیم؟
  • چقدر زمان برای سئو نیاز است؟
  • چگونه نصیحت های خوب، بد و خطرناک در مورد سئو را تفکیک کنیم؟

 

چرا به سئو اهمیت دهیم؟

تنها روش پیدا کردن هر چیزی در اینترنت استفاده از موتورهای جستجو است. این جستجو ها علاوه بر ایجاد ترافیک روی سایت شما، کاربرهایی با قصد و هدف مشخصی را به سایت شما هدایت خواهد کرد. شما می توانید با این هدف گذاری اقدام به فروش محصولات خود کنید. فرض کنید فروشنده یک نرم افزار هستید، یک تابلو تبلیغاتی اجاره کرده اید و تمامی افرادی که در محله هستند شما را می بینند(بدون توجه به اینکه علاقه ای به محصول نرم افزار شما داشته باشند)، در اینترنت هر شخصی از هر کجای دنیا ممکن است با جستجوی "محصول نرم افزار" به سایت شما برسد.

 

چقدر ترافیک از موتورهای جستجو به سایت شما خواهند آمد؟

توجه کنید که گوگل به تنهایی مسئول بیشترین جستجو در اینترنت است. طبق گزارش سایت comscore.com گوگل 64.5% جستجو ها را به خود اختصاص داده است.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

تایپ کاراکتر ویژه در کیبورد

در

در پست  قبل با 30 شکل زیبا که با ترکیب همزمان کلید Alt و اعداد سمت راست کیبورد از یک تا عدد سی آشنا شدید ، اما در این پست  آموزش ورد شما را با تایپ کاراکتر های ویژه و برخی از رایج‌ترین کدها برای نوشتن نمادهای خاص  مثل  علامت یورو  ، نماد کپی‌رایت ©، نماد برند تجاری ثبت شده ® و ... توسط کیبورد آشنا می کنیم.

 

Word-2019-Symbol-Dialog-Box-Special-Characters-Tab_v2.jpg

تایپ کاراکتر های ویژه در برنامه آموزش ورد، آموزش word


- کلید Num Lock در سمت راست کیبورد روشن باشد اعداد از این قسمت باید تایپ شوند.
- همزمان کلید Alt سمت چپ را فشار داده ، پایین نگه‌دارید و کدهای زیر را وارد کنید ، نتیجه را ببینید. 

تایپ واحد پول

علامت یورو در کیبورد 

 € علامت چیست 

€ یورو: Alt+0128

تایپ علامت سنت  در کیبورد

¢ سنت (یک صدم دلار): Alt+0162

 

علامت پوند در کیبورد

تایپ علامت پوند روی کیبورد : £ پوند: Alt+0163


تایپ علامت ین در کیبورد

¥ ین ژاپن: Alt+0165

علامت دلار در کیبورد 

 Shift + 4 را  با هه فشار دهید $

تایپ نماد محاسباتی

× ضرب: Alt+0215
÷ تقسیم: Alt+0247
° درجه: Alt+0176
± جمع/تفریق: Alt+0177

 

علامت نامساوی در ورد

  Alt+8800

 

√ رادیکال: Alt+08730

علامت میکرو در کیبورد 

علامت میکرو در ورد

µ میکرو: Alt+0181

علامت دلتا در ورد

  ∆ دلتا: Alt+08710

تایپ نمادهای کسری

¼: Alt+0188
½: Alt+0189
¾: Alt+0190

تایپ نمادهای عمومی

© کپی‌رایت: Alt+0169
® علامت ثبت‌شده: Alt+0174
™ نشان تجاری: Alt+0153
¡ علامت تعجب وارونه: Alt+0161
¿ علامت سوال وارونه: Alt+0191

نکته: برای نوشتن این نمادها باید کیبوردی مجهز به بخش اعداد (Number Pad) باشد.

شما می‌توانید هر کد دیگری را که تمایل دارید با کلید Alt ترکیب کنید تا به حرف یا نمادی که به آن کد اختصاص یافته دسترسی پیدا کنید.

نرم افزار ورد (به انگلیسی: Microsoft word) یکی از نرم افزارهای مجموعه ی نرم افزاری آفیس است که توسط شرکت مایکروسافت منتشر شده و به روز می شود.

€ علامت چیست 

€ علامت یورو است برای اطلاعات بیشتر به  علامت یورو مراجعه کنید.

 


کاراکتر ویژه در کیبورد را با استفاده از جعبه گفتگوی Symbol وارد کنید

با استفاده از کادر محاوره ای Symbol می توان همه بیست و هفت نویسه خاص را وارد کرد.

1- مکان نما را در جایی قرار دهید که کاراکتر ویژه در متن شما درج شود.

2. زبانه Insert را در نوار انتخاب کنید.

  مرحله 2 نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از Symbol Dialog Box

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 1. قرار دادن برگه


3. Symbols را در گروه Symbols انتخاب کنید .

مرحله 3 نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از جعبه گفتگوی Symbol

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 2. گروه نمادها


4- More Symbols را از فهرست گشودنی انتخاب کنید.

 مرحله 4 نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از Symbol Dialog Box

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 3. گزینه Symbols بیشتر


5- در کادر محاوره ای Symbol ، تب Special Character را انتخاب کنید.

 مرحله 5 نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از جعبه گفتگوی Symbol

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 4. برگه نویسه های ویژه در کادر محاوره ای Symbol


6. کاراکتر ویژه مورد نیاز خود را از فهرست Character انتخاب کنید.

 مرحله 6 نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از جعبه گفتگوی Symbol

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 5. منوی کاراکتر


7. دکمه Insert را برای درج کاراکتر خاص انتخاب کنید .

مرحله 7 در نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از جعبه گفتگوی Symbol

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 6. دکمه درج


8- دکمه بستن را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای Symbol بسته شود.

  مرحله 8 در نحوه وارد کردن نویسه های خاص در Microsoft Word با استفاده از Symbol Dialog Box

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 7. دکمه بستن


نکته حرفه ای: اگر کادر محاوره ای Symbol دید شما را از شخصیت ویژه وارد شده شما مسدود می کند ، بر روی فلش ماوس خود در بالاترین قسمت کادر گفتگو کلیک راست کرده تا آن را بگیرید و سپس آن را به مکان دیگری از صفحه خود منتقل کنید.

 

کاراکتر ویژه در کیبورد
شکل 8. منطقه سربرگ جعبه گفتگوی Symbol


تایپ کاراکتر ویژه در کیبورد با استفاده از میانبرهای صفحه کلید وارد کنید

سیزده نویسه خاص را می توان با میانبرهای صفحه کلید از پیش تعیین شده وارد کرد.

لطفاً توجه داشته باشید که میانبرهای نشان داده شده در زیر برای نقل قول Double Opening و Double Closing Quote متفاوت از آنچه در جعبه محاوره نماد Word نشان داده شده است (که ممکن است غلط نویسی باشد زیرا عملکرد آنها در حد مورد نظر نیست).

1. مکان نما را در جایی قرار دهید که کاراکتر ویژه در آن درج شود.

2. ترکیب کلید مناسب را روی صفحه کلید خود انتخاب کنید.

 

Em Dash:  Alt + Ctrl + Num –
(Alt plus Ctrl plus the minus sign on the number pad)

En Dash:  Ctrl + Num –
(Ctrl plus the minus sign on the number pad)

Nonbreaking Hyphen:  Ctrl + Shift + _
(Ctrl plus Shift plus underscore)

Optional Hyphen:  Ctrl + –
(Ctrl plus hyphen)

Nonbreaking Space:  Ctrl + Shift + Spacebar

Copyright:  Alt + Ctrl + C

Registered:  Alt + Ctrl + R

Trademark:  Alt + Ctrl + T

Ellipsis:  Alt + Ctrl + .
(Alt plus Ctrl plus period)

Single Opening Quote:  Ctrl + `,`
(Ctrl plus two grave accents)

Single Closing Quote:  Ctrl + ‘,’
(Ctrl plus two single quotation marks)

Double Opening Quote:  Ctrl + ` , Shift + ‘
(Ctrl plus one grave accent followed by Shift plus one single quotation mark)

Double Closing Quote:  Ctrl + ‘, Shift + ‘
(Ctrl plus one single quotation mark followed by Shift plus one single quotation mark)

 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. 

نظرات

در ادامه بخوانید...

آموزش ورد نصب و معرفی word

در

آموزش ورد نصب و معرفی word 

نکته مهم در این مقاله نرم افزار کاربردی مایکروسافت آفیس است. در مجموعه مایکروسافت آفیس نرم افزار های مختلفی ازجمله: ورد word، اکسل ( excel )، پاورپوینت ( power point )، اکسس ( access )، آوت لوک ( outlook )، وان نوت ( one note )، پابلیشر ( publisher ) و ... وجود دارد. در این قسمت تمرکز ما بر روی نرم افزار واژه پرداز ورد word است. با استفاده از نرم افزار ورد می توان فایل های متنی ساخت و یا آن را اصلاح کرد می توان به آن عکس، جدول، نمودار، فرمول یا هرچیز دیگری را اضافه کرد و همچنین آن را به صورت های مختلف مانند داکیومنت یا پی دی اف و ... ذخیره کرد که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.

 

نرم افزار ورد word از مجموعه نرم افزار های آفیس محصول شرکت مایکروسافت است. مایکروسافت یک شرکت تکنولوژی چند ملیتی آمریکایی است. این شرکت در کار ساخت، توسعه، قرارداد استفاده نرم افزار، پشتیبانی و فروش نرم افزار های کامپیوتری، وسایل الکترونیکی و کامپیوتر های شخصی و خدماتی دیگر می باشد. بهترین محصولات مشهور این شرکت شامل ویندوز در زمینه سیستم عامل و در زمینه نرم افزار های کاربردی مایکروسافت آفیس، اینترنت اکسپلورر و چندین نرم افزار دیگر می باشد.

سیستم عامل ویندوز یک سیستم عامل بسیار معروف مبتنی بر متن و گرافیک است و شاید به دلیل استفاده آسان بسیاری از کاربران کامپیوتر به این سیستم عامل رو می آورند.

انواع مختلف نرم افزار مایکروسافت آفیس:

آفیس برای سیستم عامل های مختلف مانند: ویندوز، مک، اندروید و آی اُ اس در ورژن های مختلف وجود دارد که می توانید از هر کدام از ورژن های آن باتوجه به سیستم عامل خود استفاده کنید. البته توصیه می شود از جدیدترین ورژن استفاده کنید زیرا به روزتر، دارای باگ کمتر، دارای امکانات بیشتر است.

انواع ورژن های آفیس برای مک:

برای سیستم عامل مک ورژن های زیر وجود دارد:

مک اُ اِس کلاسیک: ورژن 3.0 ، ورژن 4.0 ،  Macintosh Edition98 ، ورژن 2001

مک اُ اِس: v.x ، ورژن 2004 ، ورژن 2008 ، ورژن 2011 ، ورژن 2016

برای سیستم عامل اندروید و آی اُ اِس هم نرم افزار مایکروسافت آفیس وجود دارد و در نهایت برای ویندوز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ورژن 3.x ، ورژن 4.x ، ورژن 95 ، ورژن 97 ، ورژن 2000 ، ورژن xp ، ورژن 2003 ، ورژن 2007 ، ورژن 2010 ، ورژن 2013 ، ورژن  2016 

نصب نرم افزار آفیس در ویندوز:

قبل از هر چیز نسخه خام نرم افزار را از یکی از سایت های ایرانی دانلود کرده و اگر فایل به صورت rar یا zip بود آن را اکسترکت کرده و شروع به نصب نرم افزار کنید. نصب نرم افزار کار سختی نیست و نیاز به توضیح ندارد فقط کافی است که ادامه را بزنید و پیش بروید. وقتی نصب نرم افزار تمام شد یادتان باشد آن را اجرا نکنید. ابتدا فایل فعال سازی را اجرا کنید و سپس به سراغ اجرای نرم افزار ها بروید.(سیارک)

دسترسی به نرم افزار ورد:

در ویندوز های مختلف راه دسترسی به نرم افزار ورد ممکن است کمی متفاوت باشد. در ویندوز اکس پی و 7 ابتدا به استارت بروید، به قسمت همه برنامه ها ( all program ) رفته و در آن جا پوشه Microsoft Office  را بیابید، آن را باز کنید در زیر شاخه آن می توانید نرم افزار ورد را بیابید که با دو بار کلیک بر روی آن باز می شود.

در ویندوز 8 نیز می توانید ورد را در میان برنامه ها بیابید و با دو کلیک پشت سر هم اجرا کنید.

 

در هر صورت پس از اجرای نرم افزار به صفحه زیر راهنمایی می شوید.

 

در سمت چپ صفحه کارهای قبلی شما نشان داده شده است که در صورت کلیک بر روی هر یک از آنها باز می شود. در اول دفعه اجرا نرم افزار این لیست خالی است چون شما هنوز کاری را انجام نداده اید و ذخیره نکرده اید. در سمت راست چندین قالب وجود دارد که شما می توانید از این قالب های پیشفرض استفاده کنید. در بالا سمت راست یک لینک قرار داردکه شما sign in  یا وارد حساب کاربریتان می کند.

 

توصیه می شود اگر از نرم افزار های کرک شده استفاده می کنید از این مورد استفاده ننمایید. در زیر آن لینکی تحت عنوان یادگیری بیشتر وجود دارد که شما را راهنمایی می کندو در وسط صفحه در بالا می توانید از قالب های آنلاین تقسیم بندی شده تحت عنوان های مختلف مانند: کار، شخصی، آموزش و ... استفاده کنید و یا قالب مورد نظر خود را جست و جو کنید و بیابید. اگر یک صفحه بدون قالب می خواهید تا آن را به دلخواه خودتان طراحی کنید بر روی blanck document کلیک کنید تا وارد لایه زیر شوید.

 

در این لایه عمده ترن کار ما با سه قسمت مشخص شده است که آنها را معرفی می کنم . مورد اول نوار عنوان است که همان گونه که در عکس مشخص است نام سندی که داریم بر روی آن کار می کنیم به نام داکیومنت 2 ( document2 ) و در جلو آن نام نرم افزار یعنی ورد word نوشته شده است. در سمت راست نوار عنوان آیکن هایی که د راغلب پنجره ها وجود دارد تعبیه شده است که مطمئنا با آنها آشنا هستید و کارشان بستن نرم افزار، کوچک کردن پنجره یا فرستادن به نوار وظیفه است.

 

در سمت چپ ورد word نیز آیکن هایی وجود دارد که می توانید به دلخواه خود آنها را از طریق فلش رو به پایین تغییر دهید. البته آیکن ورد ثابت است و با کلیک بر روی آن گزینه های بازیابی، بستن، سایز و ... در اختیارتان قرار می گیرد. در زیر نوار عنوان مورد دوم یعنی تب ها یا سر برگ ها قرار داد. و مورد سوم که در زیر سربرگ ها است ریبون یا قسمت ابزار ها است. توجه کنید که با تغییر هر سربرگ ابزار های مربوط به آن سربرگ در ریبون باز می شود. به دو تصویر زیر دقت کنید.(سیارک)

 

در هر ریبون از ورد word  نیز ابزار ها به گروه های کوچک تر تقسیم می شوند. به عنوان مثال در سربرگ HOME گروه های کلیپ بورد، فونت، پاراگراف، استایل و ادیت یا اصلاح کردن وجود دارد. این گروه ها و ابزار ها از سربرگی به سربرگ دیگر متغیر است. در زیر این دو مجموعه خط کش وجود دارد که در زیر ریبون و سمت چپ صفحه قرار دارد که می توانید آن را کنار بگذارید.در نهایت در وسط صفحه نیز محیط کار شما قرار دارد. جایی که به دلخواه خود با استفاده از ابزار های مختلف مقاله، کتاب، نامه، مجله یا هر چیزی را می نویسید و اصلاح می کنید.

در قسمت پایین صفحه ورد word نیز نواری قرار دارد که بزرگنمایی صفحه، انواع مختلف از روش های نمایش صفحه در سمت راست این نوار و د رسمت چپ آن تعداد کلمات تایپ شده و تعداد صفحه و زبان نوشتن نمایش داده می شود. در زیر این نوار نیز تسک بار قرار دارد.

شما تا کنون به صورت مقدماتی با مایکروسافت آفیس، دانلود، نصب و محیط کار ورد word آشنا شده اید از این پس نیز می توانید با کمی مطالعه کار با ورد را فرا بگیرید و به راحتی از آن استفاده کنید.(سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...

انواع تئوری

در


(سیارک) تئوری، انواع مختلفی دارد و هرنوع آن، هدف متفاوتی را دنبال می کند. اغلب، نگرانی ها در مورد پلورالیسم (جمع گرایی) از این عقیده بی اساس ناشی می شوند، که یک یا چند تئوری نمی توانند با یکدیگر شرکت داده شوند، و این در حالیست که، در حقیقت، تئوری ها کارهای کاملا متفاوتی را انجام می دهند، هرچند به نظر دامنه موضوعی یکسانی را پوشش می دهند . در پایه ای ترین سطح، مکاتب علمی متفاوت در زمینه روابط بین الملل (IR) حد اقل در این مورد هم عقیده اند که تئوری ها باید به عنوان یک برداشت انتزاعی از یک واقعیت پیچیده، فهمیده شوند، و نیز این که تئوری ها تلاش می کنند تعمیم دهی هایی را در مورد پدیده مورد مطالعه ارائه کنند. این امر، مساله ی بسیار سخت چگونگی رابطه میان تئوری، برداشت انتزاعی، و موضوع مورد مطالعه را پیش می آورد. تمام همکاری کنندگان در این شماره ی ویژه، هر یک به شیوه ی متفاوتی با این مساله مقابله می کنند. علاوه بر این، این سؤال پر بحث نیز وجود دارد که آیا ما تئوری را از جهان واقعی برمی گیریم، یا برعکس جهان از یک یا چند تئوری مشتق شده است. پاسخ ما این است که اثر متقابلی بین این دو وجود دارد و بهترین نوع تئوری این است که این ها هردو به ما کمک می کنند تا این ها را به گونه ی خاصی ببینیم، بنابر این دنیایی را که ما می بینیم می سازند. اما باید مواظب باشیم که از تعصبی که این باور را در ما به وجود می آورد که هنگام تعامل با آن جهان تئوری ما از هرگونه بازنویسی و بازبینی مبراست، دوری کنیم. این کار خیلی سخت است، چرا که به عنوان تحصیل کردگان جامعه، تئوری ها معمولا به هویت ما گره خورده اند. برای این که IR بتواند به قول خود که همان "ایجاد تغییر" در دنیاست عمل کند، باید تئوری و جهان را کنار هم قرار دهیم: باید جهان را به عنوان ماده خام تئوری مورد استفاده قرار دهیم؛ و باید از تئوری کمک بگیریم تا مطالعات خود را فرموله کنیم و از آن برای توضیح، درک و، به طور بالقوه، برای تغییر کارهای متفاوت در زمینه روابط بین الملل بهره ببریم. مشکل اصلی که هنگام تاش برای درک تئوری با آن مواجه می شویم این است که تئوری کاملا انتزاعی است و مجرد و قابل لمس نیست.این بدان معناست که برای یاد گرفتن تئوری باید از خود تئوری شروع کنیم، ولی ما این کار را در غیاب درک پایه ای عمیق از این که "تئوری چیست؟" انجام می دهیم. مشکل ما اینجا این است که درک عمومی ما از این که "تئوری چیست؟" از تئوری های IR ی که مطالعه می کنیم منشا می گیرد؛ بنابر این اگر تئوری هایی که مطالعه می کنیم در دامنه پوشش و فرم محدود باشند، بنابر این درک ما از خود تئوری نیز همین مشکل را خواهد داشت. به بیان مثبت تر، هرچه دامنه ی تئوری های IR ی که مطالعه می کنیم وسیعتر باشد، درک ما نیز از تئوری وسیعتر خواهد بود. تلاش های کمی برای بحث سیستماتیک در مورد خود تئوری پردازی یا بررسی این که تئوری چیست و چکار می کند در مطالعات دانشگاهی انجام گرفته است. کنت والتز در1979 و جیمز روزنو در1980 استثناهای قابل توجهی هستند. پاتریک جکسون در2010 یکی از جدیدترین کارها را در این زمینه ارائه داده است، اما نظریه وی به جای بحث در مورد نفس تئوری، در مورد تناقض هایی که هنگام تفکر در مورد تئوری ظاهر می شود بحث می کند. روش جایگزینی هم وجود دارد، این که شخص صریحا بیان کند که فکر می کند تئوری چیست، و سپس طوری ادامه دهد که انگار این موضوع کاملا حل شده است. در عمل، ابن راه حل والتز برای این مساله بود. او برداشت بسیار محدودی از تئوری را برای خود انتخاب کرد. براساس گفته های والتز، تئوری ها تنها مجموعه ای از قوانین نیستند؛ آن ها عبارت هایی هستند که قوانین را توضیح می دهند. همینطور، "جیمز دوقرتی" و "رابرت فلتزگراف" تئوری را به صورت "تفکر سیستماتیک بر روی پدیده ها، که به گونه ای طراحی شده که آن پدیده ها را توضیح دهد و نشان دهد که چگونه با الگوی معنادار و هوشمندانه ی با هم ارتباط پیدا می کنند، و نه مجموعه ای از موارد تصادفی و بی ربط در یک فضای بی ربط ". به طور مشابهی، "پول ویوتی" و "مارک کوپی" هدف تئوری را این گونه تعریف می کنند " راهی برای قابل درک کردن جهان یا بهتر کردن فهم آن" و این امر با رفتن به "ورای توصیف محض پدیده های مشاهده شده و درگیر شدن با توضیح علّی و یا پیش بینی بر اساس اتفاقات و شرایط اولیه مشخصی" حاصل می گردد. در همه این تعریف ها فرض اولیه ای که وجود دارد، این است که الگوهایی برای اتفاقات بین الملل وجود دارد و تئوری IR برای آشکار کردن این الگوهاست. بنابر این بر اساس پفته جیمز روزنو در1980 "برای تفکر تئوریک، فرد باید مصمم باشد در مورد هر اتفاق، هر شرایط و هر پدیده ای که مشاهده می کند، سؤال بپرسد". برای "روزنو" این جنبه تعمیم دهنده تئوری از این عقیده ی او ناشی می گردد که "برای تفکر تئوریک فرد باید بتواند چنین فرض کند که همه ی امور انسان ها به صورت یک ترتیب زیربنایی بنیان نهاده می شوند". باز هم با این که جمله فوق در بسیاری از موارد درست است، این دیدگاه در کاربردهای خاصی از تئوری بیان می شود و برای همه ی انواع تئوری که در کتابها یافت می شود، صادق نیست، بنابر این در نظر گرفتن شیوه های مختلفی که واژه تئوری در زمینه ای به کار گرفته می شود، بسیار حائز اهمیت است. "کارل پوپر" چنین پیشنهاد کرد که "تئوری ها را باید مانند تورهایی دانست که برای گرفتن آنچه که آن را جهان می نامیم گسترده می شوند: تا بتوان آن را در قالب منطق آورد، توضیح داد و بر آن مسلط شد". این سخن، این را می رساند که تئوری چیزی است که ما همیشه به هنگام مواجهه با مسائلی که در زندگی روزمره خود داریم، از آن بهره می جوییم. هر کسی، همینطور که در زندگی روزانه خود پیش می رود، به روش های مختلفی تحت تاثیر اتفاقاتی قرار می گیرد که هیچ کنترلی روی آن ها نداشته و دلیلش هم همان لحظه برایش آشکار نیست. این امر می تواند در سطوح شخصی، یا ادراکی از اتفاقات جهانی، محلی یا ناحیه ای اتفاق بیفتد. هنگامی که با اتفاقی مواجه می شویم که همان لحظه زیاد منطقی به نظر نمی آید، شروع به تئوری سازی در مورد توضیح و دلایل احتمالی آن اتفاق می کنیم.

در این حالت، ما در تلاش برای توضیح تجربه ای که از جهان داشته ایم در قالب چیزی که شاید تجربه نشده باشد، یا شاید اصلا قابل تجربه نباشد، توضیح دهیم. بدین ترتیب، آن تئوری شروع به گفتن چیزی جدید درباره جهان می کند.ترجمه  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...

چگونه روی فایلهای word پسورد بگذاریم

در

حتما برای شما هم پیش آمده است که گاهی وقتها متنی را در نرم افزار ورد word تایپ میکنید و بعد از ذخیره سازی فایل دوست ندارید که کسی به غیر از خودتان به این فایل دسترسی داشته باشد. راههای زیادی وجود دارد که از فایلهای نرم افزار ورد word یا همان اسناد متنی خودتان محافظت کنید.

 

ساده‌ترین و شایع‌ترین روشی که برای محافظت از کلیه دیتاها به ذهن افراد میرسد این است که از روش پسورد ورود به ویندوز یا به اصطلاح لاگین استفاده کنید این روش دسترسی دیگران را به کلیه محتویات رایانه شما محدود میکند که برای رایانه های شخصی مناسب است هر چند در یک فرصت مناسب در مورد درجه امنیت انواع پسورد گذاری روی رایانه ها صحبت خواهیم کرد ولی ایراد این روش این است که اگر از یک سیستم اشتراکی ( به عنوان مثال در محیط کار) استفاده میکنید ناچار این پسورد باید در اختیار همه همکاران شما قرار بگیرد.

 

روش دیگر این است که با استفاده از نرم افزارهای جانبی روی فولدر حاوی فایلهای مد نظرتان پسورد بگذارید که باز هم مشکلات خاص خودش را دارد و یا با استفاده از نرم افزارهای فشرده سازی نظیر winrar فایل مربوطه را فشرده کنید و برای فایل پسورد بگذارید که در این صورت هم هربار بخواهید ویرایشی روی فایل مورد نظرتان ایجاد کنید باید فایل را extract کنید و بعد مجددا فشرده کنید .  اما هدف ما از این آموزش ورد ، نحوه پسورد گذاری مستقیم روی فایلهای نرم افزار ورد word از طریق خود نرم افزار و بدون استفاده از هر نرم افزار جانبی است. پس با ما در سیارک با این آموزش ورد همراه باشید.

به عنوان مثال ما یک فایل نرم افزار ورد word با متن ذیل ایجاد می کنیم و  آن را ذخیره می کنیم

 ذکر این نکته ضروری است که ما این آموزش ها را روی نسخه آفیس 2010 منتشر میکنیم که قابل تعمیم به نسخه های دیگر هم هست.

 

مرحله 1

بعد از اینکه فایل متنی مورد نظرتان را نرم افزار ورد word  تایپ کردید  و فایل مربوطه را در محل دلخواهتان ذخیره کردید مجددا فایل را باز می کنید به منوی File میروید ( البته تمام این مراحل را قبل از ذخیره کردن فایل هم می توانید انجام دهید )  و در قسمت میانی صفحه و زیر منوی Information about  گزینه Permissions می توانید روی کلید Protect Document کلیک کنید.

 

 

مرحله 2

بعد از کلیک روی گزینه Protect Document در نرم افزار ورد word  یک منوی کشویی باز می شود که شما با گزینه دوم این منو یعنی Encrypt with Passنرم افزار ورد word  سر و کار دارید که با کلیک روی این گزینه یک پنجره باز میشود.

 

 

مرحله 3

ساده ترین کار ممکن یعنی تخصیص یک پسورد که محدودیت کاراکتر ندارد، این مرحله است البته در همین پنجره به شما تاکید می شود که حتما در اختصاص پسورد دقت کنید و لیستی از پسوردها و نام فایلهایتان را در یک جای مطمئن نگهداری کنید  چرا که غیر قابل بازیابی است در هر صورت پسورد مورد نظرتان را در پنجره باز شده رد نرم افزار ورد word  تایپ کنید و روی ok کلیک کنید.

 

 

 

مرحله 4

مانند تمام شرایط دیگری که یک پسورد تعریف می کنید در مرحله بعد باید پسورد را تایید کنید تا در از وقوع اشتباه جلوگیری شود لذا بعد از ok کردن در مرحله قبل پنجره تایید پسورد یا Confirm باز می شود که دقیقا عین پنجره قبلی است و شما باید مجددا پسورد را عیناً تایپ کنید و بعد ok کنید.

 

 

 

مرحله 5

بعد از تایید پسورد کار تمام می شود و لذا از شما سوال می شود که فایل ذخیره شود یا خیر؟ که با ذخیره کردن، فایل بسته می شود و به همین سادگی شما روی فایل مورد نظر رمز ورود گذاشته‌اید. و اگر کسی قصد بازکردن این فایل را در نرم افزار ورد word  داشته باشد با این صفحه مواجه می شود که درخواست پسورد برای باز کردن فایل است و اگر پسورد اشتباه وارد شود به هیچ عنوان به محتویات فایل متنی دسترسی پیدا نمی کند.

 

با همین روش می توان روی سایر نرم افزارهای گروه آفیس نظیر اکسل و پاورپوینت هم رمزگذاری کرد و مراحل انجام کار دقیقا مشابه آنچه است که در بالا ذکر شد . همانطور که مشاهده کردید ایجاد پسورد برای فایلهای آفیس کار بسیار ساده و راحتی است و به راحتی قابل انجام است. 

 

همانطور که گفته شد و در محیط نرم افزار ورد  نرم افزار ورد word  هم  هنگامی که پنجره تخصیص پسورد باز می شود به شما توصیه میشود که  حتما در انتخاب پسورد دقت کنید تا بعدا دچار مشکل نشوید بهتر است که از پسوردهایی  که مطمئن هستید فراموششان نمی کنید استفاده کنید اما باز هم  در صورت فراموش کردن پسورد راهکارهایی هم برای بازکردن این فایلها وجود داردبه عنوان مثال میشود از برنامه های خاصی استفاده کرد که احتمالا در یک آموزش جداگانه نحوه کار با چندتایی از این نرم افزارها را هم عنوان خواهیم کرد   ولی به هر حال بهتر است کار به آنجا نکشد لذا توصیه آفیس را جدی بگیرد. هر چند این نوع رمگذاری برای فایلهای فوق سری و امنیتی بیشتر شبیه یک شوخی است ولی برای کاربران عادی و  محیطهای اداری روش بسیار موثری است .

 

 آیا این آموزش ورد  نرم افزار ورد word برای شما مفید بود ؟ این روش را مفیدتر میدانید یا آموزش از طریق فایلهای ویدئویی ؟

نظر شما راجع به اینگونه آموزشهای تصویری چیست ؟ آیا مایلید که یک بخش کامل به آموزش نرم افزارهای آفیس خصوصا نرم افزار ورد word اختصاص داده شود ؟ لطفا ذیل همین مطلب  ما را از نظرات خود آگاه کنید !

نظرات

۱۳۹۸/۱۰/۲۲سلام. ممنون از شما که با گذاشتن نظر از ما پشتیبانی کردید.

۱۳۹۸/۱۰/۲۲سلام وخسته نباشید آموزشها همراه با تصویر عاااااااااالی هستند اجرتون با خدا

در ادامه بخوانید...

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی و برعکس در word

در

 چرا اعداد انگلیسی تایپ نمی شود ؟ چگونه در نرم‌افزار word اعداد انگلیسی را فارسی کنیم؟ تبدیل عدد فارسی به انگلیسی در کیبورد چگونه است ؟ تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در ورد.تبدیل عدد به فارسی و انگلیسی در ورد. چرا گاهی اوقات اعداد فقط به زبان فارسی تایپ می شوند؟ انگلیسی کردن اعداد در ورد، تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در word ، چگونه اعداد را با زبان  مدنظر خودمان تایپ کنیم ؟ یا چگونه اعداد کیبورد را انگلیسی کنیم؟چگونه اعداد را انگلیسی تایپ کنیم ، اعداد فارسی به انگلیسی و تغییر زبان اعداد را چگونه انجام دهیم؟ در برنامه آموزشی عدد به فارسی امروز به این نکات می پردازیم.

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در ورد


در جلسه آموزش ورد قبل(چگونه روی فایلهای word پسورد بگذاریم ) به چگونگی رمز گذاری روی فایلهای متنی نرم افزار word پرداختیم  ولی در آموزش word امروز قصد داریم که به نحوه تایپ اعداد به فارسی  و یا بلعکس در word بپردازیم! تبدیل اعدا انگلیسی به فارسی

تغییر زبان در نرم‌افزار word بسیار ساده است و دقیقا مثل محیط ویندوز می توان با گرفتن کلیدهای ترکیبی Alt+Shift روی زبان مورد نظرتان سوییچ کنید اما در این میان اعداد تایپ شده ممکن است هرگز با ما سر سازگاری نداشته باشند و مثلا با اینکه ما در حال تایپ  اعداد فارسی  هستیم اعداد به انگلیسی تایپ شوند و یا بلعکس (تبدیل عدد انگلیسی به فارسی در ورد و تبدیل اعداد فارسی به انگلیسی در کیبورد)

تبدیل شماره فارسی به انگلیسی

گاهی اوقات شما  عدد فارسی   در ورد را از یک سند دیگر به فایلی که در حال تایپ آن هستید منتقل می کنید و می بینید که بازهم بین فونت اعداد فارسی و زبان متن همخوانی وجود ندارند این موضوع در اغلب موارد باعث ایجاد مشکلاتی می شود که عمده‌ترین آنها زشت شدن و ناهمگونی زبان متن با اعداد است !(تبدیل اعداد به فارسی در ورد یا انگلیسی كردن اعداد در كیبورد ) به فرض مثال یک نامه اداری را در نظر بگیرید که به زبان فارسی تایپ شده است ولی  یک تاریخ و یا عدد در میان نامه با زبان انگلیسی نوشته شده است، بدون شک این متن ظاهر مناسبی نخواهد داشت. حال چگونه تبدیل اعداد به فارسی و  انگلیسی و بالعکس را انجام دهیم.  

 

چگونه اعداد کیبورد را انگلیسی کنیم

انگلیسی کردن اعداد در ورد  

نرم افزار word به گونه‌ای طراحی شده است که روشهای مختلفی  برای نشان دادن اعداد در یک فایل متنی وجود دارد. با هم این روشها را بررسی می کنیم .

ابتدا یک فایل  ایجاد می کنیم و سپس متن ذیل را در آن می نویسیم . در این متن در دو طرف کلمه سیارک دو رشته اعداد 123 تایپ شده است که یکی از آنها ( حلقه صورتی) وقتی زبان سیستم روی فارسی بوده است تایپ شده است و دیگری ( حلقه آبی) وقتی زبان روی انگلیسی تنظیم شده بود نوشته شده‌اند اما همانطور که مشاهده می کنید هر دو رشته اعداد در دو طرف کلمه سیارک با زبان فارسی نمایش داده می شوند. دلیل این امر چیست ؟ چرا ما با اینکه می توانیم انگلیسی تایپ کنیم و زبان هم روی انگلیسی قرار دارد، قادر به نوشتن اعداد به زبان انگلیسی نیستیم! ( البته حالت عکس این موضوع هم صادق است )

 

 

برای بررسی حالات مختلف نمایش اعدا باید منوی File از نرمافزار word را بررسی کنیم

در منوی File روی گزینه option کلیک کنید تا پنجره word option باز شود.

 

 

در سمت  چپ پنجره یاد شده گزینه های مختلفی وجود دارد شامل Display و General و Proofing و چند گزینه دیگر می شود اما تنظیمات مد نظر ما در بخش Advanced قرار دارند.

 

 

بعد از کلیک روی گزینه Advanced )پیشرفته) به تنظیمات مختلفی از سندی که در حال نگارش آن هستیم دست پیدا خواهیم کرد که این تنظیمات در 11 بخش مجزا دسته بندی شده‌اند در بخش چهارم که show document content نام دارد شامل زیر منوهای متفاوتی است که یکی از آنها Numeral است که در جلوی آن یک منوی کشویی قرار دارد ) این گزینه دومین منوی کشویی در این بخش است که در تصویر هم آن را مشاهده می کنید )

 

 

منوی کشویی Numeral شامل 4 گزینه است که در این قسمت هر 4 گزینه را شرح می دهیم

 

تبدیل اعداد فارسی به انگلیسی در ورد

فارسی کردن اعداد در ورد

گزینه اول حالت Arabic‌ : در این حالت کلیه اعداد موجود در متن با زبان انگلیسی نمایش داده می شوند

گزینه دوم حالت Hindi : در این وضعیت تمام اعداد با زبان فارسی نمایش داده می شوند

گزینه سوم حالت Context : احتمالا مهمترین حالت در این منوها باشد چرا که با قرار دادن تنظیمات Numeral روی وضعیت Context همه اعداد با همان وضعیتی که تایپ شده‌اند نمایش داده می شوند یعنی اگر اعدادی را انگلیسی تایپ کنید با همان حالت نمایش داده می شوند و در صورتی هم که فارسی تایپ شوند هم با زبان فارسی نمایش داده می شوند.

 

چهارمین و آخرین وضعیت Syestem : در این وضعیت هم تمام اعداد  مطابق با زبان سیستم محلی یا system local که شما تنظیمات ویندوز را روی آن قرار داده‌اید نمایش داده می شود که این وضعیت با حالت قبلی متفاوت است و نباید با هم اشتباه گرفته شوند در واقع وقتی شما در Control Panel وارد تنظیمات "زمان، زبان و منطقه " شوید می توانید سیستم محلی ویندوز را روی حالت فارسی و یا انگلیسی قرار دهید که با این کار تمام اعداد در word هم مطابق با آن سیستم نمایش داده میشود .

 

 

در این تصویر ما تنظیمات را روی حالت سوم یا همان Context قرار می دهیم، همانطور که قبلا گفتیم و مشاهده می کنید اعدادی که در حلقه آبی نمایش داده شده‌اند با زبان انگلیسی تایپ شده‌اند و اعدادی که در حلقه صورتی هستند با زبان فارسی تایپ شده‌اند و لذا با همان زبان هم نمایش داده می شوند.

 

خوب همانطور که مشاهده کردید حالا به راحتی می توانید اعدا را با همان زبان مد نظرتان نمایش دهید . حالتهای دیگر وقتی که متن حاوی اعداد را از سندی دیگر وارد فایل خودتان می کنید ( کپی) بسیار کارآمد هستند و تنها با تغییر در این منو می توانید تمام اعداد موجود در سند را به زبان دلخواهتان تغییر دهید. این روش در سایر نرم‌افزارهای آفیس هم موثر است به عنوان مثال در اکسل و پاورپوینت هم بدین صورت اعداد انگلیسی به فارسی و بالعکس تبدیل می شوند.

آیا  آموزش  عدد نویس فارسی   و بالعکس  مفید بود ؟ نظرات خود را در قالب کامنت ذیل همین مطلب بیان کنید.(سیارک)

 در سیارک بخوانیم:

ایجاد سربرگ و پاورقی در ورد

 

نظرات

۱۳۹۸/۱۱/۱۲با سپاس

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ثبت نام کردم که فقط بگم عالی بود. واقعا" ممنون.

۱۳۹۹/۸/۲۴با سلام. واقعا عالی بود دستتون درد نکنه. کارم راه افتاد ‌ موفق باشید

۱۳۹۹/۸/۲۴برای فوت نت‌ خط زیر صفحه چطور در سمت چپ قرار می گیرد

۱۳۹۹/۸/۲۶سلام. 1- از منوی VIEW و در قسمت DOCUMENT VIEW حالت نمایش را از PRINT LAYOT به DRAFT تغییر دهید 2- مجدد به منوی REFERENCES رفته و از قسمت FOOTNOTES بر روی SHOW NOTES کلیک کنید 3- صفحه به دو قسمت تقسیم می شود و در قسمت پایین از منوی باز شده FOOTNOTE SEPARATOR را انتخاب کنید. 4- برای انتقال خط جداکننده با نگه داشتن همزمان CTRL+R یا CTRL+L یا CTRL+E چپ یا راست یا وسط .... 5- مجدد به منوی VIEW رفته و در قسمت DOCUMENT VIEW حالت نمایش را از DRAFT به PRINT LAYOT تغییر دهید

۱۳۹۹/۹/۲۷عالی بودممنون

۱۴۰۰/۳/۱۳آموزش اکسل هم در سایت موجود است کلمه اکسل را سرچ کنید تا از مقالات آموزشی گام به گام اکسل استفاده کنید

۱۴۰۰/۳/۱۳مقالات آموزشی گام به گام ورد در پایین بعد از نظرات

۱۴۰۰/۱۰/۸ماکرو در ورد برای صرفه جویی در زمان هنگام انجام کارهای تکراری، چندین عمل را در یک ماکرو ترکیب کنید. ابتدا باید یک ماکرو ضبط کنید. سپس می‌توانید با کلیک کردن روی دکمه‌ای در نوار ابزار دسترسی سریع یا با استفاده از میانبر صفحه کلید، آن را راه‌اندازی کنید. نحوه اجرای آن به نحوه تنظیم ماکرو بستگی دارد. نحوه ساخت ماکرو در ورد که توسط یک دکمه فعال می شود 1- از منوی View ، Macros و Record Macro را انتخاب کنید . 2- یک نام برای ماکرو وارد کنید. 3- برای استفاده از این ماکرو در همه اسناد جدید، مطمئن شوید که فیلد Save changes to روی All Documents (Normal.dotm) تنظیم شده است . 4- برای اجرای ماکرو با فشار دادن یک دکمه، دکمه را انتخاب کنید . 5- روی ماکرو جدید کلیک کنید (نامی شبیه به زیر خواهد داشت: Normal.NewMacros. <نام ماکرو شما>) و سپس روی دکمه افزودن کلیک کنید . روی دکمه Change کلیک کنید . 6- یک تصویر را برای دکمه انتخاب کنید، نام مورد نظر خود را وارد کنید و دوبار روی OK کلیک کنید . 7- اکنون باید تمام مراحل ماکرو را سیو کنید. دستورات را انتخاب کنید یا کلیدها را برای هر مرحله از کار فشار دهید. Word هر چیزی را که کلیک می کنید و تمام کلیدهایی را که فشار می دهید سیو می کند. توجه: هنگام سیو یک ماکرو، از صفحه کلید برای انتخاب متن استفاده کنید. ماکرو انتخاب های ماوس را سیو نمی کند. 8- برای توقف سیو، در منوی View ، Macros و Stop Recording را انتخاب کنید . 9- دکمه ای برای ماکرو شما در نوار ابزار دسترسی سریع ظاهر می شود. 10- برای اجرای ماکرو روی این دکمه کلیک کنید.

۱۴۰۰/۱۰/۸تبدیل عدد انگلیسی

۱۴۰۰/۱۰/۸تبدیل عدد انگلیسی ..... اعداد فارسی ... عدد فارسی .... فارسی نویس اعداد ... شماره فارسی در مقاله خیلی مفصل توضیح داده شده تشکر

۱۴۰۰/۱۰/۸تبدیل عدد انگلیسی ..... اعداد فارسی ... عدد فارسی .... فارسی نویس اعداد ... شماره فارسی در مقاله خیلی مفصل توضیح داده شده تشکر

در ادامه بخوانید...