بازی کودک با اسفنج خیس

همانطور که در پست های قبلی قول دادم یک سری بازی های ساده و مهیج برای کودکان در نطر گرفته ام تا به مرور معرفی کنم بازی امروزتعادل با اسفنج خیس نام دارد. 

اسفنج خیس بزرگ
از کودک خود بخواهید تا با استفاده از اسفنج، یک یا چند فعالیت زیر را انجام دهد:
• در حالی که راه می رود آن را روی سر خود متعادل نگه دارد.
• در حالی که بر روی یک پای خود ایستاده است آن را روی سر خود متعادل نگه دارد.
• در حالی که از پله ها بالا می رود آن را روی سر خود متعادل نگه دارد.(مراقب سر خوردن کودک باشید)
• بر روی یک پا بایستد و اسفنج را روی زانوی خود متعادل نگه دارد.
• اسفنج را بر روی دست باز کرده خودش متعادل نگه دارد و به سمت جلو و عقب راه برود یا بدود.
• اسفنج را بر پشت خود متعادل نگه دارد و در سرتاسر زمین چمن بخزد.

• سطلی را در فاصلاه ای دور از کودک خود قرار دهید. از او بخواهید که اسفنج های خیس را به درون سطل پرتاب کند. از او بخواهید که بعضی اوقات آرام تر پرتاب کند و بعضی اوقات سریع تر.
• چندین سطل یا ظرف پلاستیکی را به صف قرار دهید. از یک ماژیک دائمی برای برچسب کردن هر سطل با نمادی که کودک شما تشخیص خواهد داد ( عدد، یا عکس و ...)، استفاده کنید. از کودک خود بخواهید که اسفنج های خیس را به درون سطل های خاصی پرتاب کند.

در سیارک بخوانیم:

کودک و بازی پرش 

بازی با کودک  

کودک و بازی

کودک بیش فعال

درمان اختلال «کم توجهی - بیش فعالی» بدون دارو

همه چیز درباره اختلال بیش فعالی یا ADHD

تمرین شناختی خودآموز به کودکان تکانشی یا بیش فعال 

ارزیابی ترس های بیمارستانی در کودکان 

کودک عصبانی و پرخاشگر بخش اول 

راهنمای تربیت کودک(بخش هفتم) 

روانشناسی نقاشی کودکان 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.