تکنیک های داده کاوی

در


(سیارک)تکنیک های داده کاوی برای کاوش، تحلیل و شناسایی داده های پزشکی بوسیله ی الگوریتم ها پیچیده برای کشف الگوهای نامشخص استفاده شده است. محققان از تکنیک های داده کاوی برای شناسایی بسیاری از بیماری ها همچون بیماری های قلبی، سکته، دیابت و سرطان استفاده می کنند. بسیاری از تکنیک های داده کاوی برای شناسایی بیماری های قلبی با دقتی مناسب استفاده شده است. محققان از تکنیک های داده کاوی مختلفی مثل بیزی، شبکه عصبی، درخت تصمیم گیری، چگالی کرنل و ماشین بردار پشتیبانی برای پیش بینی و تشخیص بیماری های قلبی استفاده کرده اند. یکی از این سیستم ها از دسته بندی یادگیری عصبی برای دسته بندی وظیفه های داده کاوی و نشان داد که این سیستم دسته بندی عملکردی مشابه به سیستم دسته بندی نظارتی دارد. سیستم پیش بینی حمله قلب موثر و هوشمند (IEHPS) بر اساس شبکه های عصبی و داده کاوی ساخته شده است و استخراج الگوهای قابل توجه برای پیش بینی بیماری قلبی بوسیله خوشه بندی K-ابزاری را در دستور کار قرار داد.

این سیستم از الگوریتم MAFIA برای کاوش الگوهای فراوان استفاده می کند. پولاتت و همکاران، بوسیله فازی ترکیبی و رویکرد k-نزدیک ترین همسایه، یک سیستم برای پیش بینی بیماری های قلبی طراحی کردند که 87 درصد در شناسایی دقت داشت. در یک سیستم دیگر، شبکه ی عصبی برای شناسایی بیماری های قلبی با دقت 89.01 درصد بکار گرفته شد. لاتا و سابرامایان در سال 2007 یک سیستم پیش بینی بیماری های قلبی بوسیله الگوریتم‌ ژنتیک و CANFIS پیشنهاد کردند که خطای میانگین مربعات آن پایین بود. با تحلیل تکنیک های مطرح شده، این مقاله به معرفی یک سیستم جدید با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی و شبکه عصبی برای پیش بینی خطر بیماری های قلب پرداخته است. الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی شبکه عصبی استفاده شده است. در این مقاله، برای اولین یک الگوریتم ترکیبی بر روی عوامل خطر برای بهبود دقت پیش بینی بیماری های قلبی استفاده شده است. در نتیجه، هدف اصلی در اینجا، استفاده از این سیستم در پشتیبانی تصمیم گیری درمانی به عنوان شاخص ریسک است تا افراد بتوانند این ریسک ها را بدون ابتلا به بیماری های قلبی در آینده کاهش دهند.

تحلیل داده ها و کد گذاری

مشکل مربوط به عوامل خطر در بیماری های قلبی این است که عامل های خطر زیادی در این زمینه وجود دارد، مثل سن، استعمال سیگار، کلسترول خون، سلامت جسمانی، فشار خون، استرس و موارد این چنینی، و درک و دسته بندی هر کدام از آنها مطابق اهمیت آنها یک امر دشواری است. همچنین، بیماری های قلبی معمولا زمانی شناسایی می شوند که بیمار به سطوح پیچیده بیماری رسیده است. از این رو، عوامل خطر از چندین منبع تحلیل شدند. مجموعه داده های مدنظر از 12 عامل ریسک مهم تشکیل شده بود: جنسیت، سن، پیشینه ی خانوادگی، فشار خون، عادت دخانیاتی، مصرف الکل، بی تحرکی،دیابت ، کلسترول خون، رژیم غذایی ضعیف، چاقی. این سیستم نشان می داد که آیا بیمار در معرض خطر قلبی قرار دارد یا نه. داده ها برای 50 فرد از طریق نظرسنجی های انجام قلب آمریکا جمع آوری شد. اکثر بیماران قلبی در عوامل خطر اشتراکات زیادی داشتند. جدول 1 عوامل ریسک مهم شناسایی شده و مقدار و کدگذاری آنها را در پرانتز نشان می دهد؛ این مقادیر به عنوان ورودی به سیستم استفاده شدند.

 

عوامل خطر

مقادیر

1

جنسیت

مذکر (1)، مونث (0)

2

سن (سال)

20-34 (2-)، 35-50 (1-)، 51-60 (0)، 61-79 (1)، بیشتر از 79 (2)

3

کلسترول خون

کمتر از 200 میلی­گرم در دسی­لیتر – کم (1-)

200-239 میلی­گرم در دسی­لیتر – معمولی (0)

بیشتر از 240 میلی­گرم در دسی­لیتر – بالا (1)

4

فشار خون

کمتر از 120 میلیمتر جیوه – کم (1-)

120 تا 139 میلیمتر جیوه – معمولی (0)

بیشتر از 139 میلیمتر جیوه – بالا (1-)

5

ارثی

سابقه در عضو خانواده – بله (1)

در غیر اینصورت – نه (0)

6

دخانیات

بله (1) یا نه (0)

7

مصرف الکل

بله (1) یا نه (0)

8

فعالیت فیزیکی

پایین (1-)، طبیعی (0) یا بالا (1-)

9

دیابت

بله (1) یا نه (0)

10

رژیم

بد (1-)، طبیعی (0) یا خوب (1-)

11

چاقی

بله (1) یا نه (0)

12

استرس

بله (1) یا نه (0)

خروجی

بیماری قلبی

بله (1) یا نه (0)

تحلیل داده برای تبدیل داده به قالب کارآمد استفاده شده است، چراکه این مقادیر عموما در بازه ی [-1,1] کدگذاری شده است. تحلیل داده همچنین ناهنجاری ها موجود در داده ها را از بین می برد. این کار ضروری است. تحلیل داده برای تصحیح پیش پردازش داده نیاز بود. حذف ورودی های غلط به عمومی سازی بهتر شبکه عصبی کمک می کند.ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...

شبکه ی عصبی ژنتیکی بر اساس داده کاوی در پیش بینی بیماری های قلبی بوسیله ی عوامل خطر

در

 (سیارک) تکنیک های داده کاوی به شکل گسترده ای در سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری درمانی برای پیش بینی و تشخیص بیماری های مختلف با دقت مناسب استفاده شده است. به دلیل توانایی آنها در شناسایی الگوها و روابط پنهان بین داده های پزشکی، این تکنیک ها در طراحی سیستم های پشتیبانی درمانی بسیار موثر واقع شده اند. یکی از مهمترین کاربردهای چنین سیستم هایی در شناسایی بیماری های قلبی نهفته است، چراکه این بیماری یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در دنیا است. تقریبا تمام سیستم هایی که بیماری های قلبی را پیش بینی می کنند از مجموعه داده های درمانی با پارامترها و ورودی ها از آزمایش های پیچیده ی استفاده می کنند. هیچکدام از این سیستم ها، بیماری های قلبی را بر اساس عوامل خطر مثل سن، سابقه ی خانوادگی، دیابت، فشار خون بالا، کلسترول بالا، مصرف دخانیات، مصرف الکل، چاقی، و یا کم فعالیتی فیزیکی تشخیص نمی دهند. بیماران قلبی بسیاری از این عوامل خطر را در خود دارند که می توان از آنها برای شناسایی بیماری استفاده کرد. سیستم های مبتنی بر چنین عوامل خطری نه تنها به افراد متخصص کمک می کند، بلکه می تواند هشدار به موقعی برای بیماران در مورد حضور احتمالی بیماری قلبی در وی قبل از حضور در بیمارستان یا انجام چکاپ های پرهزینه فراهم سازد. از این رو، این مقاله به ارائه تکنیکی برای پیش بینی بیماری های قلبی بوسیله عوامل خطر می پردازد. این تکنیک حاوی دو مورد از موفق ترین ابزارهای داده کاوی، شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیکی می باشد. سیستم ترکیبی پیاده سازی شده از مزیت بهینه سازی جهانی الگوریتم ژنتیک برای تشکیل بارهای شبکه عصبی بهره می برد. یادگیری این الگوریتم در مقایسه با انتشار به عقب، سریع تر، پایدارتر و دقیق تر است. این سیستم در Matlab پیاده سازی شده است و بیماری های قلبی را با دقت 89 درصد پیش بینی می کند.

بیماری های قلبی عامل اول مرگ و میر در سطح جهان است. در سال 2008، حدود 17.3 میلیون نفر به دلیل بیماری های قلبی مردند که 20 درصد تمام مرگ ومیر ها را تشکیل می داد. از این مقدار، حدود 7.3 میلیون مورد به دلیل بیماری عروق کرونر بود و 6.2 میلیون مورد نیر به دلیل سکته رخ داده بود. تحقیقات اخیر در زمینه ی داروی توانسته عوامل خطری را شناسایی کند که به توسعه بیماری های قلبی کمک می کنند؛ با این حال، تحقیقات بیشتری برای استفاده از این دانش در کاهش رخداد بیماری های قلبی لازم است. دیابت، فشار خون و کلسترول بالا به عنوان عوامل خطرزای اصلی در بیماری های قلبی شناسایی شده اند.

عوامل خطر مربوطه به سبک زندگی مثل عادات غذایی، کم تحرکی، مصرف الکل و دخانیات و چاقی نیز از عوامل مهم بیماری های قلبی به حساب می آیند. مطالعات متعددی نشان می دهند که کاهش این عوامل خطر می تواند در جلوگیری از بیماری های قلبی تاثیر زیادی داشته باشد. تحقیقات زیادی بر روی جلوگیری از خطر بیماری های قلبی وجود دارد. داده ها از مطالعات جمعیت شناختی در پیش بینی بیماری های قلبی بر اساس فشار خون، عادات دخانی، سطوح کلسترول و فشار خون و دیابت موثر واقع شده اند. محققان از این الگوریتم های پیش بینی در قالب های سازگاریافته از برگه های امتیازدهی ساده سازی شده استفاده کرده اند تا بیماران بتوانند ریسک بیماری های قلبی خود را محاسبه کنند. نمره خطر فرامینگهام (FRS) یک معیار پیش بینی خطر است که در الگوریتم های پیش بینی بیماری های قلبی استفاده شده است.
این مطالعه با هدف توسعه ی یک سیستم داده کاوی هوشمند بر اساس شبکه های عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی بیماری قلبی بر اساس دسته بندی های عوامل خطر انجام شده است. این سیستم بوسیله MATLAB R2012a پیاده سازی شده است.

2. تکنیک های داده کاوی

تکنیک های داده کاوی برای کاوش، تحلیل و شناسایی داده های پزشکی بوسیله ی الگوریتم ها پیچیده برای کشف الگوهای نامشخص استفاده شده است. محققان از تکنیک های داده کاوی برای شناسایی بسیاری از بیماری ها همچون بیماری های قلبی، سکته، دیابت و سرطان استفاده می کنند. بسیاری از تکنیک های داده کاوی برای شناسایی بیماری های قلبی با دقتی مناسب استفاده شده است. محققان از تکنیک های داده کاوی مختلفی مثل بیزی، شبکه عصبی، درخت تصمیم گیری، چگالی کرنل و ماشین بردار پشتیبانی برای پیش بینی و تشخیص بیماری های قلبی استفاده کرده اند. یکی از این سیستم ها از دسته بندی یادگیری عصبی برای دسته بندی وظیفه های داده کاوی و نشان داد که این سیستم دسته بندی عملکردی مشابه به سیستم دسته بندی نظارتی دارد. سیستم پیش بینی حمله قلب موثر و هوشمند (IEHPS) بر اساس شبکه های عصبی و داده کاوی ساخته شده است و استخراج الگوهای قابل توجه برای پیش بینی بیماری قلبی بوسیله خوشه بندی K ابزاری را در دستور کار قرار داد. این سیستم از الگوریتم MAFIA برای کاوش الگوهای فراوان استفاده می کند. پولاتت و همکاران، بوسیله فازی ترکیبی و رویکرد k نزدیک ترین همسایه، یک سیستم برای پیش بینی بیماری های قلبی طراحی کردند که 87 درصد در شناسایی دقت داشت. در یک سیستم دیگر، شبکه ی عصبی برای شناسایی بیماری های قلبی با دقت 89.01 درصد بکار گرفته شد. لاتا و سابرامایان در سال 2007 یک سیستم پیش بینی بیماری های قلبی بوسیله الگوریتم ژنتیک و CANFIS پیشنهاد کردند که خطای میانگین مربعات آن پایین بود. با تحلیل تکنیک های مطرح شده، این مقاله به معرفی یک سیستم جدید با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی و شبکه عصبی برای پیش بینی خطر بیماری های قلب پرداخته است. الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی شبکه عصبی استفاده شده است. در این مقاله، برای اولین یک الگوریتم ترکیبی بر روی عوامل خطر برای بهبود دقت پیش بینی بیماری های قلبی استفاده شده است. در نتیجه، هدف اصلی در اینجا، استفاده از این سیستم در پشتیبانی تصمیم گیری درمانی به عنوان شاخص ریسک است تا افراد بتوانند این ریسک ها را بدون ابتلا به بیماری های قلبی در آینده کاهش دهند.این مقاله ادامه دارد........ترجمه  itrans.ir

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

5 ماده ی غذایی که زنان با افزایش سن بیشتر نیاز پیدا می کنند

در

(سیارک) : در زنان خطر مبتلا شدن به مشکلاتی مانند حمله قلبی و سکته با افزایش سن زیاد خواهد شد،مخصوصا پس از یائسگی.دکتر نیریدا کوریا متخصص بیماری های زنان در دانشکده پزشکی شهر نیویورک میگوید: "هربار که زنان دچار قاعدگی میشوند،میزان محدودی از استروژن در بدنشان تولید میشود.وقتی بدنشان دچار کمبود استروژن شود،خطر سکته قلبی در آنها افزایش مییابد".

بر اساس آمار دولت،بیماری های قلبی،که میتواند شامل حمله یا ایست قلبی باشد،دلیل اصلی مرگ زنان و سکته سومین دلیل مهم برای این موضوع است.در این پست 5 ماده مغذی که میتواند به زنان در پیشگیری از بیماری های قلبی و همچنین بیماری های حاد مثل پوکی استخوان،سرطان سینه،دیابت و فشار خون کمک کند را معرفی میکنیم:

ویتامین D

زنانی که به اندازه کافی ویتامین D دریافت نمیکنند ممکن است دچار شکنندگی استخوان یا حتی بدتر،پوکی استخوان شوند.طبق مطالعه ای که در ژولای در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شد بیان میکند که دریافت مقادیر زیاد این ویتامین (800 واحد بین المللی) میتواند خطر شکستگی استخوان در زنان در سنین بالا را 30 درصد کاهش دهد.

سه راه برای دریافت ویتامین D  وجود دارد: از طریق پوست،از طریق تغذیه و از طریق مصرف مستقیم ویتامین.

متاسفانه با افزایش سن میزانی که این ویتامین با تابش آفتاب در پوست تولید میشود کاهش میابد اما زنان میتوانند یا مصرف 8 اونس لبنیات کم چرب بصورت روزانه مقدار مورد نیاز را دریافت کنند.این مقدار برابر مصرف سه لیوان شیر 1 درصد خواهد بود.

کوریا میگوید: "زنان شیر زیادی نمینوشند". او توصیه میکند که زنان مولتی ویتامین،ماست کم چرب و پنیر محلی بخورند.همچنین در یک رژیم روزانه پنیر پرورده،آب پرتقال غنی و لپه جات مصرف کنند.ویتامین D به جذب کلسیم کمک میکند که باعث میشود استخوان های افراد با سن بالا محکم بماند.

 

کلسیم

کوریا میگوید: "کلسیم باعث ساخته شدن سلول های خونی تازه میشود.وقتی که یائسگی در زنان رخ میدهد قابلیت بدن آن ها برای ساختن سلول های  خونی جدید کاهش میابد".کوریا اضافه میکند که نوشیدن شیر برای تامین کلسیم بدن کافی نیست.او توصیه میکند که علاوه بر مصرف یک رژیم غذایی غنی از کلسیم،زنان باید دو وعده 600 میلی گرمی از کلسیم را دو بار در روز مصرف کنند.دو نوع رایج کلسیم،کلسیم کربنات و کلسیم سیترات هستند.طبق اظهارات مرکز ملی سلامت،کلسیم کربنات ارزان است در حالی که برای جذب باید با غذا مصرف شود،در حالی که کلسیم سیترات گران تر است ولی میتواند در معده خالی هم جذب شود.

کلسیم علاوه بر لبنیات در مواد غذایی از جمله سویا،سبوس،حبوبات،دانه های برنج،سبزیجاتی مثل کلم پیچ،کلم چینی و ماهی های نرم استخوان مثل قزل آلا و ساردین هم یافت میشود.

 

امگا3 و اسید های چرب

براساس تحقیقاتی که در سال 2002 در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شد امگا3 و اسید های چرب میتوانند باعث کاهش خطر بیماری های قلبی در زنان شوند.بر اساس آمار این انجمن امگا 3 و اسید های چرب که از جمله چربی های اشباع نشده هستند میتوانند باعث کاهش ساخته شدن پلاک در شاهرگ های قلبی و کاهش فشارخون شوند.(سیارک)  

کوریا میگوید: "این اسیدها میتوانند باعث افزایش کلسترول خوب و کاهش نوع بد آن در بدن شوند".چند تحقیق در این زمینه نشان داده اند که مصرف روزانه 1تا 4 گرم چربی ماهی میتواند میزان تری گلیسیرید بدن را بین 20 تا 50 درصد کاهش دهد.AHA مصرف هفتگی حداقل 2 بار ماهی های دارای چربی مثل قزل آلا تیلاپیا و کدفیش را توصیه میکند.

همچنین مصرف روغن زیتون که شامل تک چربی های اشباع نشده است هم میتواند مفید باشد.

 

ویتامین B12

بر اساس تحقیقات امروزه زنانی که هنوز یائسه نشده اند و میزان B12 کمی در رژیم روزانه دارند در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به کم خونی هستند.دانشمندان بر 7300 زنی که هنوز یائسه نشده بودند در یک برنامه 9 ساله آغازین سلامت تحقیق کردند.از میان زنانی که در این پروژه شرکت کردند،5.5 درصد آنها کم خون بودند.دانشمندان متوجه شدند که این زنان کم خون مصرف پروتئین،فولیک اسید(همان ویتامین B9) ،آهن،ویتامین C و B12 کمتری داشته اند.(سیارک)  

کمبود B12  با افزایش سن در زنان رخ میدهد.بقیه افراد بخاطر هیدروکلریک اسید کمتری که در معده دارند جذب بیشتری برای این ویتامین دارند.

زنانی که میزان مناسب B12  ندارند ممکن است دچار خستگی عصلانی،کاهش وزن،ضعیف شدن حافظه؛جنون و افسردگی شوند.اگرچه مصرف B12  برای درمان از دست رفتگی حافظه،افزایش تمرکز و انرژی توصیه نشده است این موارد از لحاظ علمی هنوز اثبات شده نیستند.آن ها مصرف روزانه 2.4 میکروگرم B12  را برای افراد بالغ توصیه میکنند.این ویتامین میتواند در گوشت ماهی،گوشت قرمزتخم مرغ،شیر،گوشت ماکیان و غله جات غنی صبحانه یافت شود.برای زنانی که گیاهخوار هستند یک رژیم ویتامینی مناسب ضروری است.کوریا در اینمورد تزریق این ویتامین را توصیه میکند که بهترین راه جذب آن در بدن است.

فولیک اسید (ویتامین B9)

اگرچه فولیک اسید بیشتر از ویتامین های ضروری برای زنان باردار شناخته شده است،همچنین برای زنان در سنین بالاتر هم ضروری است.کوریا میگوید: " فولیک اسید باعث حفاظت از قلب میشود که در نتیجه باعث ساخته شدن نسج های تازه میشود.میشود گفت که به طور کلی بسیار کمک کننده است".(سیارک)  

فولیک اسید یک نوع ویتامین B-Complex است که به ساخته شدن سلول های خونی جدید کمک میکند.نشانه های کمبود B9 سردرد،از دست دادن وزن،ضعف جسمانی و افزایش هوموسیستین در خون است که فاکتوری برای افزایش خطر بیماری های قلبی میباشد.بر اساس تحقیقی که انجمن سلامت آمریکا در سال 2005 انجام داده است میتوان گفت در حقیقت مصرف فولیک اسید خطر ابتلا به فشارخون بالا را کاهش میدهد.

دانشمندان در این پروژه به بررسی 94000 زن در سنین بین 27 تا 44 و حدود 62000 زن در سنین بین 43تا 70 سال که هیچ سابقه ای بای فشار خون بالا نداشتند پرداختند.

محققان در این تحقیق زنانی که مصرف روزانه بالای 1000 میکروگرم فولیک اسید و کسانی که پایین 200 میکروگرم روزانه  داشتند را مقایسه کردند.آن ها نتیجه گرفتند که 12347 زن با سن بالا بیماری فشار خون داشتند و کسانی که مصرف فولیک اسید بالاتری داشتند 18 درصد کمتر به این شرایط دچار شده بودند.به بیان دیگر،د رمقیاس سالانه ازهر 1000 زنی که مصرف روزانه 1000 میکروگرم فولیک اسید به بالا داشتند،6 مورد کمتر دچار فشار خون بالا شده بودند.طبق گفته ی محققان این بدان معنی نیست که زنان باید روزانه بش ار 1000 میکروگرم فولیک اسید مصرف کنند بلکه باید تلاش کنند که میزان توصیه شده ی 400 میکروگرم را حتما رعایت نمایند.

فولیک اسید در مرکبات،گیاهان سبز برگ،نارنج؛خانواده توت و روغن زیتون یافت میشود.

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک)  

ترجمه  itrans.ir

نظرات

۱۳۹۵/۱۰/۲۸مادرم روزی 4 لیوان شیر می خوره با هفته ای یک عدد قرص فوزامکس فقط جلو پیشرفتش گرفنه شده تا جوان هستی باید پیشگیری کنی

۱۳۹۵/۱۲/۷با سپاس از شما

۱۳۹۵/۱۲/۶مطالب خیلی مفید و کاربردی هستند ،سپاسگزارم.

در ادامه بخوانید...

رابطه تستوسترون اضافی با سرطان و دیابت

در
رابطه تستوسترون اضافی با سرطان و دیابت
تستوسترون بیش از حد احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 و انواع خاصی از سرطان در مردان را کاهش می دهد و احتمال ابتلا به این بیماری ها را برای خانم ها افزایش می دهد. 
 
همانطور که کاترین روت ، استاد دانشگاه Exeter Exeter (انگلستان) ذکر کرد ، لازم است که بطور جداگانه بررسی کنیم که چگونه برخی از عوامل بر سلامت زنان و مردان تأثیر می گذارند. 
 
دانشمندان با مطالعه اینکه هورمون اضافی تستوسترون در بدن بر احتمال ابتلا به بیماری های مختلف از جمله بیماری های کشنده تأثیر می گذارد ، تفاوت مهمی در فیزیولوژی زنان و مردان پیدا کرده اند.
 
متخصصان داده های 400 هزار داوطلب را که نمونه هایی از DNA خود را برای تجزیه و تحلیل داده بودند ، مطالعه کردند. با استفاده از این اطلاعات ، متخصصان 2.5 هزار تنوع ژنتیکی را که بر میزان تستوسترون تأثیر می گذارد ، شناسایی کردند.
 
معلوم شد که تستوسترون بیش از حد اثرات متفاوتی بر سلامت زنان و مردان دارد. بنابراین ، وی احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 را به میزان 37 درصد افزایش داده است. برای آقایان رابطه معکوس مشخص بود - غلظت بالای هورمون خطر 14٪ ابتلا به دیابت را داشت.
 
الگوهای مشابه با احتمال ابتلا به انواع خاصی از سرطان همراه است - پستان و رحم برای زنان ، تومورهای پروستات برای مردان.
 
دانشمندان تأکید می كنند كه پزشكان باید در عملکرد بدن زنان و مردان در درمان بیماری ها تفاوت هایی را در نظر بگیرند.
 
هفت سال پیش ، دانشمندان آمریکایی ثابت كردند كه بعضی از قسمتهای مغز در مردان سیگنالهای مختلف را نسبت به مغز زنان ارسال می كند. علاوه بر این ، زنان و مردان پاسخ متفاوتی به درد نشان می دهند.

نظرات

در ادامه بخوانید...

خطرات چاقی

در

چاقی واژه ای است به معنای این که وزن شما 20% بیشتر از چیزی باشد که وزن غیرنرمال نسبت به قدتان تلقی گردد. که باعث می شود شما به احتمال زیاد شرایطی مثل زیر داشته باشید :
• بیماری های قلبی و سکته
• فشار خون بالا
• دیابت
• برخی سرطان ها
• بیماری کیسه ی صفرا و سنگ کیسه ی صفرا
• آماس مفصلی – استخوانی
• نقرس
• مشکلات تنفسی مثل خفگی در زمان خواب ( زمانی که فرد برای مدت کوتاهی در حین خواب نفس نکشد) و آسم
فردی که چاق باشد همه ی این مشکلات را ندارد. خطر زمانی زیاد میشود که شما سابقه ی خانوادگی یکی از وضعیت های بالا را داشته باشید.

در این جاست که وزن شما اهمیت پیدا می کند. اگر اضافه وزنتان بیشتر در اطراف شکم باشد ( شکل ( سیب))، نسبت به شکل گلابی " خطرناکتر است یعنی اضافه وزن تان بیشتر در اطراف ران و نشیمنگاه است.
در اینجا هفت وضعیت مربوط به چاقی یا اضافه وزن ، به دقت بررسی می گردد.
بیماری های قلبی و سکته
اضافه وزن باعث می شود شما به احتمال زیاد دارای فشار خون بالا و کلسترول بالا باشید . این دو وضعیت به احتمال بیشتر باعث حمله ی قلبی یا سکته می گردد.
خبر خوب این است که کاهش مقدار اندکی از وزن می تواند خطر پیشرفت بیماری قلبی یا سکته را کاهش دهد. اثبات شده کاهش 5-10% از وزنتان ، خطر پیشرفت بیماری قلبی را کاهش می دهد.

دیابت نوع دو
اکثر افرادی که دارای دیابت نوع دو هستند ، یا چاقند یا اضافه وزن دارند. شما می توانید با خوردن یک غذای رژیمی متعادل و خواب مناسب و ورزش بیشتر ، خطر پیشرفت دیابت نوع دو را با کاهش وزن ، از بین ببرید.
اگر دیابت نوع دو دارید ، وزن خود را کاهش داده و فعالیت جسمی خود را بالاتر برده تا بتوانید سطح قند خون خود را کنترل کنید. فعالتر شدن نیز نیاز شما را به تجویز داروی دیابتی کاهش می دهد.(سیارک)
سرطان
سرطان های روده ، پستان ( بعد از یائسگی ) ، رحم ( دیواره ی رحم) ، کلیه و مری مربوط به چاقی است. در برخی از مطالعات نیز ارتباط میان چاقی و سرطان های کیسه ی صفرا ، تخمدان و پانکراس گزارش شده است.
بیماری های کیسه ی صفرا
بیماری های کیسه و سنگ صفرا در افرادی که اضافه وزن دارند ، رواج بیشتری دارد.
کاهش وزن به خودی خود ، خصوصا کاهش وزن سریع یا کاهش مقدار زیادی از وزن ، باعث خطر بیشتر سنگ کیسه ی صفرا می گردد. کاهش وزن به میزان یک پوند در هفته ، خطر ابتلا به این بیماری را کاهش می دهد.
آماس مفصلی – استخوانی
این بیماری وضعیت مفاصل مشترک است که اکثرا روی زانو ، باسن یا پشت اثر می گذارد. اضافه وزن ، فشار زیادی روی این مفاصل قرار داده و باعث ساییدگی غضروف (بافت نرمچه ی مفاصل) می گردد که طبیعتا از آنها حمایت می کند.
کاهش وزن می تواند این فشار روی زانو ها ، باسن و پایین کمر را کاهش داده و علائم این ورم را بهبود بخشد.
نقرس
نقرس بیماری ای است که روی مفصل های اثر می گذارد. زمانی رخ می هد که در خون شما اسید اوره ی زیادی وجود داشته باشدو این اسید اوره ی بالا ، بلورهایی را تشکیل می دهد که در مفاصل رسوب می کند.
نقرس بیشتر در افرادی که اضافه وزن دارند ، رایج است. هر چه وزنتان بالا باشد ، احتمال بیشتری نیز وجود دارد که دچار نقرس شوید.
در دوره ی کوتاه ، تغییرات ناگهانی وزن ، باعث شروع ناگهانی نقرس می گردد. اگر سابقه ی نقرس دارید ، برای بررسی بهترین روش کاهش وزن با دکتر خود مشاوره کنید.
آپنه ی خواب
آپنه ی خواب ، وضعیت تنفسی است که به اضافه وزن ارتباط دارد. آپنه ی خواب باعث میشود فرد به سختی در خواب نفس کشیده و در زمان خواب ، اندکی تنفسش قطع گردد. آپنه ی خواب باعث بی خوابی شبانه و بیماری های قلبی و به احتمال زیاد ، سکته می شود.
کاهش وزن نیز آپنه ی خواب را بهتر می کند.

(سیارک)

ترجمه توسط itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...

9ماده غذایی شگفت انگیز برای دیابتی ها

در

اگر شما دیابت دارید نگه داشتن رژیم غذایی سالم و جالب اغلب دشوار است.اینجا 9 ماده غذایی با ارزش داریم که نه تنها قند خون را کنترل می کند بلکه شما را برای  آشپزی سالم کمک می کند.


مرکبات

مرکبات مانند پرتقال و گریپ فروت سرشار از مقدار زیادی فیبر هستند که برای افراد مبتلا به دیابت بسیار مهم می باشد.با این حال شما باید میوه بخورید نه آب میوه.تحقیقات انجام شده نشان داده است که افرادی که آب میوه می خورند از آنهایی که میوه می خورند بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند.

کلم بروکلی

کلمها، مانند کلم بروکلی و گل کلم، حاوی ترکیبی به نام سولفورافان، که باعث بسیاری از فرآیندهای ضد التهابی است که باعث بهبود و کنترل قند خون و محافظت رگ های خونی  از آسیب های قلبی وعروقی می شود.این ماده مغذی را می توان بخارپز،سرخ شده و خام استفاده نمود.(سیارک)

بلغور جو دوسر

بلغور جو درسر مخصوصا نوع فولاد برش آن حاوی مقادیر بالایی از منیزیم است که به بدن کمک می کند تا گلوکز استفاده کند و انسولین به درستی ترشح شود.جو فولاد برش با جو پرک متفاوت است و دارای مواد مغدی و فیبر بیشتری می باشد.

سالمون

سالمون منبع غنی اسید چرب امگا3  می باشد که برای سلامتی و کاهش ریسک حمله قلبی مناسب است.سالمون شما را لاغر نگه میدارد  و باعث کاهش التهاب و بهبود عملکرد انسولین می شود.

لوبیا

لوبیا ها سرشار از فیبر هستند،لوبیاها آهسته در بدن هضم می شوند و در نتیجه باعث ثابت ماندن قند خون می شوند.لوبیاها دارای مقدار زیادی پروتئین و مقدار کمی چربی اشباع شده می باشند.(سیارک)

خرما

خرما شاید در نگاه اول زیبا به نظر نیاید اما مطمئنا طعم شیرین و پر از فیبر بودن خرما آن را به یک میان وعده قوی برای افراد دیابتی تبدیل  کرده است.خرما سرشار از آنتی اکسیدان است که خاصیت ضد سرطانی دارد و باعث افزایش بینایی نیز می شود.خرما یک نوع شیرین کننده طبیعی است که برای افراد دیابتی مناسب است و جایگزین مناسبی برای شکر می باشد.

گردو

گردو حاوی اسید چرب اشباع نشده به نام اسید آلفا لینولنیک می باشد که برای کاهش التهاب مناسب است.این آجیل که منبع غنی آنتی اکسیدان است خاصیت ضد سرطان،ضد ویروسی و خواص ضد کلسترول بالا دارد و می تواند برای جلوگیری و پیشرفت از بیماری های مزمن مانند دیابت و بیماری قلبی کمک کند.

دارچین

با توجه به مطالعات منتشر شده در مورد مراقبت از دیابت مشخص شده که افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که روزانه و به صورت ناشتا 1 یا چند گرم دارچین مصرف کرده اند قند خون آنها تا 30درصد کاهش یافته است.دارچین را می توان با اضافه کردن به چای،قهوه ماست یا هرچیزی اضافه کرد و از مزایای آن بهره مند شد.(سیارک)

ماست کم چرب 

مصرف 125 گرم ماست معادل حدود یک پیاله در روز خطر ابتلا به دیابت را به میزان24 درصد کاهش می‌دهد. البته این میزان برای افرادی که روزانه 4 پیاله و نیم ماست میل می‌کنند به 28 درصد نیز می‌رسد.(سیارک)

 

پست های مرتبط :

انواع دیابت

رژیم غذایی برای دیابتی ها

پیوند ISLET

چگونه به عزیزانمان کمک کنیم تا دیابت را کنترل کنند.

9ماده غذایی شگفت انگیز برای دیابتی ها

کنترل سطح قند خون در دیابت نوع 2

انتخاب جوراب مناسب برای پای دیابتی

در مورد دیابت بیشتر بدانید

دیابت را جدی بگیرید

دانستن الفبای (ABC) دیابت

یاد بگیرید که چگونه با دیابت­ زندگی کنید

بیماران دیابتی از روال عادی مراقبت مطلع شوید تا سالم بمانید

پیش­ دیابت و مقاومت به انسولین چیست

چگونه مقاومت به انسولین به دیابت نوع 2 و پیش دیابت مربوط می­شود

آیا مقاومت به انسولین و دیابت می توانند معکوس شوند

چه گام هایی می تواند مقاومت به انسولین و پیش دیابت را معکوس کند

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک)  

مترجم  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...

اسموتی میوه ها و سبزیجات

در

در اینجا میزبان کاملی از تمامی چیزهای مورد پسند را داریم. میوه ها و سبزیجات سرشار از ویتامین، مواد معدنی و فیتوکمیکال است که به مبارزه با سرطان، جلوگیری از بیماری های قلبی، تقویت استخوان ها و مفاصل، بهبود دید و اصلاح عدم تعادل هورمونی کمک می کند.


مواد لازم:
• سبزیجات
• میوه ها
• فلفل سیاه
• کمی نمک
طرز تهیه
1. سبزیجات و میوه ها را داخل پردازنده مواد غذایی بریزید.
2. مقداری نمک و فلفل سیاه به آن اضافه کنید.
3. آن را چرخ کنید.
فواید
• میوه ها و سبزیجات منبع خوبی از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و پروتئین هستند. آنها آنتی اکسیدانهایی دارند که از سلول های بدنمان در مقابل رادیکال های مضر اکسیژن محافظت می کنند. سبزیجات و میوجات به حفظ سلامت گوارش و سیستم ایمنی بدن کمک می کنند.
• فلفل سیاه هضم غذا را بهبود و منبع خوبی از ویتامین E است.

بیست و پنج نوشیدنی برای سم زدایی و کاهش وزن

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. (سیارک)

ترجمه توسط itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...