اینترنت

آموزش مدلسازی و صدورگواهینامه صلاحیت در حوزه مدیریت پروژه

این مقاله یک مدل مشارکتی حاصل از مطالعات میان رشته ای  پیشنهاد می دهد، که هدف آن ترویج تغییر در روش های یادگیری توانایی ها و ظرفیت های حرفه ای در زمینه مدیریت پروژه و صدور گواهینامه بعدی آن است. این مدل به دنبال ادغام یک اساس محکم و استوار از دانش علمی، متخصص و با تجربه است مفهوم بین المللی، دانشکده تدریس، برنامه های آموزشی، ظرفیت های حرفه ای و کاریابی، و صدور گواهینامه برای افراد . این برنامه کاربردی به یک برنامه تحصیلات تکمیلی، مزایای استفاده از ادغام فرآیند یادگیری و صدور گواهینامه صلاحیت در زمینه های بین المللی را نشان می دهد.
 
طراح مدل اموزش و صدور گواهینامه صلاحیت در مدیریت پروژه برای توسعه پایدار دو پایه متمم دانش را باهم ادغام می کند
الف) دانش علمی
و ب) دانش تجربی و متخصص
این مدل مشارکتی یادگیری نتیجه یک مطالعه میان رشته ای است، که برای ترویج تغییر روش از یادگیری و ارزیابی صلاحیت در دانشگاه طراحی شده است. و بر یک استراتژی یادگیری که که پنج روش از تدریس و یادگیری را باهم می آمیزد متکی است (ABC, AOP, PBL, AC and CBL).  این مدل شامل پنج جزء است
 
1- زمینه های بین المللی، اشاره به قانون آموزش عالی و استانداردهای بین المللی برای صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای
2- آموزش کارکنان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و مدیران
3- کاریابی و توانمندی های حرفه ای
4- برنامه های  آموزشی و استراتژی آموزش تحصیلات تکمیلی
5- سیستم تاییدبرای مردم
هدف این پژوهش، حمایت علمی و مقایسه طرح های مدل برای یادگیری گواهینامه صلاحیت برای مدیریت پروژه های توسعه است.

پایه های علمی مدل

این مدل دو پایه مکمل از اطلاعات را باهم ادغام می کنند. در یک بخش پایه ثانویه است، متشکل از مطالعات، مقالات، متون علمی و تجربیات بین المللیدر رابطه با مدل های توانایی های حرفه ای ، مدل های صدور گواهینامه، و راهبردهای یادگیری. در بخش دیگر پایه اطلاعات اولیه است، که متشکل از دانش تجربی بر مبنای تجربه و آگاهی از نگرش پیشکسوتان درگیر در مدل های صدور گواهینامه ی صلاحیت است.

دانش علمی

تئوری های مختلف در نسل ها و رویکرد صلاحیت؛ بدنه ی دانش توسعه پروژه و ویژگی های مختلف پروژه های توسعه پایدار؛ مفهوم و تئوری های درون حوزه یادگیری؛ روش شناسی  و ابزارهایی برای تدریس و گواهینامه صلاحیت در مدیریت پروژه.
توانمندی های حرفه ای
برای مدل های یادگیری و صدور گواهینامه های صلاحیت در مدیریت پروژه ، ما مدل صلاحیت بر اساس یک رویکرد کل نگر به عنوان چیتان و چیورز (Cheetham & Chivers , 1998) را انتخاب کردیم. این هدف به منظور گردهم آوری کار انجام شده و ویژگی های فردی  که باعث افزایش موفقیت در عملکرد می شود، انتخاب شده است .
 
این مدل به یک ترکیب پیچیده از دانش ، مهارت ها، نگرش ها، و ارزش ها اشاره می کند ، و به نیازهای یک حوزه ی خاص بستگی دارد، و ویژگی های خاص برای عملکرد سریع الانتقال نقش دارد. بنابراین ، ادغام اصول اخلاقی و ارزش ها به عنوان بخشی از عناصر عملکرد صلاحیت و نیاز برای عملکرد انعکاسی  را فراهم می کند.

پروژه های توسعه پایدار

این موضوع به مطالعه توسعه پایدار از طریق برگزاری اجلاس های جهانی، کنفرانس ها، بیانیه ها اشاره می کند، که اهداف و متغیرهایی که در طول زمان در شکل دادن به این مفهوم درگیر بوده اند ، مشخص می کند.
همچنین  مفاهیم توسعه ای دیگر را که تکمیل کننده و اضافه کننده عناصر مهم است متوجه خود ساخته است  توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، ( CGLU, 2009)، توسعه محلی، توسعه روستایی (Cazorla, Quintana, & Merino, 1999). و بر ابعاد انسانی (ul Haq, 1995) (Sen, 1995) ، مردم به عنوان عناصر مرکزی دریافت کنندگان ثمرات توسعه و بنابراین معنا و انتهای توسعه پایدار هستند. 

آموزش توانمندی

انتخاب روش شناسی بر اساس ارتقاء رشد فکری، کسب مهارت در تفکر انتقادی، حل مسائل، ارتباطات، پژوهش، آموزش مستقل و کار گروهی بود. این پنج روش عبارتند از روش های ، ABC توسط Villa & Poblete (2007) AOP توسط  De Miguel (2005), PBL توسط  Prince (2004), AC by Johnson & Johnson (1999) و CBL توسط  Boehrer & Linsky (1990) مطرح شده است. 
 
این روش ها قادر به آماده ساختن دانشجویان به عنوان شرکت کننده های فعال در فرآیند تدریس و یادگیری است. بنابراین، انتخاب یک روش شناسی چندان اهمیتی ندارد اما به جای آن  از تمام آنها برای شکل گیری یک استراتژی استفاده می کنند.

صدور گواهینامه صلاحیت در مدیریت پروژه

مقایسه سیستم صدور گواهینامه در مدیریت پروژه به علاوه سازگاری با هدف این کار باعث می شود  IPMA یکی از کاملترین و مناسب ترین سیستم گواهی صلاحیت برای مدل صدور گواهی صلاحیت در مدیریت پروژه باشد. (2009).

دانش تجربی و متخصص

بر اساس تجربه و درک مدعی های مختلف درگیر در مدل یادگیری و صدور گواهی است مدیران آموزش در زمینه بین المللی، محققین و فرهنگیان از گروه های مبتکر آموزشی، حرفه ای ها از سازمان های صدور گواهی، آژانس های آموزشی، دانشجویان فارغ التحصیل، مدیران اجتماعی (عامه) و زمینه های اجرایی و غیره.

اجزاء ترکیب دهنده مدل

ارائه گرافیکی مدل بر اساس مدل جامع پیشنهادی است و توسط چیتام و چیورس (1998) تجدید نظر شده است. توضیحات زیر برای شرح جزئیات است

زمینه های بین المللی

این مدل قسمتی از زمینه فعلی تحصیلات عالی است ،  که در فرآیند سازگاری دانشگاه ها در مواجهه با استانداردهای حوزه تحصیلات عالی اروپا و حوزه تحقیقاتی اروپا است. این حوزه ها بر طبق اصولی کلی مطمعن  ( کیفیت، پویایی، تنوع، رقابت) و جهت گیری به سمت دستیابی به دو هدف استراتژیک اصلی الف) افزایش استخدام در اتحادیه اروپا. ب) تبدیل سیستم اروپایی آموزش عالی به یک قطب جاذب برای دانشجویان و مدرسان از سایر نقاط جهان.
در این زمینه ما نیز می بایست استانداردهای بین المللی مربوط جهت پروژه های توسعه پایدار و مدل های یادگیری و صدور گواهینامه صلاحیت از قبیل ISO 21500 " استانداردهای بین المللی برای مدیریت پروژه" را در نظر بگیریم ، استانداردهای بین المللی انجمن مدیریت پروژه (IPMA, 2008) که مبانی روش شناسی از صلاحیت اشخاص برای مدیریت پروژه را گسترش می دهد.
 
بنابراین ویژگی های مورد نیاز در زمینه های بین المللی جهت پروژه های توسعه پایدار توسط متخصصین شامل موارد زیر است نیاز اجلاس مردمی، حرفه ای گری، احترام، آگاهی و اخلاق، سازگاری با محیط زیست، تصمیم گیری در فرآیندهای گسترده و مشارکتی، مدیریت مناسب از منابع کمیاب و غیره..................مقاله آموزش مدلسازی و صدورگواهینامه صلاحیت در حوزه مدیریت پروژه ادامه دارد......

 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


احتیاط‌های لازم برای انجام مدیتیشن، انواع مدیتیشن،

مدیتیشن چیست؟

احتیاط‌های لازم برای انجام مدیتیشن، انواع مدیتیشن،

قبل از برنامه ریزی برای سیستم لجستیک شهری، درک مولفه های آن مهم است.

لجستیک شهری بخش دوم

قبل از برنامه ریزی برای سیستم لجستیک شهری، درک مولفه های آن مهم است.

 تاکید بر روی لزوم مقاومت علیه رقبا یا ساخت مزیت رقابتی پایدار دراز مدت است.

مزیت رقابتی: جرات در شکل دادن اهداف و جامعیت یک استراتژی

تاکید بر روی لزوم مقاومت علیه رقبا یا ساخت مزیت رقابتی پایدار دراز مدت است.

افرادی که مبتلا به زوال عقل هستند، با هر نوع معاملات مالی با مشکل مواجه می شوند.

ناتوانی در مدیریت پول ممکن است نشانه آلزایمر باشد

افرادی که مبتلا به زوال عقل هستند، با هر نوع معاملات مالی با مشکل مواجه می شوند.

تاکسی علاوه بر خدمات شهری در برخی موارد نیز مشکلاتی برای شهروندان ایجاد می کنند.

شکایت از تاکسی

تاکسی علاوه بر خدمات شهری در برخی موارد نیز مشکلاتی برای شهروندان ایجاد می کنند.

رویکرد سبک در مدیریت شکل غالب پژوهش از اواخرسال 1940 تا سال 1960 بوده است

چه چیزی باعث مدیریت خوب می شود؟بخش دوم

رویکرد سبک در مدیریت شکل غالب پژوهش از اواخرسال 1940 تا سال 1960 بوده است

چه چیزی باعث مدیریت خوب یک مدیر می شود؟این مساله پیچیده تر از آن است که فکرش ...

چه چیزی باعث مدیریت خوب می شود؟

چه چیزی باعث مدیریت خوب یک مدیر می شود؟این مساله پیچیده تر از آن است که فکرش ...

کیفیت خدمات، اساس خدمات ابری و مدیریت پیکربندی منابع است

الگوهای کاری سرویس برای مدیریت منابع ابری Qos

کیفیت خدمات، اساس خدمات ابری و مدیریت پیکربندی منابع است

جریان درآمد دوم یعنی شغل شما دیگر مالک شما نیست

پنج منفعت آغاز یک کسب‌ و کار کوچک جانبی

جریان درآمد دوم یعنی شغل شما دیگر مالک شما نیست

 تئوری سازمان پست‌مدرن یک الگوی جدید تولید می‌کند

ابزارهای کسب دانش بخش سوم

تئوری سازمان پست‌مدرن یک الگوی جدید تولید می‌کند

نظریه محدودیت ها (TOC) مدیریت یک سیستم را بر اساس محدودیت های آن نشان میدهد.

مدیریت پروژه و شناسایی تاخیرها و شکستهای پروژه

نظریه محدودیت ها (TOC) مدیریت یک سیستم را بر اساس محدودیت های آن نشان میدهد.

یک پروژه دارای حوزه‌ی معینی است که توسط منابع معدودی محدود شده است

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

یک پروژه دارای حوزه‌ی معینی است که توسط منابع معدودی محدود شده است

ستادکل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه‌ای، شرایط جدید صدور گواهینامه را به ناجا ابلاغ کرد.

شرایط جدیدگرفتن گواهینامه

ستادکل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه‌ای، شرایط جدید صدور گواهینامه را به ناجا ابلاغ کرد.