اصطلاح های انگلیسی بخش اول

در این مقاله برای شما لیستی از پر کاربرد ترین اصطلاحات انگلیسی را گرد آوری کرده ایم که با دانستن آن ها می توانیم بهتر مطالب و زبان عامیانه ی مردم انگلیسی زبان را درک کنیم.

 

For the birds                               به درد نخور، غیر قابل استفاده

Beats me                                            سر در نیاودن، درک نکردن

Bloaw a fuse                                      بسیار عصبانی شدن

Miss the boat                                    فرصت از دست رفته، شانس سوخته

Get cold feet                                    دل سرد شدن، دو دل شدن، دچار تردید شدن

Get something out of ones system از یاد بردن یک مساله، فراموشی یک موضوع

Talk someones ear off                      پر حرفی کردن، گزافه گویی و مهمل بافی

Go in to a nosedive                           سیر نزولی سریع، افت آنی

Fork over                                           رد کردن، چاپیدن

Shoot off ones mouth                       دهن لقی، اغراق کردن

Get the ball rolling                            دست جنباندن، شروع کردن

Jump out of ones skin                       زهره ترک شدن، قالب تهی کردن

Cross swords                                     بحث کردن، جدال، سرشاخ شدن

Get the short end of the stick          سر کسی بی کلاه ماندن، ضرر کردن، حق به حق دار داده نشده

Spill the beans                                  بی احتیاطی در صحبت کردن، حرف از دهان پریدن

Under ones very nose               چیزی آشکار و دم دست که به علت بی دقتی متوجه آن نشوی

Snow job                                           چاپلوسی، بازار گرمی

Jump the gun                                    عجله کردن، زودتر از وقت مشخص آغاز کردن

Keep your shirt on                             صبر و حوصله کردن، خون سرد بودن

Go to bat for someone                      جانب داری و طرف داری کردن از کسی

Toot ones own horn                          به خود مغرور بودن، از خود زیاد تعریف کردن

Lead a cogs life                                  زندگی فلاکت بار، زندگی اسفناک

Let sleeping dogs lie                          با دم شیر بازی نکردن، دوری از دردسر

Have someones number                   آگاهی از حقه ی یک شخص، خواندن دست  طرف مقابل

Let the cat out of the bag                 راز کسی را برملا کردن، عدم حفظ اسرار

Go to the dogs                                  تخریب شدن، گندیده شدن، خراب شدن

Split hairs                                           دقت و ریز بینی زیاد، مو را از ماست کشیدن

Like a bull in a china shop                دست و پا چلفتی، بی احتیاط، گیج بازی در آوردن

Look daggers at someone                 کسی را لفظی تهدید کردن، چشم غره رفتن به کسی

Yours truly                                           چاپلوسی، تملق، بنده ی کسی بودن

On the line                                          در دردسر افتادن، به خطر افتادن

Lose ones shirt                                   ورشکست شدن، از دست دادن دارایی ها

Eyes are bigger than ones stomach  حرص و طمع سیری ناپذیر

Pass the hat                                      جمع آوری پول برای فقرا

Go bananas                                       از شدت غم یا شادی دیوانه شدن

Make a mountain out of a molehill اغراق در بزرگی یک مساله، از کاه کوه ساختن

Make a scene                                   رسوایی به پا کردن، جار و جنجال به راه انداختن

Make no bones about something   صادقانه برخورد کردن، بدون تردید و دودلی

Money talks                                  حل مسائل با پول امکان پذیر است، پول حرف اول را می زند

Not have a leg to stsnd on                بدون دلیل قانع کننده صحبت کردن، عدم مدارک کافی

Not hold water                                  بی معنی، بی منطق، با عقل جور در نیامدن

Ones number is up                            زمان مرگ کسی فرا رسیدن، اتمام عمر کسی

Play it by ear                                      انجام یک کار بدون تمهیدات و آماده سازی های قبلی

Out of the blue                                  بی خبر، بدون اطلاع قبلی، بدون هماهنگی

Out of the woods                              خطر را پشت سر گذاشتن، جان سالم به در بردن

Chicken out                                        ترسیدن، جا زدن، شانه خالی کردن

Pain in the neak                                 وبال گردن، مایه ی دردسر

Skeleton in ones closet                     راز شرم آور، اهرم فشار، نقطه ی ضعف

Wet behind the ears                         شخص بی تجربه و خام

Put ones foot in it                              در بین صحبت کسی صحبت کردن، سخن نسنجیده

Paint the tower red                           خوش گذرانی، خوشحالی

Pardon my french                              با عرض شرمندگی، با معذرت

Pay lip service                                    حمایت تو خالی و دروغین، شعار الکی

Piece of cake                                     کاری که انجام آن بسیار آسان است

Be up to ones ears in something      کسی که آب از سرش گذشته است

Play ball with someone                     با کسی همکاری داشتن، به کسی یاری رساندن

Go cold turkey                                  ترک یک رفتار یا یک عادت به صورت ناگهانی

Knock someones socks off               هیجان زده شدن، سورپرایز شدن

ترجمه  itrans.ir 

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.