کارکرد انگشت کوچک پا چیست

در
کارکرد انگشت کوچک پا چیست
سعی کنید روی نوک انگشتان بایستید و سپس توجه کنید که انگشت در حفظ تعادل چه نقشی دارند. انگشت کوچک خارج از عمل خواهد ماند. بنابراین ممکن است این انگشت به طور کلی روی پا اضافه باشد؟
 
کارشناسان می گویند اگر شما یک سبک زندگی بی تحرک را رعایت می کنید ، که بسیاری از شهروندان در معرض آن قرار دارند: قدم نزدن ، استفاده از آسانسور ، بیشتر روزها در مطب نشستن یا روی نیمکت دراز کشیدن ، پس به سختی نیازی به انگشتان دیگر اندام تحتانی دارید. با این حال ، اگر کسی کوهها را صعود کند ، بر روی ماسه یا سنگریزه قدم بزند ، بدود ، برقصد، شنا کند ، از درختی صعود کند - در بدن او چنین عضله یا مفصلی که درگیر آن نباشد، وجود ندارد.
 
امروز ، حتی در شبکه جهانی وب ، هیچ منبعی وجود ندارد که به مطالعات ویژه در مورد واکنش بدن انسان به عدم وجود انگشت کوچک روی پاها اشاره کند. اما ارتوپدهایی که با افرادی که انگشت کوچک پا را از دست داده اند همکاری می کنند ، درباره نقض هماهنگی حرکت صحبت می کنند. نکته این است که انگشت کوچک برخلاف سایر انگشتان متصل به یکدیگر ، دارای مجموعه ای از ماهیچه های کنترل و تاندون جداگانه است. و در شرایطی که لازم است تعادل را در حالت بی ثباتی حفظ کند ، دخیل می باشد. به عنوان مثال ، هنگام انجام تمرینات ، فقط کافی است روی انگشت کوچک فشار بیاورید تا ورزشکار تعادل خود را حفظ و از سقوط جلوگیری کند.
 
دانشمند علوم اعصاب نظری، مارک چنگیسی قانون به اصطلاح اندام ها را توسعه داده است. به گفته وی ، حضور دقیقا ده انگشت روی دست و پاها با استفاده از یک فرمول ریاضی توضیح داده شده است. برای انجام تمام کارکردهای لازم برای یک شخص ، چنین تعداد انگشتان دست ایده آل است: نه کم و نه بیشتر.
 
علاوه بر اهمیت عملکردی ، انگشتان پا یک کارکرد دیگر دارد که با وجود تعداد زیادی از انتهای عصب همراه است. هر عصب روی یک انگشت مخصوص با برخی از اندامهای داخلی مرتبط است. این خاصیت در درمان بیماری های مختلف با استفاده از روش طب سنتی ، طب سوزنی ، میو تراپی (گرم کردن انگشتان ، ماساژ گواشا ( ماساژ با صفحات استخوان حیوانات یا سنگ طبیعی) استفاده می شود. تمام این تکنیک ها از قرن 5 تاکنون منشاء آنها در طب تبت است. بسیاری از روش های آن هنوز هم کار می کنند.

نظرات

در ادامه بخوانید...

ماساژ درمانی

در


ماساژ درمانی یکی از گسترده ترین و موثرترین درمانهای جایگزین مورد استفاده می باشد. اگرچه بیشتر دوره های ماساژ درمانی به جهت درمان درد می باشد اما مطالعات اخیر نشان می دهد که این درمان برای موقعیت های دیگری همانند رشد نوزادان زودرس، ADHD، افسردگی و شرایط بهبود شرایط ایمنی بدن مخصوصاً جهت سرطان موثر می باشد . در این مقاله، اطلاعات و داده های اخیر درباره تاثیر ماساژ درمانی و مکانیزم بالقوه اثرات آن ، مورد بررسی قرار داده است.
اگرچه این مقاله تمام شرایطی که به صورت مثبتی از ماساژ متاثر می گردد را پوشش نمی دهد، اما بر برخی شرایط خاص به دلایل ذیل تمرکز کرده است:

1) یافته های فشار ملایم در مقابل فشار آهسته بررسی شده است زیراکه فشار ملایم به منظور دستیابی به تاثیرات مثبت ماساژ ضروری می باشند و یافته ها برای انتقال به متخصصان درمان و مشتریان مهم می باشند.

2) یافته های ماساژ نوزاد زودرس بررسی شده است، زیرا که نوزادان زودرس نیاز به محرک های مکملی همانند ماساژ درمانی دارند تا رشد و پیشرفت بهینه داشته باشند و اهمیت بیان این موضوع به جامعه درمانی باعث می شود که به آن مبادرت ورزیده شود.

3) سندرم های درد، متداولترین شکایت های ارائه شده به متخصصان درمان جایگزین یا مکملی مانند متخصصان ماساژ درمانی می باشد، و به منظور جبران کار سنگین.

 4) توجه و دقت برای عملکرد شغلی و تحصیلی بهینه بسیار حیاتی می باشد.

5) افسردگی دارای تاثیرات منفی بر روی سیستم ایمنی بدن می باشد.

6) تقلیل کورتیزول از طریق ماساژ درمانی منجر به افزایش سلول های کشنده طبیعی و فعالیت سلول های کشنده طبیعی می شود. که به نوبه ی خود سلول های کشنده طبیعی، ویروس ها، باکتری ها و سلول های سرطانی را از دفع می کند و به این طریق کارکرد ایمنی را بهبود بخشیده و بیماری و ناخوشی را کاهش می دهد.

نوزاد های زودرس

اولین مطالعه ماساژ درمانی ما بر روی افزایش وزن نوزاد های زودرس تمرکز دارد. به همین جهت، ماساژ نوزادان زودرس به منظور بالا بردن افزایش وزن در مطالعات واحد های مراقبت ویژه نوزاد یک ماهه در بسیاری از بخش های جهان مورد توجه قرار گرفت . در بیشتر این مطالعات برنامه 15 دقیقه ای ما یعنی ماساژ با فشار ملایم به صورت دو بار در روز به مدت یک هفته مورد استفاده قرار گرفت. بعد از اینکه افزایش وزن نوزادان زودرس را به سبب ماساژ در مطالعاتمان ثبت کردیم، یافته هایی را ارائه کردیم که افزایش فعالیت ریوی معده ای و تحرک معده را نشان می دهد که می تواند به جذب موثرتر غذا و بهبود فزایش وزن منجر شود .
در مطالعه دیگری، سطح بالایی از انسولین و عامل رشد IGF-1 را هنگام مقایسه یک گروه از نوزادان زودرس که سه ماساژ 15 دقیقه ای را در مدت 5 روز دریافت کرده بودند و گروهی که مراقبت های معمول پرستاری را بدون ماساژ درمانی دریافت کرده بودند، مشاهده کردیم . گروه دریافت کننده ماساژ افزایش و بهبود خوبی در این موارد داشتند:

1) افزایش وزن؛ 2) سطح سرم انسولین؛ و 3) سطح سرم IGF-1 . افزایش وزن با سطح انسولین و IGF-1 در ارتباط می باشد. تحلیل روش بیان می کند که فعالیت ریوی معده ای به افزایش تحرک معده وابسته می باشد که به نوبه خود با افزایش وزن ارتباط دارد، و IGF-1 افزایش یافته نیز به افزایش وزن بیشتر مرتبط می باشد. فعالیت ریوی معده ای افزایش یافته در طول ماساژ موجب 49% واریانس در تحرک معده افزایش یافته می شود. و فعالیت ریوی معده ای افزایش یافته در طول ماساژ 62% واریانس در افزایش سطح انسولین را توجیه می کند. این یافته ها دو مسیر بالقوه را ارائه می کنند که از طریق آنها، ماساژ می تواند افزایش وزن را بهبود بخشد: 1) آزادسازی انسولین از طریق شاخه های شکمی واگوس؛ و 2) تحرک معده ی افزایش یافته به سبب شاخه شکمی واگوس.
دمای افزایش یافته مکانیزم اساسی بالقوه دیگری برای تاثیر ماساژ درمانی بر روی افزایش وزن می باشد، زیرا که دمای پایین با هزینه کردن انرژی مرتبط می باشد که این امر نیز منجر از دست دادن وزن می شود. دما در طفل های زودرس گروه های ماساژ درمانی و گروه تحت کنترل به طور تصادفی ارزیابی گردیده است. دما در نوزاد های زودرس که ماساژ دریافت می کنند، بیشتر افزایش پیدا کرده است، ولو اینکه دریچه محفظه در طول دوره های ماساژ درمانی 15 دقیقه ای باز شوند (که انتظار می رود دمای آنها را کاهش دهد). این امر احتمالاً حاصل از تاثیر تولید گرمای مالش پوست می باشد.
گروه دیگری، مصرف انرژی کاهش یافته را به عنوان مکانیزم پایه بالقوه در نوزاد های زودرس دریافت کننده ماساژ بررسی کرده است. این تیم از برنامه ماساژ درمانی مشابهی همانند آنچه که در مطالعات نوزاد های زودرس ما استفاده شده است، بهره برد. سنجش سوخت و ساز استفاده شده توسط آنها بوسیله کالری سنجی (گرما سنجی) بیان می کند که مصرف انرژی در نوزاد های زودرس بعد از یک دوره پنج روزه ماساژ درمانی نسبت به نوزاد های زودرس ماساژ نشده، بسیار پایین بوده است. این مصرف انرژی کاهش یافته، ممکن است که تا بخشی مسئول افزایش وزن بهبود یافته ی مرتبط یا ماساژ درمانی باشد.
فشار ملایم عامل حیاتی برای تاثیر افزایش وزن می باشد که این مورد در تحقیقات  ثبت شده است که در آن ما مستقیماً ماساژ با فشار ملایم (حرکت دادن پوست) را در مقابل ماساژ با فشار آهسته (تکان و ضربه های آرام) مقایسه کردیم. در آن مطالعه گروه دریافت کننده ماساژ با فشار ملایم نسبت به گروه دریافت کننده ماساژ با فشار آهسته وزن بیشتری را روزانه کسب کردند، و همانطور که پیشنهاد شده است، در طول مشاهده رفتار ناشی از ماساژ، آنها بسیار کمتر این موارد را نشان دادند: 1) خواب فعال؛ 2) هیجان؛ 3) گریه کردن؛ 4) حرکت؛ و 5) رفتار استرسی (سکسکه). آنها همچنین ضربان قلب پایین و فعالیت ریوی معده ای بالایی داشتند. تمام این تغییرات از خواب پریدن های کمتری را باعث می شود که می تواند عملکرد ایمنی بهبود یافته ی را توجیه کند که این عملکرد در نوزادان زودرس ماساژ داده شده در مطالعه ی بر روی عفونت های که به تاخیر افتاده اند، دیده شده اند. در آن مطالعه، مادران، صورت و اندام های نوزادان خود ماساژ می دادند، به این صورت که به طور آرامی اندام های تحتانی و فوقانی آنها را چهار بار در روز ورزش می دادند. احتمال حادث شدن عفونت تاخیری در گروه ماساژی که مدت کمتری را نیز در بیمارستان بودند به طور قابل ملاحضه ای کمتر بود که شاید به سبب احتمال اندک وقوع عفونت بوده است. مسیر بالقوه برای تاثیر ماساژ با فشار ملایم ممکن است فعالیت ریوی معده ای را افزایش دهد، کورتیزول را کاهش دهد، عملکرد ایمنی را بهبود بخشد و عفونت را کاهش دهد. سیتوکین های پیش التهابی متورم مانند IL-1، IL-6 و TNF-alpha نیز باید به سبب ارتباط آنها با عفونت و تقلیل بالقوه آنها از طریق ماساژ با فشار ملایم سنجش گردند.
چندین مطالعه مربوط به طفولیت، مزایای رشدی بسیار مهم را برای نوزادان زودرس ماساژ شده آشکار کرده اند . علی رغم تاثیرات مثبت ماساژ درمانی بر روی نوزادان زودرس، شیوع زایمان زودرس باید به طور مطلوبی کاهش یابد. نظر به اینکه رابطه نامتناسبی بین تولد نوزاد زودرس و مادرافسرده وجود دارد، اما در چندین مطالعه ماساژ به عنوان واسطه قبل از زایمان برای آن خانم ها مورد استفاده قرار گرفته است. در حداقل 4 مطالعه، ماساژ دادن خانم های حامله افسرده منجر به زایمان بهتر نوزاد گردیده است (یعنی کمتر زودرس بوده و کمتر دارای وزن تولد کمی بوده اند). این تاثیرات احتمالاً به سبب سطح کاهش یافته کورتیزول و نوراپی نفرین بوده است که این کاهش نیز به سبب مقاومت کمتر عروق داخل رحمی بوده است.
از آنجاییکه شریان های رحمی، اکسیژن و مواد غذایی را به جنین انتقال می دهند، انقباض شریان ممکن است منجر به زودرسی و وزن کمتر در زمان تولد گردد.
نوزاد کامل (به موقع زایمان شده) نیز از ماساژ سود می برند. به عنوان مثال، در یک مطالعه،

نوزاد کاملی که ماساژ ملایمی را بجای ماساژ آهسته از مادر خود دریافت کرده بود، وزن بیشتری را به دست آورد و در طول ماه اول زندگی رشد بهتری را داشت . در طول چندین ماه اول، نوزادی که ماساژ شده بود، زودرنجی، تندخویی و اختلال خواب کمتری را داشت که این موارد بیشتری شکایاتی هستند که به پزشکان کودک شده است .ترجمه  itrans.ir

ادامه در پست بعدی

نظرات

در ادامه بخوانید...

متداول ترین عادت هایی که باعث سرطان می شود

در
دانشمندان متداول ترین عادت هایی را که از نظر سلامتی بسیار نامطبوع هستند نام برده اند. خودت را چک کن
همانطور که کارشناسان فهمیدند ، یک سبک زندگی بی تحرک بد بدن ما را تحت تأثیر قرار می دهد . عاشقان یک سبک زندگی بی تحرک ، می دانند که کار بی تحرک در مطب و رانندگی طولانی به طور منظم در پشت فرمان خودرو مقصر دو سوم موارد سرطان روده ، اندامهای تنفسی و غدد پستانی است.
محققان دریافته اند که پروتئین حیوانی اغلب می تواند حاوی مقدار جدی هورمون مضر IGF-1 باشد. اما مدتهاست كه ثابت شده است كه وی مسئول رشد سلولهای سرطانی در انسان است.(گوشت و پنیر)
محققان فراتر رفتند و گفتند كه روش پخت و پز می تواند شوخی ظالمانه ای برای سلامتی داشته باشد. معلوم شد كه دانشمندان از گاز برای برای پخت و پز راضی نبودند. کارشناسان می گویند که این ماده مونوکسید کربن ، دی اکسید نیتروژن و فرمالدئیدهای مضر را برای بدن تأمین می کند. به عبارت دیگر ، تمام آن چیزهای مضر که سیگاری ها با سوء استفاده از سیگار به دست می آورد.
چهارمین عادت بسیار بد ، کمبود خواب نامیده می شد . نویسندگان این مطالعه یادآور می شوند که اگرچه در مکان آخر در لیست قرار دارد ، اما در واقع از ترکیبی از الکل ، سیگار کشیدن و آشامیدنی خطرناک تر است. ثابت شده است که در نتیجه کمبود مداوم خواب ، خطر ابتلا به تومور سرطانی تا حد ممکن افزایش می یابد.

نظرات

در ادامه بخوانید...

روش مقابله با آنفولانزا 8 روش

در
هر فردی ترفندها و روشهای خاص خود را برای مراقبت از سلامتی دارد. پزشکان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. روش های آنها ممکن است عجیب به نظر برسد ، اما هر یک از آنها توسط علم آزمایش می شوند. به عنوان مثال ، آیا می دانید چرا پزشکان در زمستان بستنی می خورند ، حتما جوراب می پوشند و فرصتی برای چرت زدن در وسط روز را از دست نمی دهند؟
 
sayarak.com چندین توصیه را ارائه می دهند که خود متخصصان بهداشت در فصل سرما و آنفولانزا از آنها پیروی می کنند.8 ترفند آزمایش شده توسط پزشک برای سالم ماندن شما در فصل آنفولانزا و سرماخوردگی

 

بستنی به بهبود سرماخوردگی کمک می کند

8 روش مقابله با آنفولانزا
قبلاً این شایع بود كه الكل با كشتن عوامل بیماری زا به ضد عفونی كردن بدن كمك می كند. علم با اثبات برعکس این افسانه را رد کرده است: نوشیدنی های الکلی و قوی دمای بدن را پایین می آورند و باعث ایجاد شرایط راحت برای تکثیر ویروس ها و باکتری ها می شوند.اما درمان سرد واقعا مؤثر است. بستنی باعث تسکین گلو ی تحریک شده ، کاهش درد و تسکین تورم نازوفارنکس خواهد شد.

 

 

برای مقابله با آنفولانزا جوراب بپوشید

8 روش مقابله با آنفولانزا
مهم است که آنها گرم باشند. جوراب ها را به محض احساس سرما بپوشید. در غیر این صورت ، سیستم ایمنی بدن به جای تمرکز بر مبارزه با عوامل بیماری زا در نازوفارنکس ، شروع به تأمین خون شدید برای این قسمت از بدن برای گرم کردن آن خواهد کرد.

 

 

برای محافظت از آنفولانزا ماسک را بصورت صحیح استفاده کنید

8 روش مقابله با آنفولانزا
ماسک های پزشکی متفاوت هستند. هنگام خرید یک ماسک دو طرفه ، موارد زیر را به خاطر بسپارید: اگر بیمار هستید و نمی خواهید دیگران را با میکروب خود آلوده کنید ، باید چنین ماسکی را با قسمت رنگی بیرون بپوشید. اگر سالم هستید اما می خواهید در مکان های عمومی از خود در برابر ویروس ها محافظت کنید ، ماسک را با قسمت سفید رو به بیرون بپوشید.

 

 

خلاص شدن از حمله آنفولانزا با بهداشت دهان و دندان

8 روش مقابله با آنفولانزا
دندان های بد و مراقبت نادرست از آنها احتمال ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزا را افزایش می دهد. حفره دهان یک محیط ایده آل برای تولید مثل باکتری ها و ویروس ها است ، بنابراین از مراقبت های حرفه ای غافل نشوید. قوانین ساده را دنبال کنید:
دندان های خود را 2-3 بار در روز مسواک بزنید.
بعد از مسواک زدن از دهانشویه استفاده کنید.
از برسها و نخ های مخصوص دندان استفاده کنید تا به مکان های غیر قابل دسترس برای مسواک برسید.
هر شش ماه یکبار به دندان پزشکی مراجعه کنید.
به موقع پوسیدگی را درمان کنید.

 

 

ماساژ درمانی برای غلبه بر آنفولانزا

8 روش مقابله با آنفولانزا
ماساژ درمانی حرفه ای میکروسیرکولاسیون خون را افزایش داده و به طور خلاصه دمای بدن را بالا می برد ، در نتیجه سیستم ایمنی بدن را در نابودی عوامل بیماری زا کمک می کند.

 

 

برای مقابله بر آنفولانزا از یک ضد عفونی کننده برای تلفن همراه و یک صابون ساده برای دست استفاده کنید

8 روش مقابله با آنفولانزا
مطالعات اخیر نشان داده اند که یک ضد عفونی کننده نمی تواند یک جایگزین کامل برای شستن دست شما باشد. استفاده از آن بعد از این روش صحیح تر است و همچنین می توانید از آن برای پاک کردن رایانه یا تلفن هوشمندی که دارای باکتری های بیشتری روی آن نسبت به روی صندلی توالت یا کف زمین است ، استفاده کنید.

 

 

ورزش سبک حتی برای مبتلایان به آنفولانزا توصیه می شود

 
8 روش مقابله با آنفولانزا
عصر ، برای تسکین درد در مفاصل و ماهیچه ها ، ورزش سبک انجام دهید و بعد از ظهر زمانی برای چرت زدن پیدا کنید.
در دمای طبیعی بدن ، ورزش سبک حتی برای مبتلایان توصیه می شود. این می تواند یک پیاده روی نیم ساعته یا کشش قبل از خواب باشد: نکته اصلی این است که وقتی ماهیچه ها و مفاصل کار می کنند ، گردش خون را بهبود می بخشند و کمی بدن را گرم می کنند.
 
در طول روز ، یک استراحت کوتاه را فراموش نکنید: سعی کنید به مدت 20-30 دقیقه چرت بزنید یا فقط در یک موقعیت راحت استراحت کنید ، به موسیقی مورد علاقه خود گوش فرا دهید و چشم ها را ببندید تا کمی مغز و چشم استراحت کند.

 

 

برای مقابله با آنفولانزا مراقب تغذیه مناسب و عملکرد سالم روده باشید

8 روش مقابله با آنفولانزا
اگر سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید ، سعی کنید رژیم غذایی خود را برای مدتی تنظیم کنید: مایعات بیشتری بنوشید ، رژیم غذایی را با سبزیجات ، میوه ها (پرتقال ، لیمو ، لیمو ، گریپ فروت) و انواع توت ها تقویت کنید. آنها به فعال کردن دفاعی بدن و مقاومت در برابر بیماریهای عفونی کمک می کنند ، زیرا حاوی مقدار زیادی ویتامین C هستند.
 
به کربوهیدراتهای قابل هضم توجه کنید: گندم سیاه ، جو دوسر. آب میوه ، آبگوشت سبزیجات ، ژله ، میوه جوشانده ، چای را با عسل ، لیمو ، مربا بنوشید. برای حفظ ایمنی ، پروتئین لازم است ، بنابراین به راحتی از لبنیات ، تخم مرغ استفاده کنید و آب گوشت مرغ را برای بهبودیفراموش نکنید. اما بهتر است حداقل برای مدتی از غذای شور و تند خودداری کنید. غذا باید در حجم کم در هر وعده غذایی 5-6 بار باشد.
 
نکته مهم: در پس زمینه تب بالا و سلامت عمومی ضعیف ، عملکرد روده ممکن است مختل شود. مراقب روده های خود باشید. اثرات مضر باکتری های بیماری زا را از بین ببرید ، به ترمیم میکرو فلور طبیعی کمک کرده و بدن را از مسمومیت خارج کنید.

نظرات

در ادامه بخوانید...

چرا سبک زندگی بی تحرک قلب را آزار می دهد

در

چرا سبک زندگی بی تحرک قلب را آزار می دهد

همه می دانند که یک سبک زندگی بی تحرک مفیدترین روش برای حفظ سلامت نیست. اما در چه مواردی می توان شخص را بی تحرک نامید ، با چه معیارهایی بررسی می شود که آیا او زندگی "سبک زندگی بی تحرک " را تجربه می کند ، و خطر عدم تحرک جسمی برای سلامتی و فعالیت های قلبی چقدر جدی است؟ بیایید این مسائل را با هم جمع کنیم. 

 

 

سبک زندگی بی تحرک چیست؟

هیچ استاندارد عینی طلایی برای تعریف "سبک زندگی بی تحرک" وجود ندارد. به گفته اکثر متخصصان ، فرد باید حداقل 10 هزار قدم در روز برود. در این حالت ، آنها از فعالیت بدنی ایده آل برای جلوگیری از خطرات سلامتی ناشی از عدم فعالیت صحبت می کنند. اما طبق گفته سازمان بهداشت جهانی بین 60 تا 85٪ از جمعیت جهان از این قاعده پیروی نمی کنند. و این دقیقاً همان چیزی است که بسیاری از پزشکان یکی از دلایل اصلی مرگ و میر بالا می نامند.

 

پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری ، دانشمندان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که انسان مدرن ، در مقایسه با سال 1950 ، زندگی 2 برابر کمتری را طی می کند. در طول 60 سال گذشته ، تعداد مشاغل "بی تحرک" 83٪ افزایش یافته است. امروزه یک فرد متوسط ​​روزانه 11 ساعت می نشیند و تنها 6.5٪ از افراد حداقل فعالیت های بدنی را رعایت می کنند. و این رقم به طور جدی پزشکان و دانشمندان ترسناک است.

 

 

خطر عدم تحرک جسمی چیست؟

در سال 2005 ، دکتر جیمز ال لوین ، پزشک آمریکایی ، تحقیق گسترده ای در مورد اثرات منفی یک سبک زندگی بی تحرک بر روی بدن انسان انجام داد. نتایج مشاهدات علمی در ژورنال تخصصی Science منتشر شد. دکتر لوین خطرات اصلی یک سبک زندگی بی تحرک را مشخص کرد و از اولین کسانی بود که عدم تحرک را "بیماری اصلی انسان مدرن" خواند.

اندکی بعد ، پزشک آمریکایی دیگر ، جان هاپکینز ، خطرات ناشی از فعالیت بدنی پایین را ساخت. به نظر وی ، عدم تحرک می تواند مشکلات بهداشتی زیر را ایجاد کند: خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان را افزایش می دهد. به افسردگی و اضطراب کمک می کند. ایجاد اختلالات قلبی؛ خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب را افزایش دهید. تجمع وزن اضافی را تحریک کرده و منجر به چاقی می شود. تن و وزن عضلات اسکلتی را کاهش دهید. منجر به افزایش فشار خون و اختلال در متابولیسم کلسترول می شود  .

طبق برآوردهای عمومی محققان مختلف ، 6 از 10 مورد بیماری عروق کرونر قلب در پس زمینه زندگی بی تحرک رخ می دهد. هفت مورد از ده مورد دیابت نوع 2 نیز "شایستگی" فعالیت کم تحرکی است. و حتی هر دهمین مورد از سرطان روده بزرگ و سینه ، به گفته کارشناسان ، در افرادی که زندگی کم تحرک دارند رخ می دهد. و براساس آخرین داده ها ، هر ساله تعداد بیشتری از افراد به دلیل عدم فعالیت از سیگار کشیدن می میرند.

 

 

آنچه محققان برای زندگی و قلب بی تحرک کشف کرده اند

دانشمندان می گویند که طی چند سال ، بیماری های قلبی عروقی می تواند باعث مرگ 25 میلیون در سال شود. روند افزایش مرگ و میر ناشی از اختلالات قلبی برای چندین سال ادامه دارد ، اگرچه در کشورهای توسعه یافته تعداد مرگ و میرها اندکی کاهش یافته است. اما این به دلیل بهبود سلامت عمومی یا افزایش فعالیت بدنی نیست بلکه به دلیل داروهای پیشرفته تر است. براساس گزارش WHO در سال 2010 ، حدود 3.2 میلیون نفر هر سال به دلیل یک سبک زندگی بی تحرک می میرند. در نتیجه ، زندگی بی تحرک در رتبه بندی دلایل اصلی مرگ و میر جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد. 

 

متخصصان مرکز ملی تحقیقات بیماریهای قلبی و عروقی (مادرید) به همراه همكاران مركز تحقيقات پیری انسان (بوستون ، آمریكا) ، یك كارآزمایی بالینی را انجام دادند و رابطه مستقیمی بین یك زندگی "بی تحرک" و سلامت سیستم قلبی و عروقی یافتند. این مطالعه شامل 929 داوطلب بود. پس از مطالعه دقیق وضعیت سلامتی آنها ، معلوم شد که در اکثر افراد غیرفعال ، شاخص توده بدنی بیش از هنجار است. بیماران کم تحرک فشار خون سیستولیک بیشتری داشتند. دانشمندان چربی های بیشتری را در خون خود یافتند ، از جمله از گروه کلسترول خطرناک. علاوه بر این ، معلوم شد ارگانیسم افرادی که کار آنها به تحرک نیاز ندارد مقاومت به انسولین نشان می دهد ، یعنی در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند.

 

و متخصص قلب و عروق از مرکز پزشکی جنوب غربی یوتا دریافتند که یک سبک زندگی بی تحرک منجر به رسوب شدید کلسیم در سرخرگ ها می شود ، که به نوبه خود خطر حمله قلبی را افزایش می دهد. طبق گفته دانشمندان ، هر ساعت اضافه نشستن در حدود 12٪ احتمال کلسیفیکاسیون عروق کرونر را افزایش می دهد. در مقابل ، کاهش زمان نشستن 1-2 ساعت در روز می تواند تأثیر مثبتی بر سیستم قلبی عروقی داشته باشد. براساس مطالعات دیگر ، متخصصان دریافتند افرادی که روزانه بطور متوسط ​​12 ساعت می نشینند ، 14٪ بیشتر از افرادی که روزانه حدود 2.5 ساعت را در نشستن می گذارند در معرض خطر بیماری قلبی هستند. علاوه بر این ، دانشمندان دریافتند که در خون افرادی که روزانه 4 ساعت یا بیشتر در مقابل تلویزیون می نشینند ، مقدار پروتئین واکنش C به شدت بالا می رود (تقریبا 3 برابر بیشتر از حد طبیعی).

 

جالب است که ، شاخصهای پروتئین واکنش C معمولاً در پس زمینه روند التهابی در بدن افزایش می یابد. این دانش باعث شد دانشمندان فکر کنند که التهاب مزمن به طور مداوم در ارگانیسم های افراد غیرفعال رخ می دهد. همچنین ، متخصصان دریافتند که در مقابل زمینه عدم تحرک ، مقدار آنزیم مسئول تخریب سلولهای چربی در خون می تواند به 80-90٪ کاهش یابد. و همچنین می تواند به عنوان یک عامل خطرناک برای عضله قلب در نظر گرفته شود.

 

 

نحوه جبران کمبود فعالیت

بسیار اعتقاد بر این است که یک رژیم غذایی سالم و ورزش هوازی می تواند کمبود فعالیت بدنی را در طول روز جبران کند. این تا حدودی درست است. اما حتی یک تمرین فشرده 30 دقیقه ای در سالن بدنسازی قادر به جایگزینی کامل آن 10 هزار قدمی نیست که یک شخص باید در طول روز طی کند.

 

در سال 2015 ، مجله Annals of Medicine داخلی مروری بر مطالعات بسیاری در مورد تأثیر شیوه زندگی بی تحرک بر سلامت قلب منتشر کرد.معلوم شد که حتی پس از تنظیم فعالیت بدنی ، خطر ابتلا به بیماری های قلبی و همراه با آن سرطان و دیابت نوع 2 ، چندین سال دیگر ادامه دارد. فعالیت بدنی شدید در قالب تمرین در سالن ورزشی در پس زمینه کار بی تحرک می تواند تا حدودی خطرات قلبی را کاهش دهد.

اما نه آهسته دویدن و نه سایر تمرینات هوازی نمی توانند آسیبهایی را که باعث می شود عضله قلب به صورت روزانه به مدت 10 ساعت بنشیند جبران کند. مهم است که عادات خود را تغییر دهید و در طول روز حرکت کنید. دانشمندان به افرادی که کارشان با نشستن است توصیه می کنند هر 20 دقیقه استراحت کنند و حداقل 2 دقیقه پیاده روی کنند.

روشهای زیادی برای افزایش فعالیت بدنی شما در طول روز وجود دارد. یکی از ساده ترین کارها رها کردن آسانسور به نفع پله ها است. علاوه بر این ، در طول تماس های تلفنی ، سعی کنید نشسته نباشید ، بلکه در خانه یا دفتر قدم بزنید. زمان مجاز به تماشای تلویزیون یا نشستن در رایانه را به شدت محدود کنید. این را قانون کنید که حداقل برای چند دقیقه هر روز قدم بزنید.

 

بازسازی در یک روش جدید با دوستان بسیار جالب است. کار اکثر افراد مدرن نیاز به یک سبک زندگی بی تحرک دارد. بسیاری از ما روزانه حداقل 8 ساعت را در رایانه می گذرانیم که این امر اثرات نامطلوبی نه تنها روی ستون فقرات بلکه در کار قلب نیز دارد. زندگی مدرن به سرعت در حال بازسازی فرد در حالت "کم تحرک" است و خطرات سلامتی دیگری ایجاد می کند. اما کمک به خود ، واقعی است. نکته مهم این است که فراموش نکنیم، زندگی حرکت است.

نظرات

در ادامه بخوانید...

درمان خانگی برای بی حسی انگشتان پا

در
درمان خانگی برای بی حسی انگشتان پا

 

بی حسی انگشتان پا یک علامت جدی است. مهم است که همیشه با پزشک مشورت کنید. در این مقاله 5 درمان خانگی بی حسی انگشت شست پا در خانه لیست کرده ایم. اگر به سیگنال های بدن خود توجه نکنید، می تواند عواقب منفی جدی برای سلامتی داشته باشد. حتما باید با یک متخصص تماس بگیرید. همراه با درمان دارویی، می توانید از داروهای سنتی آزمایش شده استفاده کنید که بسیار موثر، مقرون به صرفه و ساده هستند.

درمان خانگی بی حسی انگشت شست پا

 شبدر 

یک قاشق گیاه دارویی شبدر را با یک لیتر آب بجوشانید  ، به مدت 20 دقیقه بگذارید تا سرد شود ، صاف کنید و نصف لیوان را سه بار در روز میل کنید.

فلفل سیاه در روغن

فلفل سیاه که در روغن نباتی ریخته شده است. برای این کار به نصف لیوان روغن و 10 گرم فلفل سیاه  کوبیده احتیاج دارید. مخلوط کنید ، به مدت ده دقیقه روی حرارت کم نگه دارید ، بگذارید خنک شود ، صاف کنید ، دو بار در روز به مکان های بی حس بمالید.

پماد کافور با روغن اکالیپتوس

پماد کافور با روغن اکالیپتوس نیز کمک می کند. برای این کار چند قطره روغن به پماد کافور داروخانه ای اضافه کنید ، خوب مخلوط کرده و کف پا یا نقاط بیحس را مالش دهید.

مخلوط 45 درصد الکل و 55 درصد آب و فلفل تند قرمز 

برای این کار حداقل به مدت سه هفته یک غلاف فلفل تند را خرد کرده داخل ظرف شیشه ای تمیز بریزید و روی آن را با مخلوط 45 درصد الکل و 55 درصد آب پر کنید و در یک مکان تاریک بگذارید.هنگام احساس بی حسی، انگشتان خود را صاف کرده و مالش دهید.
این امکان وجود دارد که هنوز هم روش هایی برای مقابله با بی حسی انگشتان پا وجود داشته باشد ، اما دلیل آن هم در بیماری های عروقی و هم در آسیب شناسی های عصبی قابل پنهان است. بنابراین وقت خود را تلف نکنید ، با یک متخصص مشورت کنید.
 

تنتور سرکه با رزماری وحشی

پوسته تخم مرغ و ید

اگر از دست دادن حساسیت همراه با درد و استخوان درد باشد، باید پوسته تخم مرغ مصرف کنید. به راحتی قابل هضم است و حاوی بسیاری از ریز عناصر مفید است. پوسته چندین تخم مرغ خام  از فیلم جدا می شود و به پودر تبدیل می شود. یک قاشق چایخوری با آب مصرف کنید. و پاشنه پاها به مدت یک ماه با ید آغشته می شود.

تنتور خیار

هنگامی که انگشتان بی حس می شوند استفاده می شود. خیار (3 تکه، خرد شده) را در یک شیشه بریزید، فلفل قرمز (3 غلاف ریز خرد شده) را اضافه کنید و با ودکا (500 میلی لیتر) پر کنید. یک هفته صبر می کنیم. فیلتر می کنیم. هر روز قبل از خواب آن را به انگشتان خود بمالید.

تنتور سرکه سیب با رزماری وحشی

لدوم وحشی(Ledum) با سرکه سیب (نسبت 1 تا 3) پر شده است. به مدت 7 روز در جای تاریک دم کنید. سه بار در روز به قسمت های بی حس بدن مالش دهید.

تنتور سیر

آب یکی دو سر سیر را بگیرید. در یک ظرف 0.5 لیتری بریزید و ودکا را به آن اضافه کنید. بگذارید 14 روز بماند، شیشه را روزانه تکان دهید. تنتور به مدت یک ماه، 5 قطره در هر قاشق چایخوری آب، سه بار در روز مصرف می شود.

کمپرس کدو تنبل

کمپرس کدو تنبل پخته شده. کدو تنبل پخته شده با سیب زمینی های خرد شده را له کنید و گرم روی پاها اعمال کنید ، پاها را با کاغذ موم و یا چیزی گرم بپوشانید. جورابهای پشمی کافی خواهد بود. 2-3 ساعت نگه دارید.

کمپرس کدو تنبل را از انگستان پا تا زانو روی ساق پا اعمال کنید و پا را در یک پارچه پشمی یا جوراب پشمی  بپیچید.

کمپرس عسل

عسل لیندن به صورت یک لایه نازک روی پا قرار می گیرد. آن را با پارچه نخی نازک سپس با سلفون و دوباره با پارچه می پیچیم و با باند محکم می کنیم. اگر این روش را روزانه قبل از خواب انجام دهید، اثر مثبت بعد از 5-7 روز قابل توجه خواهد بود.

حمام شیر

2 لیتر شیر، 1 لیتر آب، 50 گرم عسل، 600 گرم نمک - همه چیز را تا 60 درجه گرم کنید. پاهای خود را به مدت 10 دقیقه در این مخلوط نگه دارید. ما این کار را در شب به مدت 12 روز انجام می دهیم.

حمام های کنتراست

ظروف را با آب سرد و گرم پر کنید. 5 بار به نوبت پاها را به مدت نیم دقیقه در آنها فرو می کنیم. سپس به پاهایمان پماد سقز می بزنید و جوراب های گرم بپوشید. حمام کنتراست 2 بار در روز صبح و عصر به مدت حدود 1.5 هفته انجام می شود.

نکات مفید  در درمان بی حسی انگشتان پا

عادت های بد را کنار بگذارید. مصرف قهوه و چای خود را کاهش دهید. هر  فعالیت بدنی انجام دهید.

در برخی موارد، تنها پیروی از این توصیه ها به شما کمک می کند تا از بی حسی در پاهای خود خلاص شوید.

 

scale_1200.jpg

علل بی حسی انگشتان پا

زمانی که پاهای شما فقط یک بار و به دلیل وضعیت نامناسب بی حس می شوند، جای نگرانی نیست. پس از بازگشت اندام به موقعیت فیزیولوژیکی صحیح، بی حسی به سرعت از بین می رود.

سایر علل غیر خطرناک از دست دادن موقت حس:

در نتیجه هیپوترمی. ابتدا پاها شروع به سرد شدن می کنند، بنابراین باید آنها را گرم نگه دارید.
پوشیدن کفش نامناسب باعث بی حس شدن انگشتان پا می شود.(بخصوص بی حسی انگشت شست پا )
بارداری. مقدار زیادی مایع در اندام تحتانی انباشته می شود.
سبک زندگی غیر فعال یا بی تحرکی دلیل بی حس شدن پاها و پاها از زیر زانو است.
اگر بی حسی دائما عود می کند، باید به دنبال علت آن بگردید. برای این کار باید با پزشک مشورت کنید. احتمالاً نوعی آسیب شناسی در بدن وجود دارد و تاخیر در درمان می تواند منجر به عواقب بدی شود.

علائم زیر در بی حس شدن انگشتان پا  باعث نگرانی می شود

از دست دادن حساسیت - اغلب و بدون دلیل ظاهری رخ می دهد.
هماهنگی حرکات بدتر می شود.
راه رفتن سخت می شود؛
تشخیص سرد و گرم امکان پذیر نیست.
ضعف شدید و سرگیجه؛
ادرار مختل شده است.
این علائم نشان دهنده اختلال در عملکرد صحیح جریان خون و/یا سیستم عصبی است و همچنین نشانه های سکته مغزی است. یا آسیب شدید دیگر به سیستم عصبی. ارائه به موقع کمک های پزشکی در اینجا بسیار مهم است. به عنوان مثال، اگر جریان خون به مغز در 3 ساعت اول بازیابی شود و زمان برای واکنش وجود داشته باشد، این امر از عواقب جدی مانند: اختلال گفتار و یا فلج جلوگیری می کند.

 

 بی حسی انگشتان پا

چه بیماری هایی باعث کاهش حساسیت و بی حسی انگشتان پا می شوند

اساسا، بی حسی پاها توسط آسیب شناسی های مختلف ستون فقرات تحریک می شود، اما نه تنها - از دست دادن حساسیت نیز می تواند ناشی از شرایط زیر باشد:

آرتروز؛
آسیب شناسی های مختلف؛
اختلالات گردش خون؛
اسکلروز چندگانه؛

فتق ستون فقرات؛

رادیکولیت؛
اضافه وزن؛
کمبود ویتامین ها و مواد معدنی؛
استرس بیش از حد روی مچ پا؛
رگهای واریسی؛
سبک زندگی غیر فعال؛
مشکلات سیستم عصبی مرکزی؛
انکولوژی؛
بیماری رینود؛
پوکی استخوان؛
دیابت.

علائم بی حسی در پاها

بی حسی در پاها (که خود نشانه تعداد زیادی بیماری است) با علائم مختلفی همراه است. آنها ممکن است در منشأ متفاوت باشند، اما تصویر کلی چیزی شبیه به این است:

سنگینی در پاها؛
تشخیص سرد و گرم امکان پذیر نیست.
بدتر شدن راه رفتن، از دست دادن هماهنگی؛
خستگی مفرط، ضعف مداوم و ناتوانی جنسی؛
پارستزی (سوزن سوزن شدن)؛
اسپاسم و درد شدید در شب؛
درد ناگهانی و شدید در قفسه سینه و ستون فقرات؛
پوست آبی، و همچنین سوزش و خارش؛
سرگیجه و سردردهای بسیار شدید.

 

Patient nerves testing using electromyography at medical center.jpg

روش های تشخیصی  بی حسی انگشتان پا

 پزشکی مدرن می تواند به سرعت علت از دست دادن حس در پاها را تعیین کند. برای این کار روش هایی مانند:

اشعه ایکس؛
سی تی اسکن؛
تصویربرداری رزونانس مغناطیسی؛
سونوگرافی؛
ENMG (الکترونورومیوگرافی)؛
آزمایش خون عمومی و بیوشیمی؛

نظرات

۱۴۰۰/۹/۱۷گزگز و بی حسی انگشتان نشان دهنده کمبود کدام ویتامین ضروری است؟ گاهی اوقات بدن سیگنال های ضعیفی می دهد که ما توجه خاصی به آنها نمی کنیم. با این حال، می توانید از ایجاد مشکلات جدی جلوگیری کنید. به عنوان مثال، سوزن سوزن شدن و بی حسی در انگشتان دست و پا، که احتمالاً هر فردی حداقل یک بار آن را احساس کرده است، ممکن است نشان دهنده کمبود ویتامین B12 ضروری باشد. او، در میان چیزهای دیگر، مسئول فعالیت سیستم عصبی است، در تولید گلبول های قرمز خون و تشکیل DNA نقش دارد. اگر اغلب احساس ضعف، گزگز در انگشتان خود می کنید، اگر آنها بی حس می شوند، به پزشک مراجعه کنید. به گفته دانشمندان آمریکایی، احساس خستگی بسیار می تواند نشانه کم خونی خطرناک باشد که به دلیل کمبود ویتامین B12 نیز ایجاد می شود. علائم دیگر این وضعیت خطرناک تپش قلب، سردرد، درد در دهان و زبان و تنگی نفس مداوم است. شما می توانید ویتامین B روزانه خود را از غذا تامین کنید. آنها سرشار از گوشت گاو، تخم مرغ، غلات، سالمون، مخمر، حبوبات و غیره هستند. مغز استخوان و بافت های سیستم عصبی به ویژه به کمبود این ویتامین حساس هستند. ویتامین های گروه B مواد فعال بیولوژیکی حیاتی برای بدن انسان هستند که در فرآیندهای متابولیک و تشکیل انرژی نقش دارند. آنها به دسته ویتامین های محلول در آب تعلق دارند.

۱۴۰۱/۲/۳چرا بی حسی پا رخ می دهد؟ پاها ممکن است به دلایل مختلفی بی حس شوند: اعصاب یا رگ های خونی در ساق پا. این می تواند به دلیل وضعیت نامناسب، کفش های ناراحت کننده تنگ، کشش ماهیچه های بلند پا رخ دهد. به عنوان یک قاعده، اگر از شر کفش های تنگ خلاص شوید یا وضعیت خود را تغییر دهید، حساسیت پاها بازیابی می شود.

۱۴۰۱/۲/۳کدام پزشک بی حسی پا را درمان می کند؟ بی حسی یک علامت عصبی است، بنابراین، با شکایت از بی حسی ، باید با یک متخصص مغز و اعصاب مشورت کنید.

۱۴۰۱/۲/۳چرا پای من از باسن تا زانو بی حس است؟ بی حسی پا از لگن تا زانو با بی حسی گاه به گاه، نترسید. این ممکن است نتیجه فعالیت بدنی یا کمبود فعالیت بدنی، وضعیت نامناسب بدن، فشردن مکانیکی عروق خونی باشد. به خودی خود می گذرد، بدون عواقب برای سلامتی

۱۴۰۱/۲/۳چرا پاهایم تا زیر زانو بی حس شده اند؟ یک پیش نیاز رایج برای از دست دادن حساسیت کف پا، آسیب شناسی عروقی است: ترومبوفلبیت، ترومبوز، وریدهای واریسی، آترواسکلروز، اسپاسم مویرگی. جریان و خروج خون مختل می شود، رکود رخ می دهد. اغلب، هنگامی که پای بیمار بی حس می شود، نوروپاتی تشخیص داده می شود - اختلالات رشته های عصبی

۱۴۰۱/۲/۳چرا بی حسی دست و پا رخ می دهد؟ بی حسی معمولاً به دلیل گردش خون ضعیف در یک منطقه خاص یا آسیب عصبی ایجاد می شود. اختلالات حسی ( بی حسی ) همچنین می تواند نتیجه عفونت، التهاب، تروما و سایر فرآیندهای پاتولوژیک باشد.

۱۴۰۱/۲/۳با انگشتان بی حس چه کنیم؟ نحوه درمان بی حسی انگشت...... کشش. نوع کشش بسته به بیماری شخصاً انتخاب می شود. ... درمان دستی. با کمک آن، تون عضلانی ترمیم می شود، گردش خون و خروج لنف بهبود می یابد، مهره ها تنظیم می شوند و انتهای عصبی شل می شوند......... ماساژ درمانی، ژیمناستیک و فیزیوتراپی

۱۴۰۱/۲/۳چه ویتامین هایی برای بی حسی دست ها لازم است؟ کمبود ویتامین....... ویتامین‌های E، B1، B6، B12 و P برای عملکرد سالم سیستم عصبی ضروری هستند. علل سوزن سوزن شدن دست‌ها و پاها. به عنوان مثال، کمبود B12 می تواند یکی از علل نوروپاتی محیطی باشد.

۱۴۰۱/۲/۳برای رهایی از بی حسی انگشت چه کنم؟ اگر بی حسی انگشتان به سرعت از بین برود، جای نگرانی نیست. به احتمال زیاد، با فشرده سازی عروق خونی و اعصاب (اغلب در خواب) همراه است. برای اینکه بی‌حسی سریع‌تر از بین برود، دست‌هایتان را بالا بیاورید و سپس انگشتانتان را خم کنید و باز کنید تا حس به آن‌ها برگردد.

۱۴۰۱/۲/۳چرا پای راستم بی حس است؟ بی حسی در پای راست اغلب نشان دهنده خار پاشنه است. اما به همین ترتیب، استئوکندروز ستون فقرات، و فتق بین مهره ای، آرتریت روماتوئید، پلی آرتریت، اسپوندیلوز (بدشکلی مهره ها)، التهاب عصب سیاتیک، نوروپاتی اعصاب تیبیا می توانند خود را نشان دهند.

۱۴۰۱/۲/۳چرا پاهایم هنگام خواب بی حس می شوند؟ پاها در خواب بی حس می شوند در بیشتر موارد، پوکی استخوان و سایر مشکلات ستون فقرات پیش نیاز هستند. اگر بایستید و حرکات کششی انجام دهید، حساسیت باز می گردد. این همچنین با آرتریت روماتوئید امکان پذیر است، علاوه بر این با سفتی صبحگاهی حرکات نشان داده می شود.

۱۴۰۱/۲/۳چرا ساق پای چپ بی حس است؟ علل بی حسی در عضلات ساق پا........ اگر از دست دادن حس موقتی و نادر است، ممکن است به دلیل لباس یا کفش تنگ، وضعیت نادرست بدن یا ماندن طولانی مدت در یک وضعیت باشد. دلیل اصلی بی حس شدن ساق پاها اختلال در جریان خون یا فشار روی انتهای عصب است.

۱۴۰۱/۲/۳ علائم پارستزی چیست؟ پارستزی نوعی اختلال حسی است که شامل احساسات ذهنی سوزن سوزن شدن، سوزش، "خزیدن" است. همه این احساسات ناخوشایند بیش از یک بار هر فرد را آزار می دهد، در صورت احساس ترس شدید، ممکن است در هنگام نشستن طولانی مدت در یک موقعیت ناراحت کننده، فشار دادن دست ها یا پاها ظاهر شوند.

۱۴۰۱/۲/۳چرا نوک انگشتان دست و پا بی حس می شوند؟ بیشتر اوقات، بی حسی انگشتان دست یا پا مشاهده می شود . بیشتر اوقات، علت بی حسی می تواند فشرده شدن، آسیب یا التهاب عصب باشد. علل نادرتر بی حسی شامل آسیب شناسی در نخاع یا مغز است.

۱۴۰۱/۲/۳چرا انگشت شست من بی حس است؟ شست دست راست با آرتریت یا آرتروز، سندرم تونل آرنج یا مچ دست، ورزش های سنگین یا بارهای کاری، تشکیل تومور در مغز بی حس می شود. "برآمدگی غاز" در انگشت کوچک می تواند از فشار بیش از حد و فتق بین مهره ای، آسیب شناسی در سیستم قلبی عروقی تشکیل شود.

۱۴۰۱/۲/۳با بی حسی چه ویتامین هایی بخوریم؟ اگر متوجه بی‌حسی و سوزن سوزن شدن دست‌ها و پا شدید، فورا کمبود ویتامین‌های B9، B6، B12 را برطرف کنید. معمولا با چنین علائمی، خستگی باور نکردنی، اضطراب، افسردگی نیز مشاهده می شود ... اسفناج، مارچوبه، چغندر، لوبیا و گریپ فروت و همچنین تخم مرغ، اختاپوس، صدف و گوشت مرغ بخورید.

۱۴۰۱/۲/۳وقتی انگشتان بی حس می شوند چه ویتامینی از دست می رود؟ علل این وضعیت می تواند آرتروز یا آرتروز مفاصل کوچک پاها، افزایش نمک اسید اوریک، گاهی اوقات آسیب به اعصاب محیطی (بخشی از سیستم عصبی خارج از مغز و نخاع.) باشد. و همچنین کمبود عناصر کمیاب و ویتامین ها (کلسیم، منیزیم، ویتامین های گروه B و ویتامین D

۱۴۰۱/۲/۳چرا دست های من از آرنج تا انگشتان بی حس می شود؟ استرس استاتیک طولانی مدت اغلب منجر به از دست دادن حس در اندام می شود، زیرا خون شروع به گردش ناکافی در رگ ها می کند. از یک وضعیت ناراحت کننده ، دست از آرنج تا انگشتان بی حس می شود - این طبیعی است، سوزن سوزن شدن به سرعت از بین می رود و ناراحتی ایجاد نمی کند.

۱۴۰۱/۲/۳چرا انگشتان دست چپ در خواب بی حس می شوند؟ در بیشتر موارد، این به این دلیل است که فرد نمی تواند موقعیت بدن را در هنگام خواب کنترل کند، به همین دلیل است که وضعیت نامناسبی می گیرد، عصب را فشرده می کند و در صبح احساس ناراحتی می کند. اما دلیل بی حس شدن یا بی حس شدن دست ها در شب نیز می تواند برخی از بیماری ها باشد.

۱۴۰۱/۲/۳چرا انگشت کوچک و انگشت حلقه در دست راست بی حس می شود؟ وقتی انگشت کوچک و انگشت حلقه روی دست بی حس می شود ، این نشانه مشخصه سیاتیک، بیرون زدگی یا بیرون زدگی دیسک بین مهره ای است. علت اصلی ممکن است ایسکمی قلبی باشد، اما بعد از آن ناراحتی در شب ظاهر می شود و ناراحتی در امتداد داخل به ساعد گسترش می یابد.

۱۴۰۱/۲/۳چرا سمت راست بدن بی حس است؟ بی حسی سمت راست بدن . ....این اتفاق با پوکی استخوان، فتق دیسک، اسکولیوز رخ می دهد. مهم است که به خاطر داشته باشید که آیا احساس بی‌حسی قبل از آسیب یا سردرد شدید بوده است. علل این وضعیت ممکن است تومورهای مغزی یا سکته مغزی باشد.

۱۴۰۱/۲/۳نام پزشک رگ پا چیست؟دكتر متخصص واريس ,فلبولوژیست فلبولوژیست متخصصی است که رگ های واریسی و سایر آسیب شناسی های سیاهرگ ها را تشخیص داده و درمان می کند . وی به تکنیک مطالعه عروق خونی و همچنین روش های نوین درمان بیماری های وریدی مسلط است.

۱۴۰۱/۲/۳چه عضوی با انگشت حلقه مرتبط است؟ انگشت حلقه با روده بزرگ، ریه ها و بیماری های پوستی مرتبط است. غم و اندوه را از بین می برد. انگشت کوچک بر کار قلب، روده کوچک و سیستم اسکلتی بدن تأثیر می گذارد. عصبی بودن را کاهش می دهد، اعتماد به نفس می دهد.

۱۴۰۱/۲/۳سوزن سوزن شدن انگشتان به چه معناست؟ سوزن سوزن شدن در انگشتان (چپ، راست یا هر دو) می تواند نشانه کمبود الکترولیت، در درجه اول منیزیم، پتاسیم، کلسیم و سدیم و همچنین ویتامین B12 باشد. هنگامی که به طور مکرر ظاهر می شود، تغییر شکل می دهد و مکمل ها بهبود نمی یابند، باید علل دیگر سوزن سوزن شدن را در نظر بگیرید .

۱۴۰۱/۲/۳وقتی دست ها بی حس می شوند چه چیزی در بدن کم می شود؟ کمبود ویتامین. اگر بدن فاقد ویتامین های E، B1، B6، B12 و P باشد، ابتدا سیستم عصبی آسیب می بیند.

۱۴۰۱/۲/۳چرا یک انگشت روی دستم سرد است؟ انگشتان سرد به دلیل افزایش ویسکوزیته خون یا نقض گردش خون آن می شوند. علت نیز می تواند بیماری های سیستم عصبی و اسکلروز عروقی و همچنین برخی از اشکال بیماری تیروئید باشد

۱۴۰۱/۲/۳یک جراح عروق چه تفاوتی با یک فلبولوژیست دارد؟ نتیجه تصویری یک جراح عروق با کل مجموعه آسیب شناسی عروقی، به طور خاص تر، آسیب شناسی بستر شریانی سر و کار دارد. یک فلبولوژیست منحصراً در آسیب شناسی وریدی تخصص دارد.

در ادامه بخوانید...

چرا چینی ها سنگ می خرند

در
چرا چینی ها سنگ می خرند
چین کشوری غیرمعمول و تا حدودی مرموز با سنت ها ، ویژگی ها و عجیب و غریب های خاص خود است. حتی کوههای سنگفرش شده دارد و سنگریزه های بی نظیر را در بازار می فروشند ، که در نزدیکی آنها همیشه تعداد زیادی خریدار وجود دارد. اما این همه چیز نیست. در چین مناطق ویژه ای وجود دارد که سنگ ها به فروش می رسند.
 
چرا چینی ها سنگ می خرند
چینی ها هر آنچه را که توسط طبیعت ایجاد می شود را دوست دارند / عکس
 
برای ما ، بسیاری از اقدامات چین بسیار غیر معمول به نظر می رسد. و در واقع ، در این ملت ، همه چیز کاملاً متفاوت از کشور ما است. به عنوان مثال ، در بازار های چین بخش های بزرگی با سنگ های مختلف وجود دارد. یک سؤال منطقی پیش می آید - چرا این امر ضروری است و چرا چینی ها سنگ می خرند ؟ مسئله این است که تامل در مورد همه چیز طبیعی و طبیعت بخشی از فرهنگ معنوی مردم چین است. چینی ها معمولاً فقط می توانند به سطح دریاچه ، درختان و گیاهان گلدار ، برف باران و غیره نگاه کنند. آنها زمان زیادی را به سرگرمی مورد علاقه خود اختصاص می دهند ، و این کار را اغلب به اندازه کافی انجام می دهند.
چرا چینی ها سنگ می خرند
چینی ها زیبایی خاصی را در سنگ پیدا می کنند / عکس
 
سنگ ها یکی از مؤلفه های مهم سنت ها و فرهنگ ملی هستند. این در مورد سنگهای قیمتی نیست. تقریباً هر نمونه ، حتی معمولی ترین سنگ فرش سنگی ، می تواند باعث تحسین چینی ها شود ، تمایل به توقف کردن و تحسین این اثر هنری که توسط خود طبیعت ایجاد شده است. ساکنان چین در سنگ ها زیبایی و لطف خاصی را می بینند. همچنین ، در اینجا اعتقاد بر این است که هر نمونه سنگ، از ویژگی های درمانی ویژه ای برخوردار است. با استفاده از آنها ، ماساژ  با سنگ انجام می شود و نه تنها طراحی اتاق ها و محوطه سازی نیز بدون سنگ ها نمی تواند باشد. در یکی از معابد محلی یک بلوک عظیم سنگی وجود دارد که مقدس محسوب می شود.
چرا چینی ها سنگ می خرند
سنگ - محصول محبوب در چین / عکس
 
براساس آنچه در بالا گفته شد ، سنگ ها در چین محصولی محبوب هستند. این کشور دارای کل بازارهایی است که تنها محصول آن است ؛ حراجی ها و نمایشگاه ها برگزار می شود. شما می توانید یک ماده زینتی استاندارد و سنگ های سخت نیمه قیمتی بخرید که تعجب آور نیست.
 
در اینجا ، سنگریزه های بسیار معمولی به شکل ریگ رودخانه و دریا نیز تقاضا دارند که در کشور ما مورد توجه کسی نیست. شستشو می شود ، و بعضی از آنها حتی صیقل داده می شوند.
چرا چینی ها سنگ می خرند
قیمت برخی از سنگها بسیار زیاد است / عکس
 
دشوار است که این محصول را ارزان بخریم. نمونه هایی وجود دارد که قیمت آنها به طور کلی سر به آسمان می زند و هزاران یوان قیمت دارد. اما حتی اگر این یک سنگریزه بسیار کوچک باشد ، حتی یک واحد حداقل ده یوان هزینه دارد. تصور کنید ، در کشور ما نه تنها سواحل وجود دارد ، بلکه کف رودحانه ها نیز با این ثروت انباشته شده و هیچ کس حتی به صورت رایگان آن را جمع نمی کند.
چرا چینی ها سنگ می خرند
محصولات سنگی در چین بسیار پرطرفدار است / عکس
به طور طبیعی سنگ های با ارزش و گرانتری نیز فروخته می شوند. بسیاری از آنها زیبایی غیرمعمول دارند. چنین محبوبیت سنگ های سخت همچنین با تقاضای زیاد در کشور برای محصولات سنگی که اغلب یک شاهکار واقعی هستند توضیح داده می شود.
اگر می خواهید چیزهای جالب تری در مورد چین بدانید ، پسچگونه چینی ها در آپارتمان 2 متر مربع زندگی می کنند را بخوانید.

نظرات

در ادامه بخوانید...